برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر


غالبا اتفاق می افتد كه از دو ثروتمند كه هر دو صاحب مال و مكنت فراوان هستند یكی در خست و امساك حتی به جان خویش و عائله اش رحم نمی كند و بالمال جان بر سر تحصیل مال و ثروت می دهد ولی دیگری را چنان جود و سخایی است كه به قول استاد دكتر عبدالحسین زرین كوب :«حاتم طایی را به چیزی نمی گیرد و اگر تشنه ای را دریایی و ذره ای را خورشیدی بخشد این همه در چشم همتش به چیزی نمی آید.»

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر

  جستجو در وب برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر
  جستجو در تصاویر برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر
  جستجو در فیلم ها برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای درخت هرچه بارش بیشتر سر به زیرتر

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی