برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

نتایج جستجو: 1 تا 10 از 52 نتیجه یافته شده در جستجوی آنتی بیوتیک

آموکسی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک ها

نام تجاری: Amoxil

آمپی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

نام تجاری: amcill

باسیتراسین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

نام تجاری: AK-Tracin

کلوگزاسیلین-سدیم

گروه درمانی: پنی سیلین مقاوم به پنی سیلین

نام تجاری: Orbenim

آمیکاسین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

نام تجاری: Amikin

کو آموکسی کلاو

گروه درمانی: بتالاکتام

نام تجاری: Augmentin

کولیستین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک - ضد باکتری

نام تجاری: Colomycin

بلئومایسین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Blenoxane

داکتینومایسین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Cosmegen

دانوربیسین

گروه درمانی: ضد سرطان (آنتی بیوتیک)

نام تجاری: Dauno Xorne

جستجوی بیشتر برای آنتی بیوتیک

  جستجو در وب برای آنتی بیوتیک
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آنتی بیوتیک
  جستجو در تصاویر برای آنتی بیوتیک
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آنتی بیوتیک
  جستجو در فیلم ها برای آنتی بیوتیک
  جستجو در لینکها برای آنتی بیوتیک
  جستجو در اخبار برای آنتی بیوتیک
  جستجو در بیماریها برای آنتی بیوتیک
  جستجو در گیاهان دارویی برای آنتی بیوتیک
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آنتی بیوتیک

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 بعدی

سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی