برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

سگ داند و پینه دوز در انبان چیست


پینه دوزی از کسی طلبکار بود و بدهکار بدحسابی می کرد و طلب او را نمی داد. پینه دوز عاقبت خسته شد و یک روز مشته ای (آلتی فلزی برای کار کفش دوزی) داخل انبان گذاشت و به سراغ بدهکار رفت تا طلبش را وصول کند و کار یکسره بشود.

وقتی به در خانه بدهکار رسید، سگش به او حمله کرد. پینه دوز انبان را بر سر سگ زد و سگ را کشت.

یا رب سبب مرگ سگ سلطان چیست               برچیدن پینه دوز را دکان چیست
انبان که به سگ خورد و سگ افتاد و بمرد       سگ داند و پینه دوز در انبان چیست

توضیحات:

مراجع جمع آوری ضرب المثلهای فارسی:
امثال و حکم - علی اکبر دهخدا
کشکول شیخ بهایی - بهاء الدین محمد عاملی
کشکول عطار - محمد تقی عطارنژاد
گلستان و بوستان - سعدی
قصه های مثنوی معنوی - بدیع الزمان فروزانفر
فرهنگ ضرب المثل ها - علی توکلی
فرهنگ معین
فرهنگ عوام
فرهنگ لغات عامیانه

جستجوی بیشتر برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست

  جستجو در وب برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست
  جستجو در تصاویر برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست
  جستجو در فیلم ها برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سگ داند و پینه دوز در انبان چیست

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   لغتنامه فارسی  |  اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی