برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

دیپی وفرین

(نام تجاری: Propine)

گروه دارویی: سمپاتو میمیتیک
گروه درمانی: ضد آب سیاه چشم
شکل دارویی: قطره استریل چشمی
مصرف در دوران حاملگی: گروه B

موارد مصرف: آب سیاه چشم (گلوکوم زاویه باز)
میزان مصرف: یک قطره هر 12 ساعت
موارد مانع: گلوکوم زاویه بسته و حساسیت شدید به دارو

عوارض جانبی: سوزش چشم , تاری دید , سرگیجه , پرخونی چشم
توجهات: در صورت مصرف اپی نفرین چشمی, آن را قطع کنید.
آموزش: پس از چکاندن قطره دستها را با آب و صابون بشوئید و خشک کنید. در ابتدای ورود دارو به چشم ممکن است سوزش ایجاد شود.
شرایط نگهداری: در دمای معمولی نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای دیپی وفرین (Propine)

  جستجو در وب برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در تصاویر برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در فیلم ها برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در لینکها برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در اخبار برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در بیماریها برای دیپی وفرین (Propine)
  جستجو در گیاهان دارویی برای دیپی وفرین (Propine)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دیپی وفرین (Propine)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی