برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، سفر تاریخی" ماركو - پولو "سیاح و جهانگرد معروف ونیزی به آسیا شروع شد و در این سفر ،كه تار روز 10 اكتبر 1291 میلادی مدت بیست سال به طول انجامید ،ماركوپولو تا" كامبالو "یا" خانبالغ "كه امروزه" پكن "نامیده میشود) و در آن زمان پایتخت" قوبیلای قاآن "امپراتور مغولی چین بود (رفت .نتیجه ئاین سفر كتاب معروف" عجایب "به قلم ماركوپولو بود .به روز 26 ژوئیه 1254 مراجعه شود.

امروز، قرارداد بزرگ یونانی قرارداد اتحادیه سه جانبه ،میان امپراتوری روسیه - امپراتوری اتریش و كشور پروس امضاص شد و در تاریخ ،از این قرارداد به نام یاد شده است .به موجب این قرارداد ،كاترین ملكه روسیه "ماری ترز ملكه ئاتریش و فردریك دوم پادشاه پروس ،برای تجزیه امپراتوری عثمانی متحد شدند و متصرفات آن را بین خود قسمت كردند .به سبب بعضی اشكالات سیاسی ،این قرارداد هیچ گاه عملی نشد.

امروز، ژنرال" اوگوست دوبنیگ سن "یكی از مشهورترین فرماندهان روسیه تزاری در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،پس از 81 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .ژنرال روسی ،روز 20 اكتبر 1745 میلادی در" برونزویك "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .وی در جنگ معروف" ایلو "روز 8 فوریه 1807 به سختی از ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه شكست خورده بود .به روز 20 اكتبر 1745 مراجعه شود.

امروز، شورش بزرگ و خونین مردم ایرلند برای به دست آوردن آزادی و استقلال از دولت انگلستان ،علیه آن كشور آغاز شد .مركز این شورش كه در جریان آن عدهای از انگلیسیها و ایرلندیها طرفدار انگلستان به قتل رسیدند" ،دوبلین "پایتخت ایرلند) ایرلند جنوبی امروزی (بود .این شورش به سختی سركوب شد و كلیه ئسران شورش منجمله" پاتریك - پیرس "و" سروجر كیزمنت "به دار آویخته شدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی