برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

کارباکول ( چشمی)

(نام تجاری: Carbastate)

گروه دارویی: پاراسمپاتومیمیتیک
گروه درمانی: ضد آب سیاه چشم (گلوکوم)
شکل دارویی: قطره چشمی
مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: کاهش فشار داخل کره چشم(گلوکوم)
میزان مصرف: 1 تا 2 قطره از قطره چشمی 3% حداکثر 3 بار در روز
موارد مانع: حساسیت شدید و انواع گلوکوم مقاوم به درمان

عوارض جانبی: تهوع , استفراغ , ترشح اشک و بزاق , تپش قلب , تشنج
توجهات: این دارو اثر تنگ کنندگی مردمک دارد.
آموزش: از قطع ناگهانی دارو پرهیز کنید.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)

  جستجو در وب برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در تصاویر برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در فیلم ها برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در لینکها برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در اخبار برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در بیماریها برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  جستجو در گیاهان دارویی برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای کارباکول ( چشمی) (Carbastate)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی