برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

آرزو بر جوانان عیب نیست


به کنایه با برای استهزا ، در مورد کسی به کار می رود که آرزوهای دور و درازی دارد اما مناسبت با موقع و مقامش نیست

فرهنگ عامه

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای آرزو بر جوانان عیب نیست

  جستجو در وب برای آرزو بر جوانان عیب نیست
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آرزو بر جوانان عیب نیست
  جستجو در تصاویر برای آرزو بر جوانان عیب نیست
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آرزو بر جوانان عیب نیست
  جستجو در فیلم ها برای آرزو بر جوانان عیب نیست
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آرزو بر جوانان عیب نیست

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی