برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

کلوروکسیلنول

(نام تجاری: Dettol)

گروه دارویی: دی متیل فنل
گروه درمانی: ضد عفونی کننده ها
شکل دارویی: محلول موضعی
مصرف در دوران حاملگی: گروه D

موارد مصرف: ضد عفونی زخم
میزان مصرف: برای شست و شوی زخم ها و خراش های سطحی
موارد مانع: حساسیت شدید

عوارض جانبی: تحریکات پوستی در غلضت های بالا
توجهات: روی میکروب های شایع مثل استاف اثر کمی دارد.
آموزش: دارو ممکن است در زمان مصرف به میکروب آلوده شود.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی اتاق نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای کلوروکسیلنول (Dettol)

  جستجو در وب برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در تصاویر برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در فیلم ها برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در لینکها برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در اخبار برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در بیماریها برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  جستجو در گیاهان دارویی برای کلوروکسیلنول (Dettol)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای کلوروکسیلنول (Dettol)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی