برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "كاترین دومدیسی ."یكی از نامورترین زنان قرن شانزدهم میلادی در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .او دختر" لوران مدیسی "فرمانروای معروف فلورانس بود .بعدها به عقد ازدواج هانری دوم پادشاه فرانسه درآمد و سه پس او) فرانسوای دوم - شارل نهم و هانری سوم (به كمك او سلطنت كردند .این زن بزرگ روز 9 اكتبر سال 1589 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 9 اكتبر 1589 مراجعه شود

امروز، "رابرت بویل "فیزیسین بزرگ انگلیسی ،در شهر به نام" لیسمور "متولد شد .وی تحت سرپرستی و راهنمایی پدرش" كنت كرك "كه از علمای درجه اول انگلستان محسوب میشد ،تحصیل كرد و در رشته فیزیك شهرتی همپایه شهرت پدر بدست آورد و قوانینی در فیزیك به نام خودش وضع كرد .مرگ او روز 26 فوریه 1691 میلادی در سن 64 سالگی اتفاق افتاد.

امروز، اولین شكست بزرگ انقلابیون آمریكا از سربازان انگلیسی در" بروكلین "اتفاق افتاد و در این شكست در حدود یك سوم مجموع نیروهای انقلابیون آمریكا از بین رفت و نابود شد .در جنگ بروكلین خود ژنرال واشنگتن فرماندهی را به عهده داشت .علت شكست آمریكاییها فراوانی سپاهیان انگلیس و برتری آنها از حیث ساز و برگ و مهمات بر استقلالطلبان بود.

امروز، عملیات نظامی معروف به" لشكركشی سپاه بزرگ "به فرماندهی ناپلئون بناپارت ،امپراتور معروف فرانسه آغاز شد .در این عملیات 200 هزار سرباز جنگاور و ورزیده فرانسوی شركت داشتند و هدف آنان انتقال از كنار دریای مانش به ساحل رود رن در آلمان بود .این لشكركشی به سرعت و دقت كمتر از یك ماه به طول انجامید و روز 24 سپتامبر 1805 فرانسویان كنار رود رن بودند.

امروز، مدهشترین و پر تلفاتترین انفجارهای جهان در جزیره آتشفشانی معروف به" كراكاتوا "اتفاق افتاد .در این ماجرا بیسابقه 360 هزار نفر سكنه شهرهای این جزیره به فجیعترین وضعی نابود شدند .كراكاتوا جزیرهای بود در اندونزی بین جزایر جاوه و سوماترا كه بعد از یك آتشفشانی سخت ،كلیه جزیره منفجر شد و از صفحه روزگار محو گردید.

امروز، دولت رومانی به آلمان و امپراتوری اتریش اعلان جنگ داد و به این ترتیب كشور دیگر نیز به نفع متفقین) فرانسه و انگلیس (وارد جنگ شد .دولت پادشاهی رومانی تا این روز ضمن حفظ بیطرفی خود در جنگهای بینالملل اول به جانب سیاست متحدین) آلمان و اتریش (گرایش داشت ولی در این روز به متفقین پیوست و سربازانش علیه آلمان و اتریش وارد جنگ شدند.

امروز، اولین دسته از تفنگداران ارتش ایالات متحده آمریكا به خاك ژاپن قدم گذاشتند و به این ترتیب دوران اشغال خاك امپراتوری ژاپن توسط آمریكا آغاز گردید .در این موقع از بمباران اتمی" هیروشیما "و" ناكازاكی "به ترتیب 21 و 18 روز میگذشت .فرمانده عالی نیروهای آمریكا در عملیات اشغال ژاپن ژنرال" ماك آرتور "بود .در تاریخ ژاپن" ،ماك آرتور "اولین سرداری است كه امپراتور ژاپن به دیدار او رفته است.

امروز، اولین سفینه فضایی بشر ،برای تحقیق درباره سیاره معروف" زهره "از پایگاه موشكی كیپ كاناورال" كیپ كندی "به فضا پرتاب شد .این سفینه فضایی كه به آن نام" مرینر دوم "داده شده بود ،بعد از مسافت 290 میلیون كیلومتر فاصله زمین و زهره در مداری به فاصله 1034500 كیلومتری زمین قرار گرفت .این سفر فضایی 107 روز طول كشید .به روز 14 دسامبر 1962 مراجعه شود

امروز، پایتخت امپراتوری روم به شهر جدیدی كه به فرمان كنستانتین امپراتور روم در نواحی غربی امپراتوری آن روز روم ساخته شده بود منتقل شد .این پایتخت به نام خود امپراتور" كنستانتینوپول "نامیده شد كه بعهدها به" قسطنطنیه "مبدل شد و بعد از آن كه این بندر به تصرف تركان عثمانی درآمد ،نام آن به" استانبول و اسلامبول "مبدل شد و امروزه جزص كشور جمهوری تركیه است" .استانبول "در دو طرف تنگه" بوسفور "ساخته شده است.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید