برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "نیكولوس - پوپولر - نیكاس "یكی از مشهورترین ستارهشناسان و منجمان قرون پانزدهم شانزدهم میلادی ،پس از 66 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این دانشمند معروف ریاضی و هیاصت ،روز 21 فوریه 1473 میلادی در" آتن "یونان ،قدم به جهان گذاشته بود .وی اولین كسی بود كه منظومه شمسی را كشف كرد.

امروز، ژاك كلمان هانری سوم ،پادشاه فرانسه ،پس از 38 سال زندگی و 15 سال سلطنت ،در جریان محاصره پاریس ،بدست كشیشی جوان و متعصب به نام كه كاتولیك بود به صرب كارد به قتل رسید و قبل از این كه بدرود زندگی گوید" هانری دوناوار "رهبر فرقه پروتستانها را به جانشینی خود انتخاب كرد .هانری سوم روز 20 آوریل 1551 میلادی متولد شده و روز 26 اوت 1574 میلادی به سلطنت رسیده بود.

امروز، جنگ پنج ساله فرانسه و اسپانیا با پیروزی درخشان فرانسویها به پایان رسید .نتیجه این پیروزی ،تصرف" روسی یون "در جنوب و" آرتوا "در شمال بود كه قبلاش به اسپانیاییها تعلق داشت .جنگ 5 ساله فرانسه و اسپانیا از روز 13 مارس 1637 میلادی با حمله فرانسویها آغاز شد و در اغلب برخوردهای فرانسه و اسپانیا ،پیروزی با فرانسویها بود .به روز 13 مارس 1637 مراجعه شود

امروز، "ماری آنتوانت "یكی از تاریخیترین و معروفترین ملكههای فرانسه در" وین "متولد شد .پدرش فرانسوای اول امپراتور و مادرش ماریترز امپراتوریس بودند .وی از سال 1770 میلادی با لوئی شانزدهم ولیعهد فرانسه ازدواج كرد و از روز 10 مه 1774 میلادی با آغاز سلطنت شوهرش ،او نیز ملكه فرانسه شد ،ماری آنتوانت روز 16 اكتبر 1793 میلادی .بدست انقلابیون اعدام شد

امروز، جنگ تاریخ و خونین معروف به جنگهای" لومباردی "در منطقهای به همین نام در شمال ایتالیا كه ایالت وسیع و حاصلخیزی است اتفاق افتاد .در این جنگ سپاهیان فرانسه به سرداری" ناپلئون بناپارت "علیه سپاهیان اتریشی میجنگیدند و جنگ شش ماه یعنی تا روز 2 فوریه 1797 طول كشید نتیجه جنگ شكست اتریشیها تسخیر قلعه" مانتو "بدست فرانسویان بود .به روز 2 فوریه 1797 مراجعه شود

امروز، جنگ دریایی بزرگ معروف به" ابوقیر "در مدخل بندری به همین نام در ساحل دریای مدیترانه در كشور مصر ،میان نیروی دریایی انگلستان و فرانسه اتفاق افتاد ،در این جنگ ،دریاسالار" هوراشیو نلسون "فرمانده ناوگان انگلستان و دریاسالار" برویس "فرمانده ناوگان فرانسه ،بودند .جنگ با نابودی كامل سفاین فرانسوی و كشته شدن دریاسالار برویس ،به سود انگلیسیها پایان یافت.

امروز، "شارل بودلر "شاعر و غزلسرای بزرگ قرن نوزدهم میلادی فرانسه پس از 46 سال زندگی تواصم با رنج و ناكامی ،در عین تیرهروزی بدرود حیات گفت .این ادیب فرانسوی ،روز 28 اوت 1821 میلادی در پاریس متولد شده و پس از اتمام تحصیلات خویش به سرودن شعر مشغول شد .اشعارش غمانگیز و حزنآور است و به این سبب به او لقب" شاعر غم "داده بودند .به روز 28 اوت 1821 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  اخبار  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات