برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم


یار در خانه و ما گرد جهان می گردیم

چیزی که در طلب آن بوده ایم ، در دسترس بوده و ما غافل بوده ایم

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

  جستجو در وب برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
  جستجو در تصاویر برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
  جستجو در فیلم ها برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  لغتنامه فارسی  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی