برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان


می گویند شخصی در كارهای كشاورزی به این و آن كمك می كرد و مزد می گرفت، شایع شده بود كه در اصفهان كار آسان و پر درآمد زیاد است. آن مرد كه از كار كردن در مزرعه این و آن خسته شده بود راه اصفهان را در پیش گرفت كه هم كار آسانی پیدا كند، هم پول و دارایی زیادی گیرش بیاد.

موقعی كه به اصفهان رسید از یك نفر كار آسان و پر درآمد خواست. مرد اصفهانی او را به جایی برد كه در آنجا یك ساختمان چند طبقه می ساختند. كپه ای را پر از گل كرد و به سر او گذاشت و گفت : «این گل را ببر طبقه چهارم بده بنا» خلاصه آن روز را این آدم بیچاره كه خیال می كرد در اصفهان كار آسان و پر درآمد زیاد هست به كپه كشی گذراند و عصر هم خسته و كوفته پول كمی از صاحب كار گرفت و با خودش گفت : «اگر كار آسان اصفهان اینه وای به حال كار سختش !» فردای آن روز فرار را بر قرار ترجیح داد و به ده خودش رفت.


موقعی كه به ده رسید یك نفر از او پرسید كه : «در اصفهان كار آسون هست یا نیست؟» او در جوابش گفت:


«رفتم اصفهون سی كار آسون، كپه هشتند به سرم گفتند بر آسمون.»

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان

  جستجو در وب برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان
  جستجو در تصاویر برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان
  جستجو در فیلم ها برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای رفتم اصفهان برای كار آسان كپه گذاشتند به سرم گفتند ببر آسمان

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  لغتنامه فارسی  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی