برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

اکسپکتورانت

(نام تجاری: -------)

گروه دارویی: اکسپکتورانت
گروه درمانی: خلط آور
شکل دارویی: شربت
مصرف در دوران حاملگی: گروه C

موارد مصرف: درمان سرفه و تسهیل تخلیه خلط اط ریه و دفع ترشحات مجاری تنفسی سرماخوردگی
میزان مصرف: 5 تا 10 سی سی 3 - 4 بار در روز
موارد مانع: حساسیت شدید دارویی

عوارض جانبی: خواب آلودگی , تهوع , استفراغ
توجهات: بهتراست دارو 4 بار در روز استفاده شود.نوع کدئینه دارو خاصیت خواب آلودگی بیشتری دارد.
آموزش: بیمار برای تخلیه بهتر خلط باید سرفه کند.دارو را با یک لیوان آب مصرف کنید.
شرایط نگهداری: در دمای اتاق نگهداری شود.
نکته: ---

توضیحات:

این بخش تنها به منظور استفاده دانشجویان به عنوان یک منبع تهیه شده است. برای تجویز یک دارو به نزد پزشک مراجعه کنید.

راهنما:

تعریف گروه های دارویی در تاثرات دوران حاملگی:
- گروه A: مجاز به استفاده
- گروه B: مجاز به استفاده
- گروه C: احتیاط فراوان و فقط در صورت لزوم
- گروه D: غیر مجاز مگر در شرایط ویژه به صورت حداقل
- گروه X: کاملا غیر مجاز

جستجوی بیشتر برای اکسپکتورانت (-------)

  جستجو در وب برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در تصاویر برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در فیلم ها برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در لینکها برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در اخبار برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در بیماریها برای اکسپکتورانت (-------)
  جستجو در گیاهان دارویی برای اکسپکتورانت (-------)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اکسپکتورانت (-------)

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی