برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی گاو

گاو نر

با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ کامل‌ چنین‌خوابهایی‌، می‌توان‌ معانی‌ متعدد و گوناگونی‌ برای‌گاونر پیدا کرد. گاو نر در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ قوای‌ نیرومند جنسی‌، یک‌ دندگی‌،سرسختی‌ و گاهی‌ اوقات‌ نیز ناشی‌ گری‌ و عدم‌ظرافت‌ باشد. همچنین‌ می‌تواند نمایانگر خوش‌بینی‌ در آینده‌ و توانایی‌ برای‌ تمرکز داشتن‌ روی‌یک‌ هدف‌... ادامه مطلب

گاو

گاو در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ ثروت‌، شادمانی‌، رضایت‌ خاطر، خوشبختی‌ و حالت‌ زنانگی‌ است‌. ادامه مطلب

گاو

در خواب‌های‌ ما، این‌ حیوان‌ ساده‌ و اهلی‌ می‌تواندنشان‌ دهنده‌ مسایل‌ خیلی‌ مهم‌ و عمیق‌ باشد. دربرخی‌ از فرهنگ‌ها، گاو یک‌ نماد مقدس‌ به‌ شمارمی‌آید و نشان‌ دهنده‌ ماهیت‌ الهی‌، خلاقیت‌، غذا وعواطف‌ مادری‌ است‌. جزییات‌ خوابتان‌ را بررسی‌نمایید و هویت‌ اشخاص‌ را در خواب‌ دقیقا شناسایی‌نمایید (شاید هم‌ خودتان‌) و... ادامه مطلب

گاو نر

گاو نر در خواب‌، نماد لجاجت‌، یکدندگی‌، سرسختی‌، قدرت‌ اراده‌، نیرومندی‌ و اقتدار است‌. یعنی‌زمان‌ آن‌ فرا رسیده‌ که‌ دست‌ به‌ کار شوید و اقدامی‌ اساسی‌ صورت‌ دهید و قرص‌ و محکم‌ و جسورباشید. هم‌ چنین‌، گاونر در خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ تا حدی‌ کله‌ شق‌، لجباز و بی‌فکر شده‌اید و باید درموقعیتی‌، از خود کمی‌ انعطاف‌... ادامه مطلب

گاو میش‌

گاومیش‌ در خواب‌، نشانه‌ ادامه‌ حیات‌، بقا، نجات‌ و رهایی‌ است‌. چنین‌ خوابی‌ می‌تواند به‌ منزله‌هشداری‌ مبنی‌ بر آن‌ باشد که‌ مسیر اشتباه‌ و نادرستی‌ را در زندگی‌تان‌، برگزیده‌اید. اگر در خوابتان‌،گاومیش‌ زخمی‌ و مجروح‌ یا مرده‌ای‌ را مشاهده‌ نمایید، یعنی‌ در رابطه‌ با موقعیت‌های‌ جدید، نبایدخیلی‌ محتاط عمل‌ کنید... ادامه مطلب

گاوبازی‌

اگر در خواب‌، مشغول‌ تماشای‌ گاوبازی‌ باشید، یعنی‌ بین‌ جنبه‌ جسمانی‌ و معنوی‌ وجودتان‌ در تقلاهستید. ادامه مطلب

گاوچران‌ (کابوی‌)

اگر گاوچرانی‌ را در خواب‌ ببینید، این‌ خواب‌ دلالت‌ دارد بر هماهنگ‌ بودن‌ شما با طبیعت‌ و خودمحوری‌، تک‌ روی‌ و خودرأیی‌ شما، یعنی‌ از توانایی‌ و قابلیت‌ مهار کردن‌ احساسات‌ و عواطف‌ خود وتعیین‌ و شناسایی‌ راه‌ زندگی‌تان‌ برخوردارید. ادامه مطلب

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب گاو

جستجوی بیشتر برای گاو

  جستجو در وب برای گاو
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گاو
  جستجو در تصاویر برای گاو
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گاو
  جستجو در فیلم ها برای گاو
  جستجو در لینکها برای گاو
  جستجو در اخبار برای گاو
  جستجو در دیکشنری برای گاو
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گاو
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گاو

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون  |  آشپزی

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی