برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

فیبرینوژن

(نام تجاری: Fibrinogen human)

گروه دارویی: مشتقات خونی
گروه درمانی: عامل انعقاد خون
شکل دارویی: تزریقی
مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: برای کنترل خونریزی , در خونریزی ناشی از DIC یا جدا شدن زودرس جفت در حاملگی و پس از جراحی قلب و ریه به کار می رود.
میزان مصرف: 3 تا 8 گرم فیبرینوژن با سرعت 5 تا 10 میلی لیتر در دقیقه انفوزیون شود.
موارد مانع: مورد خاصی وجود ندارد.

عوارض جانبی: گزارش نشده است.
توجهات: اغلب در خونریزی ها استفاده از پلاسما ارجح است.
آموزش: مورد خاصی وجود ندارد.
شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)

  جستجو در وب برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در تصاویر برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در فیلم ها برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در لینکها برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در اخبار برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در بیماریها برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  جستجو در گیاهان دارویی برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای فیبرینوژن (Fibrinogen human)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   بیماریها  |  گیاهان دارویی

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی