برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

81 تا 90 از 1,069 نتیجه یافته شده

حیوانات‌

«کارل‌ یونگ‌« مدعیست‌ که‌ دیدن‌ تمام‌ حیوانات‌وحشی‌ در خواب‌ نمایانگر اثرات‌ نهفته‌ای‌ مثل‌احساسات‌ و عواطفی‌ هستند که‌ ما در حال‌ حاضرآمادگی‌ رؤیارویی‌ با آنها را نداریم‌. همچنین‌ حیوانات‌وحشی‌ نماد خطراتی‌ (کارها و مسایل‌ منفی‌ و زیانبار)هستند که‌ توسط ضمیر ناخودآگاه‌ دربست‌ پذیرفته‌شده‌اند. تعبیر و تفسیر حیوان‌... ادامه مطلب

والدین‌ (پدر و مادر)

در صورت‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها، ممکن‌است‌ که‌ در حالت‌ خواب‌ در حال‌ ابراز احساسات‌و نگرانی‌هایی‌ دررابطه‌ با والدین‌ تان‌ باشید که‌نمی‌توانید در زندگی‌ روزمره‌ آنها را بروز دهید.برخی‌ معتقدند که‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها ارتباطمستقیمی‌ با والدین‌ ندارند، بلکه‌ مرتبط باجنبه‌های‌ زنانه‌ و مردانه‌ شخصیت‌ یا خویشتن‌شما... ادامه مطلب

گردن‌ زدن‌

این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ بیننده‌خواب‌ در حال‌ از دست‌ دادن‌ کنترل‌ خویشتن‌ است‌.گردن‌ زنی‌ جدا سازی‌ خشونت‌ بار و وحشیانه‌ سر ازبدن‌ است‌. تحت‌ شرایط عادی‌ و طبیعی‌ فکر و ذهن‌کنترل‌ کننده‌ و هدایت‌ کننده‌ بدن‌ انسان‌ است‌. پس‌چنین‌ خوابی‌ می‌تواند نشان‌ دهد که‌ بیننده‌ خواب‌تحت‌ تأثیر گرایشات‌ و تمایلات‌... ادامه مطلب

گاراژ

گاراژ در خواب‌ سمبلی‌ جالب‌ است‌. مشاهده‌مسافرت‌ در خواب‌ بسیار رایج‌ است‌. اگرچه‌رایج‌ترین‌ آن‌ سفر با ماشین‌ محسوب‌ می‌شود.مسافرت‌ با یک‌ وسیله‌ نقلیه‌ در خواب‌ کلا می‌تواندنشان‌ دهنده‌ سفر ما در زندگی‌ یا سهمی‌ از سفرزندگی‌ ما باشد. اگر در خواب‌ تان‌ خودتان‌ را در یک‌گاراژ یا محوطه‌ یک‌ پارکینگ‌ دیدید، می‌توان‌... ادامه مطلب

گاو نر

با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ کامل‌ چنین‌خوابهایی‌، می‌توان‌ معانی‌ متعدد و گوناگونی‌ برای‌گاونر پیدا کرد. گاو نر در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ قوای‌ نیرومند جنسی‌، یک‌ دندگی‌،سرسختی‌ و گاهی‌ اوقات‌ نیز ناشی‌ گری‌ و عدم‌ظرافت‌ باشد. همچنین‌ می‌تواند نمایانگر خوش‌بینی‌ در آینده‌ و توانایی‌ برای‌ تمرکز داشتن‌ روی‌یک‌ هدف‌... ادامه مطلب

گوش‌ یا گوشواره‌

در چنین‌ خوابهایی‌، شاید ضمیر ناخودآگاه‌شما در حال‌ نشان‌ دادن‌ این‌ باشد که‌ لازم‌ است‌نسبت‌ به‌ تحریک‌ها و انگیزه‌های‌ ذهنی‌ و باطنی‌و هم‌ چنین‌ ظاهری‌ دقیق‌تر و هوشیارتر باشید.به‌ همین‌ دلیل‌ لازم‌ است‌ که‌ به‌ نداهای‌ درونی‌ وخارجی‌ گوش‌ فرا دهیم‌. مهارت‌های‌ خوب‌ گوش‌دادن‌، منبعی‌ از اطلاعات‌ محسوب‌ می‌شوند که‌ما... ادامه مطلب

گل‌

زمانی‌ که‌ به‌ گلها می‌نگریم‌، همگی‌ احساس‌سرخوشی‌، سرزندگی‌ و لذت‌ خاصی‌ پیدا می‌کنیم‌.همگی‌ زیبایی‌ آنها را تحسین‌ کرده‌ و از ارزش‌ آنهاآگاه‌ هستیم‌. گلها زیبا هستند و در خوابهای‌ مامی‌توانند نشان‌ دهنده‌ ساده‌ترین‌ و خالص‌ترین‌احساسات‌ ما از رضایت‌ خاطر و خشنودی‌ گرفته‌ تاعمیق‌ترین‌ احساسات‌ از تمامیت‌ و یکپارچگی‌معنوی‌... ادامه مطلب

گل‌ یا خاک‌

مشاهده‌ توده‌ گل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ وضعیت‌ فکری‌ شما یا موقعیت‌ خاصی‌ اززندگی‌ روزمره‌تان‌ باشد. می‌تواند نمایانگر یک‌ارتباط، یک‌ کار مخاطره‌آمیز تجاری‌ یا هر بخش‌دیگری‌ از زندگی‌تان‌ باشد که‌ شما یا شخص‌ دیگری‌در آن‌ زمینه‌ صادقانه‌ رفتار نکرده‌اید. همچنین‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ رفتارهای‌ناشایست‌ و وضعیت‌... ادامه مطلب

گمشده‌

هر چیز گمشده‌ در خواب‌، مثل‌ یک‌ دست‌ لباس‌ یا هرگونه‌ سند و مدرک‌ گمشده‌ نشان‌ می‌دهد که‌ درجنبه‌ای‌ از زندگی‌تان‌، احساس‌ می‌کنید که‌ کنترل‌ امور از دستتان‌ خارج‌ شده‌ است‌. ادامه مطلب

قبر یا قبرستان‌

مشاهده‌ قبر در خواب‌ کلا ناراحت‌ کننده‌ و نشان‌دهنده‌ شکلی‌ از مرگ‌ است‌. به‌ نظر نمی‌رسد که‌چنین‌ خوابهایی‌ تعبیری‌ شاد و امیدوار کننده‌داشته‌ باشند. این‌ گونه‌ خوابها نشان‌ دهنده‌ مسایلی‌هستند که‌ مستلزم‌ تفکری‌ عمیق‌ می‌باشند و به‌هیچ‌ وجه‌ سطحی‌ نیستند. هم‌ چنین‌ قبر می‌تواندنمایانگر ضمیر ناخودآگاه‌ باشد. البته‌... ادامه مطلب

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 بعدی

خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی