برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "ژان - سردو ژوان ویل "مورخ و ادیب سیاستمدار فرانسه در قرن سیزدهم میلادی در" مموری "متولد شد .او یكی از سه مورخ مشهور فرانسه در آن دوران محسوب میشود كه تخصص او بیشتر در تواریخ خصوصی و شرح حال سلاطین بود .از مهمترین آثار" ژوان ویل "كه روز 15 ژانویه 1317 میلادی بدرود حیات گفت" زندگی سنلویی "را باید نام برد .به روز 15 ژانویه 1317 مراجعه شود

امروز، "شارل اول "یكی از معروفترین سلاطین انگلستان از سلسله استوارتها در قرن هفدهم میلادی ،در" لندن "متولد شد .پدرش" ژاك اول "قبل از او سلطنت داشت و چون در 30 ژوئن 1625 میلادی بدرود حیات گفت ،شارل اول به جای او در 25 سالگی به سلطنت رسید .شارل اول روز 9 فوریه 1649 میلادی به دستور كرامول دیكتاتور انگلستان اعدام شد .به روز 30 ژوئن 1625 مراجعه شود

امروز، "كولن "مكانیسین و فیزیكدان معروف فرانسوی در قرن هجدهم میلادی در" پاریس "متولد شد .نام اصلی او" چارلز - اگوستین - كولن "بود .و بعد از اتمام تحصیلات ،به تحقیق در رشتههای الكتریسیته و مغناطیس پرداخت و تاصلیفات فراوانی از خود به یادگار باقی گذاشت .قوانینی كه وی در فیزیك تدوین كرده است به نام خود او معروف است .مگر او روز 31 اوت 1806 اتفاق افتاد .به روز 31 اوت 1806 مراجعه شود

امروز، "موریس پل مارتین "نقاش مشهور سویسی در نزدیكی" ژنو "متولد شد .پدرش" آنتوان پل مارتین "ساعتساز بود و برادرش" ادوارد "حرفه پزشكی داشت ولی خود موریس ،با وجودی كه در كودكی و دوران دبیرستان به ادبیات علاقه داشت ،سرانجام ذوق نقاشی او بر سایر استعدادهایش پیروز شد و كارش تا بدانجا بالا كشید كه لقب" استاد رنگها "گرفت .از آثار او" چوپان خسته - و كتابفروش دورهگرد "را میتوان نام برد.

امروز، "هاینریش بارت "سیاح و مكتشف آلمانی ،پس از 44 سال زندگی كه 15 سال آخر آن در سفرهای اكتشافی در آفریقا و سایر نقاط گذشت ،بدرود حیات گفت .بارت روز 19 فوریه 1821 میلادی در" هامبورگ "متولد شده و ابتدا جزص طلب علوم دینی بود اما بعد به كار اكتشافات جغرافیایی پرداخت و از 22 دسامبر 1850 تا 31 مارس 1855 میلادی در آفریقای مركزی و شرقی به سیاحت پرداخت و مجهولات بسیاری را معلوم ساخت.

امروز، "آنتوان دو سنت اگزوپری "نویسنده برجسته و خلبان مشهور فرانسوی در جریان جنگ دوم جهانی به علت سقوط هواپیمایش كشته شد .این نویسنده بزرگ روز 27 ژانویه 1900 میلادی در" لیون "متولد شده بود و در اوقات بیكاری به نویسندگی میپرداخت .از مهمترین آثار این نویسنده 44 ساله" پیك جنوب - سرزمین انسانها - پرواز شبانه - شازده كوچولو و خلبان جنگی "را باید نام برد.

امروز، برای اولین بار در تاریخ تحقیقات فضایی ،یكی از موشكهای آمریكایی كه به قصد فرود در كره ماه پرتاب شده بود ،در نقطهای كه تعیین شده بود به كره ماه اصابت كرد و این عمل 5 سال بعد از اصابت اولین موشك روسیه به ماه اتفاق افتاد .موشك روسیه روز 12 سپتامبر 1955 میلادی به ماه اصابت كرده بود .موشك آمریكایی كه در این روز به ماه اصابت كرد" رنجر هفتم "نام داشت.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید