برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، قیام مردم سوئد علیه سلطه و نفوذ" كریستیان دوم "پادشاه دانمارك كه سوئد و نروژ را نیز تحت تسلط خود داشت .آغاز شد .رهبر این قیام یكی از بزرگان و شاهزادگان سوئد به نام" گوستاو وازا "بود كه به كمك دهقانان و مردم پروتستان مذهب سوئد برای استقلال سوئد قیام كرده بود .نتیجه این قیام ،سلطنت" گوستاووازا "از روز 23 دسامبر 1523 میلادی بود .به روز 23 دسامبر 1523 مراجعه شود

امروز، "كاردینال مازارن "سیاستمدار و روحانی برجسته قرن هفدهم فرانسه در" آبروز "در ایتالیا متولد شد وی ابتدا جزص افسران سپاه پاپ بود و بعد روحانی شد و سپس به سیاست پرداخت و سرانجام به فرانسه رفت و معاون" كاردینال ریشلیو "گردید .بعد از مرگ ریشلیو ،وی روز 16 مه 1643 به صدراعظمی فرانسه رسید و پس از 18 سال خدمت به لوئی چهاردهم ،به سال 1661 مرد .به روز 8 مارس 1661 مراجعه شود

امروز، "پوپ "شاعر و فیلسوف و منقد بزرگ اجتماعی انگلستان در قرن هجدهم میلادی ،در لندن متولد شد .وی در دوران طلایی ادب و فلسفه انگلیس زندگی میكرد و شاعری آزادگو و آزادیجو و صریحاللهجه بود .از بهترین آثار او كه روز 16 سپتامبر 1744 میلادی وفات یافت" ،قطعات زنجیر و ترجمه اثر ادبی معروف ایلیاد "را از متن یونانی به انگلیسی باید نام برد .به روز 16 سپتامبر 1744 مراجعه شود

امروز، پیمان اتحاد سیاسی و نظامی میان دو كشور مقتدر اروپای قرن نوزدهم یعنی امپراتوری روسیه و پادشاهی پروس به امضاص رسید .هدف اصلی فرمانروایان این دو كشور سركوبی ناپلئون بناپارت امپراتور نامدار فرانسه بود كه بارها سپاهیان روس و پروس را در جنگهای مختلف شكست داده بود .با الحاق ممالك انگلستان - اتریش و سوئد با این قرارداد ،اتحادیه هفتم دول اروپایی علیه ناپلئون بناپارت ایجاد شد.

امروز، "ارنست هوفمان "نویسنده حساس آلمانی ،بعد از 46 سال زندگی بدورد حیات گفت .نام اصلی او" ارنست - تئودور - آمادیوس - هوفمان "بود و روز 24 ژانویه 1776 میلادی در" كونیگسبرگ "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .از بهترین آثار ادبی" ارنست هوفمان "میتوان دو كتاب او به نام" قصههای عجیب و كنت فانتاستیك "را نام برد .به روز 24 ژانویه 1776 مراجعه شود

امروز، "آلفونس لویی دولامارتین "یكی از برجستهترین ادبای قرن نوزدهم فرانسه بعد از 79 سال زندگی تواصم با افتخار و محبوبیت بدرود حیات گفت .وی روز 21 اكتبر سال 1790 میلادی در" ماكون "متولد شده بو .لامارتین در مدت حیات ،آثار برجستهای چون" رازها - سقوط یك فرشته - تاریخ اصلاح - تاریخ موجدین - رافائل و مرگ سقراط "نوشت و به عضویت آكادمی فرانسه رسید .به روز 21 اكتبر 1790 مراجعه شود

امروز، برای اولین بار در تاریخ رانندگی و مقررات رانندگی" گواهینامه "صادر شد و كسی كه اولین گواهینامه رسمی رانندگی را گرفت هانری فورد ،معروف به" هانری فورد اول "بود كه خود كاملكننده و مخترع نهایی اتومبیل است .اولین گواهینامه رانندگی كه امروزه در موزه كارخانه اتومبیلسازی فورد نگهداری میشود ،توسط خود فورد صادر و امضاص شده بود.

امروز، "هنری جمس "رماننویس بزرگ ادبیات معاصر ایالات متحده آمریكا ،پس از 73 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .وی روز 11 مارس سال 1843 میلادی در خانوادهای كشاورز ولی ثروتمند متولد شد .برادرش ویلیام جمس نیز معروف بود و فیلسوف برجستهای محسوب میشد شاهكار هنری جمس" مصلوب "نام داشت .به روز 11 مارس 1843 مراجعه شود

امروز، جنگ خونین" بین - هوآ "برای تصرف شهر كوچكی به همین نام در شمال شهر" سایگون "پایتخت" ویتنام جنوبی "میان تفنگداران نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا و ویتكنگهای ویتنام جنوبی درگرفت .با وجود تلفات زیادی كه ویتكنگها متحمل شدند ،معهذا به علت كمك نیروهای دولتی ویتنام جنوبی ،به تفنگداران شهر" بین هوآ "تسخیر نشد.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید