برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

آب از دستش نمی چكد


یا : ناخن خشك است

کنایه از خسیس بودن و خیر نرساندن به دیگران است

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای آب از دستش نمی چكد

  جستجو در وب برای آب از دستش نمی چكد
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آب از دستش نمی چكد
  جستجو در تصاویر برای آب از دستش نمی چكد
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آب از دستش نمی چكد
  جستجو در فیلم ها برای آب از دستش نمی چكد
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آب از دستش نمی چكد

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی