برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی زخم

جای‌ زخم‌ و بریدگی‌ (بریدن‌)

اگر در خواب‌، یک‌ جای‌ زخم‌ یا بریدگی‌ را روی‌ بدن‌ یا صورت‌ خودتان‌ ببینید، یعنی‌ در حال‌ تحلیل‌رفتن‌ یا مأیوس‌ شدن‌ هستید. اگر در خواب‌، عضوی‌ از بدنتان‌ را ببرید، یعنی‌ تبدیل‌ به‌ بزرگترین‌ و بدترین‌دشمن‌ خودتان‌ شده‌اید. ادامه مطلب

زخم‌ و جراحت‌

اگر در خواب‌، مجروح‌ و صدمه‌ خورده‌ باشید، این‌ خواب‌ بر بدبیاری‌ و ناکامی‌ و بدشانسی‌ در رابطه‌ باپول‌ دلالت‌ دارد. اگر دیگران‌ را در خواب‌تان‌ مجروح‌ و زخمی‌ ببینید یعنی‌ به‌ نحوی‌ از سوی‌ دوستانتان‌،مورد بی‌عدالتی‌ و بدرفتاری‌ قرار می‌گیرید. اگر در خواب‌ زخم‌ و جراحت‌ فردی‌ را پانسمان‌ یا درمان‌کنید، یعنی‌ وارد... ادامه مطلب

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب زخم

جستجوی بیشتر برای زخم

  جستجو در وب برای زخم
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای زخم
  جستجو در تصاویر برای زخم
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای زخم
  جستجو در فیلم ها برای زخم
  جستجو در لینکها برای زخم
  جستجو در اخبار برای زخم
  جستجو در دیکشنری برای زخم
  جستجو در لغتنامه فارسی برای زخم
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای زخم

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی