برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

دانترولن

(نام تجاری: Dantrium)

گروه دارویی: هیدانتوئین ها
گروه درمانی: شل کننده عضلات مخطط
شکل دارویی: کپسول و تزریقی
مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: در بیهوشی , هیپرترمی بدخیم, اسپاسیتی مزمن
میزان مصرف: 4 تا 8 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم خوراکی یا 2.5 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم انفوزیون وریدی
موارد مانع: حساسیت دارویی , نارسایی کبدی , شیر دهی

عوارض جانبی: سرگیجه , ضعف , خستگی , تشنج , زردی , عوارض قلبی, ضایعات پوستی
توجهات: بیمار باید از نور حفاظت شود.تست های کبدی و کلیوی لازم است.
آموزش: اثر بهتر دارویی در مصرف دارو با غذا حاصل می شود. ممکن است در بلع و غذا خوردن اشکال ایجاد می کند.
شرایط نگهداری: داروی آماده شده می بایست طی 6 ساعت استفاده شود و در دمای معمولی نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای دانترولن (Dantrium)

  جستجو در وب برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در تصاویر برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در فیلم ها برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در لینکها برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در اخبار برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در بیماریها برای دانترولن (Dantrium)
  جستجو در گیاهان دارویی برای دانترولن (Dantrium)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دانترولن (Dantrium)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   بیماریها  |  گیاهان دارویی

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی