برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

فاموتیدین

(نام تجاری: Pesid)

گروه دارویی: مهار کننده و گیرنده H2
گروه درمانی: ضد زخم معده
شکل دارویی: قرص 20 و 40 میلی گرمی
مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: در زخم معده و روده , جلوگیری از عود زخم و جلوگیری از برگشت مواد غذایی یا اسید از معده به مری
میزان مصرف: در زخم معده , شبانه یک عدد قرص 40 میلی گرمی به مدت 1 تا 2 ماه استفاده شود.
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: اسهال , سرگیجه , ضایعات پوستی , بزرگ شدن پستان
توجهات: کارکرد کلیه باید کنترل شود. دارو بهتر است به همراه غذا یا مایع تجویز شود.
آموزش: برای ظهور آثار درمانی چند روز وقت لازم است.بهتر است همراه آنتی اسید مصرف نشود. در هنگام مصرف از رانندگی پرهیز کنید.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای فاموتیدین (Pesid)

  جستجو در وب برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در تصاویر برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در فیلم ها برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در لینکها برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در اخبار برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در بیماریها برای فاموتیدین (Pesid)
  جستجو در گیاهان دارویی برای فاموتیدین (Pesid)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای فاموتیدین (Pesid)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی