برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

نتایج جستجو: 1 تا 10 از 20 نتیجه یافته شده در جستجوی سرطان

لوموستین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Ceenu

سیکلوفسفاماید

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Endoxan

بلئومایسین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Blenoxane

سیتارابین

گروه درمانی: آنتی متابولیک

نام تجاری: Cytosar

داکاربازین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: DtIC

داکتینومایسین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Cosmegen

کارموستین

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Bicnu

دوستکسل

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Taxotere

دوکسو روبیسین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک ضد سرطان

نام تجاری: Adriblastina

بوسولفان

گروه درمانی: ضد سرطان

نام تجاری: Myleran

جستجوی بیشتر برای سرطان

  جستجو در وب برای سرطان
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سرطان
  جستجو در تصاویر برای سرطان
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سرطان
  جستجو در فیلم ها برای سرطان
  جستجو در لینکها برای سرطان
  جستجو در اخبار برای سرطان
  جستجو در دیکشنری برای سرطان
  جستجو در لغتنامه فارسی برای سرطان
  جستجو در بیماریها برای سرطان
  جستجو در گیاهان دارویی برای سرطان
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سرطان

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

سلامتی:   بیماریها  |  گیاهان دارویی

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی