برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "لوئی ژاژلون "پادشاه معروف مجارستان) هنگری (در جریان جنگهای لهستان و تركان عثمانی ،در جنگی موسوم به" موهاكز "كه در ناحیهای به همین نام اتفاق افتاده بود ،كشته شد و به این ترتیب زندگی و سلطنت او نیز پایان یافت" .لوئی ژاژالون "روز 21 فوریه 1489 میلادی متولد شده بود و هنگام مرگ 37 سال داشت .به روز 21 فوریه 1489 مراجعه شود.

امروز، "بوفون "یكی از نامدارترین علمای طبیعی و حیوانشناس بزرگ فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،در" مونتبارد "متولد شد .پدرش وكیل مجلس بود ولی خود او به سیاست علاقهای نداشت بلكه همه ئاوقات خود را به تحقیقات طبیعی گذرانید و در این راه كتاب تاریخ طبیعی خود را كه 29 جلد بزرگ است تاصلیف كرد و كتاب دیگری به نام ادوار طبیعی نوشت كه فلسفه ئتاریخ كره ئزمین است .وی روز 14 اوت 1788 مرد.

امروز، نبرد" لكزینگتون "در محلی به همین نام در 16 كیلومتری بندر بوستون میان افراد استقلالطلب آمریكا و نیروهای انگلیسی كه در آن زمان بر امریكا تسلط داشتند اتفاق افتاد .این نبرد تاریخی و معروف كه در آن دویست سرباز انگلیسی در مقابل 24 استقلالطلب آمریكایی كشته شدند ،اولین نبرد رسمی میان استقلالطلبان آمریكائی و انگلیسیها بود كه مدت 8 سال ادامه یافت.

امروز، نبرد تاریخی" اكمول "در نزدیكی شهری به همین نام در ایالت باویر آلمان میان 180 هزار اتریشی به فرماندهی آرشیدوك شارل و 145 هزار فرانسوی به فرماندهی" ماسنا - داووت - لان "آغاز شد .این جنگ 5 روز طول كشید و روز 22 آوریل 1809 با پیروزی درخشان فرانسویها پایان یافت .تلفات اتریش 60 هزار اسیر و 32 هزار كشته بود و با این فتح ،راه عبور مجدد ناپلئون به وین باز شد.

امروز، "آتانازی - فت "شاعر سمبولیك روسیه در قرن نوزدهم میلادی ،بعد از 72 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام كامل او" آتانازی - آتانازیوویچ - فت "بود و روز 18 مارس 1820 در ناحیه ئاورال متولد شده بود .از بهترین آثار این شاعر بزرگ كه پرچمدار" سمبولیسم "در روسیه بود ،پانتئون شاعر - خاطرات من و روشنایی غرب "را باید نام برد .به روز 18 مارس 1820 مراجعه شود.

امروز، "پیر كوری "دانشمند بزرگ فیزیك و شیمی فرانسه هنگامی كه سرگرم حل یك مسئله فیزیكی در خیابان بود زیر كالسكهای كه اسبهای آن رم كرده بودند رفت و كشته شد" .پیر كوری "روز 24 اوت 1859 میلادی در پاریس متولد شده بود و هنگام مرگ 47 سال داشت .وی به كمك همسر فداكار و دانشمندش مادام كوری موفق به كشف رادیوم و پلوتونیوم در 1898 میلادی شده بود .به روز 24 اوت 1859 مراجعه شود.

امروز، جزیره ئكوچك و مهم" مالت "توسط اقوام جنگجوی" واندال "تصرف شد و كلیه ئافراد رومی كه در این جزیره زندگی میكردند قتل عام شدند .مالت كه امروزه به صورت یك كشور مستقل اداره میشود ،در دریای" مدیترانه "و در جنوب جزیره سیسیل قرار دارد .آخرین كشوری كه بر مالت فرمانروایی داشت ،انگلستان بود .به روز 11 مارس 904 و 11 دسامبر 1530 و 3 فوریه 1565 و 5 اوت 1789 مراجعه شود.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  اخبار  |  روزنامه ها  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  سرمایه

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات