برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

ریش و قیچی در دست شماست


یعنی تصمیم و اجرا و همه ی کارها دست خودت است

یا
کنایه از آن است که به شما اعتماد داریم.

هر طوری که می دانید صلاح و مصلحت است کار را تمام کنید.

برابر : کاری بکن بهر صواب نه سیخ بسوزد نه کباب.

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای ریش و قیچی در دست شماست

  جستجو در وب برای ریش و قیچی در دست شماست
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ریش و قیچی در دست شماست
  جستجو در تصاویر برای ریش و قیچی در دست شماست
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ریش و قیچی در دست شماست
  جستجو در فیلم ها برای ریش و قیچی در دست شماست
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ریش و قیچی در دست شماست

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی