برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی سیلین

آموکسی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک ها

نام تجاری: Amoxil

آمپی سیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

نام تجاری: amcill

کلوگزاسیلین-سدیم

گروه درمانی: پنی سیلین مقاوم به پنی سیلین

نام تجاری: Orbenim

کاربنی سیلین

گروه درمانی: پنی سیلین ها ( ضد پسودوموناس)

نام تجاری: Pyopen

نافیسیلین

گروه درمانی: آنتی بیوتیک

نام تجاری: Unipen

جستجوی بیشتر برای سیلین

  جستجو در وب برای سیلین
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سیلین
  جستجو در تصاویر برای سیلین
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سیلین
  جستجو در فیلم ها برای سیلین
  جستجو در لینکها برای سیلین
  جستجو در اخبار برای سیلین
  جستجو در دیکشنری برای سیلین
  جستجو در لغتنامه فارسی برای سیلین
  جستجو در بیماریها برای سیلین
  جستجو در گیاهان دارویی برای سیلین
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سیلین

تبلیغات اینترنتی
 


سلامتی:   گیاهان دارویی  |  بیماریها

   
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی