برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "گی شاردن "سیاستمدار و مورخ نامدار قرن شانزدهم میلادی ایتالیا در شهر تاریخی و زیبای" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .گی شاردن كه معاصر با" دانته الیگیری "ادیب و مورخ دیگر ایتالیاست ،از نویسندگان معتبر دوران رنسانس ایتالیا محسوب میشود .وی روز 22 نوامبر سال 1540 میلادی در 58 سالگی مرد .به روز 22 نوامبر 1540 مراجعه شود

امروز، "ماركیز دولامبر "یكی از زنان معروف فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در پاریس متولد شد .ماركیز دولامبر كه در اصل" آن - ترز - ماركیز دولامبر "نام داشت یكی از بانیان اصلی محافل و كلوپهای ادبی فرانسه محسوب میشود و خود او نیز ذوق ادبیات داشت آثاری نوشته است .ماركیز دولامبر روز 27 ژوییه 1733 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 27 ژوییه 1733 مراجعه شود

امروز، قلعه و استحكامات جنگی" هلند "كه در تصرف دولت اسپانیا بود بنا به خواهش و استدعای فیلیپ پنجم پادشاه آن كشور كه نوه لویی چهاردهم بود ،توسط سپاهیان فرانسوی تصرف شد .این قلعهها كه در طول سرحد فرانسه قرار داشت ،به نام قلعههای" باریر "معروف بود و به این ترتیب خیال فرانسه از جانب هلندیها كه دشمن آنها بودند راحت شد.

امروز، "گاز كربنیك "یكی از مواد بسیار مهم شیمیایی كه موارد مصرف فوقالعادهای در علوم و صنایع مختلف امروزی دارد ،توسط" ژوزف بلاك "شیمیدان و فیزیسین معروف اسكاتلندی) انگلیسی (كشف شد .بلاك كه روز 15 نوامبر 1728 میلادی متولد شده بود گاز كربنیك را) كه گرچه وجود داشت ولی تا آن روز شناخته نشده بود (از تكلیس آهك با منیزی بدست آورده بود .به روز 15 نوامبر 1728 مراجعه شود

امروز، آخرین جنگ سپاهیان اسپانیایی كه برای حفظ مستملكات خود در آمریكای جنوبی میجنگیدند ،با سپاهیان" سیمون بولیوار "قهرمان آزادی بخش آمریكای لاتین اتفاق افتاد .برای این جنگ بولیوار با سپاهی كه كمتر از سپاهیان اسپانیایی بود از جبال" آند "رد شد و در سرزمین كلمبیای امروز به قوای دشمن حمله كرد و با وجودی كه به سختی زخمی شد معهذا پیروزی یافت .به روز 20 آوریل 1783 مراجعه شود

امروز، جنگ تاریخی روسیه و ژاپن ،با حمله ناگهانی سپاهیان ژاپنی به پایگاهها و مواضع روس در چین آغاز شد .این جنگ میبایست به سیاست یكی از دو كشور ،در سرزمین چین خاتمه بدهد .با وجودی كه نیروی روسها در این جنگ زیادتر از ژاپنیها بود معهذا ژاپنیها ،پیروز شدند و بعد از تصرف" پورت آرتور "در 2 ژانویه ،1905 قرارداد صلح در 5 سپتامبر 1905 میلادی منعقد شد .به روز 2 ژانویه و 5 سپتامبر 1905 مراجعه شود

امروز، كنفرانس تاریخی و مهم مربوط به" تحدید تسلیحات بینالمللی "به كار بود پایان داد و در همین روز ،یك قرارداد مهم 5 جانبه نیز میان بعضی از اعضاص این كنفرانس امضاص شد .كنفرانس" تحدید تسلیحات بینالمللی "از روز 13 نوامبر 1921 میلادی در" واشنگتن "پایتخت آمریكا آغاز به كار كرده بود از مهمترین تصمیمات این كنفرانس منع استعمال گازهای سمی بود به روز 13 نوامبر 1921 مراجعه شود

امروز، سردترین نقاط روی كره زمین توسط یك هیاصت مختلط از دانشمندان سه كشور آلمان ،انگلستان و فرانسه تعیین شد .این هیاصت پس از چهار سال آزمایش هوا در نقاط مختلف سردسیر جهان سرانجام دریافتند كه سردترین ناحیه از نواحی مسكونی در جهان" ،ورخویانسك "در مشرق سیبری است .در این ناحیه سرما 70 درجه زیر صفر بود .درجه برودت در دو قطب هنوز به طور كامل بدست نیامده است.

امروز، فاجعه بزرگ" سدها "در هلند اتفاق افتاد .در این روز چند سد بزرگ كه برای جلوگیری از آب دریا ،ساخته شده بود به علت بروز طوفان سهمگینی كه در سواحل هلند در اقیانوس اطلس) دریای شمال (ایجاد شده بود درهم شكست و چند شهر و روستا در سر راه طعمه امواج آب دریا شدند .در این ماجرا 2000 نفر از سكنه هلند جان خود را از دست دادند

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی