برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، دوران 1207 ساله استیلای امپراتوری روم بر سرزمین یونان ،جنوبیترین ممالك شبه جزیره بالكان پایان یافت و این كشور كه یكی از قدیمیترین تمدنها جهان را تشكیل میدهد ،به تصرف سلطان محمدفاتح ،امپراتور عثمانی كه با فتح قسطنطنیه امپراتوری روم شرقی را نیز منقرض كرده بود درآمد .دوران سلطه و سیادت تركان عثمانی بر یونان تا سال 1830 میلادی به طول انجامید .به روز 12 فوریه 46 قبل از میلاد مراجعه شود

امروز، "لوساژ "نویسنده و افسانهسرای محبوب فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در" سارزو "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او" آلن - رنه - لوساژ "بود و در خانوادهای مرفه متولد شد .از مهمترین آثار لوساژ كه نوشتههایش با استقبال عمومی روبرو میشد" ژیل بلاس "را باید نام برد .لوساژ ،روز 20 مه 1747 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 20 مه 1747 مراجعه شود

امروز، قصر زمستانی قدیمیترین كاخهای لنینگراد امروزی در زمان سلطنت ملكه الیزابت ،امپراتوریس معروف روسیه تزاری ساخته شد و این كاخ كه به معروف است ،بعدها به صورت یكی از بزرگترین و مهمترین موزههای دنیا یعنی" ارمیتاژ "درآمد .موزه ارمیتاژ كه در خیابان" مسكی "لنینگراد واقع شده دارای 4 ساختمان بزرگ است كه قصر زمستانی اصلیترین آنها محسوب میشود.

امروز، دولت امپراتوری عثمانی به دولت جمهوری فرانسه اعلان جنگ داد و این عمل به تحریك انگلیسیها كه خود ادعای مالكیت و خیال تصرف مصر را داشتند صورت گرفت .حمله فرانسه به مصر ،به فرماندهی ناپلئون بناپارت از روز 19 مه 1798 میلادی آغاز شده و روزهای 30 ژوئن اسكندریه و 23 ژوییه قاهره به تصرف او درآمده بود .به روز 1 اوت 1798 مراجعه شود

امروز، "هانری ترایچكه "یكی از معروفترین مورخین سرزمین آلمان در" ورمس "واقع در" راین لند "متولد شد .وی ادیبی متعصب در امور ملی بود و جز درباره آلمان و عظمت آلمان و تاصثیر آلمان در تاریخ جهان مطالعه نكرد از كتب مهم او" آلمان در قرن نوزدهم "را باید نام برد كه به نظر آلمانیها ،كتابی مقدس است .وی روز 26 دسامبر 1896 میلادی جان سپرد .به روز 26 دسامبر 1896 مراجعه شود

امروز، انقلاب اسپانیا علیه سلطنت" ایزایل دوم "ملكه آن كشور كه دختر و جانشین فردیناند هفتم پادشاه معروف آن كشور بود آغاز شد .ایزایل دوم به سبب دیكتاتوری زیاد خویش و ارتكاب اعمالی كه شایسته یك ملكه نبود ،مورد نفرت ملت قرار گرفت و چون انقلابیون تنها با تبعید او ساكت میشدند ،روز 30 سپتامبر همان سال وی پس از 35 سال سلطنت استعفا داد .به روز 19 مارس 1830 مراجعه شود

امروز، "ویروس "خطرناكترین دشمن بشر به وسیله یك زیستشناس معروف و دانشمند روسی به نام" ایوانووسكی "كشف شد و از آن سال به بعد تمام سعی و كوشش اطباص و دانشمندان زیستشناس جهان صرف این شده است كه راه فراری در مقابل این دشمن خطرناك برای بشر پیدا كنند .ویروس عامل بسیار از بیماریهایی است كه بشر وسیلهای برای پیشگیری آنها ندارد و مهمترین این بیماریها" انفلوآنزا "است.

امروز، "ویرژیل گیورگیو "نویسنده بزرگ معاصر رومانی و محقق پر تلاش آن كشور ،در شهر" روسبانی "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصیلاتش به تحقیق در موارد مختلف پرداخت و یكی از آثار برجسته او كه مخصوصاش در ایران با استقبال فراوان روبرو شد كتاب" محمد ،پیغمبری كه از نو باید شناخت "نام داشت .وی بعد از جنگ دوم به فرانسه رفت و در شمار خدمتگزاران كلیسای كاتولیك درآمد و به جامعه روحانیون ملبس شد.

امروز، سپاهیان بلغارستان كه در جنگ اول جهانی جزص متحدین آلمان و اتریش ،علیه قوای متفقین) فرانسه و انگلیس (وارد جنگ شده بودند ،در مقدونیه كه امروزه یكی از ایالات یوگسلاوی را تشكیل میدهد به سختی از متفقین شكست خوردند .این شكست سبب شد تا بلغاریها كه به هوای تصرف مقدونیه وارد جنگ شده بودند همان سال به كلی به زانو درآمدند و روز 29 ماه سپتامبر با متفقین صلح كردند.

امروز، اولین جنگ میان نیروهای كره شمالی و نیروهای سازمان ملل متحد در جریان پیكارهای" كره "آغاز شد .این جنگ مدت 12 روز یعنی تا روز 27 سپتامبر همان سال ادامه یافت و با تصرف سئول پایتخت كره جنوبی از اشغال نیروهای كره شمالی پایان یافت .سئول كه روز 28 ژوئن 1950 میلادی به تصرف كره شمالی درآمده بود پس از جنگی خونین سقوط كرد .به روز 28 ژوئن 1950 مراجعه شود

امروز، برای اولین بار علم طب توانست ویروس مخصوصی را كه سبب بروز بیماری خطرناك تراخم میشود بشناسد و با این آشنایی دست بشر برای مبارزه با تراخم كه هر سال هزاران نفر را در گوشه و كنار جهان از نعمت بینایی محروم میسازد و بزرگترین عامل كوری است باز شد .این ویروس توسط دو دكتر انگلیسی یعنی دكتر" كولیر "و همكار و دستیار فعال او دكتر" سوا "شناخته شد.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  اخبار  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات