برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "راجر بیكون "یكی از فلاسفه قرن سیزدهم میلادی در" ایلچستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .مردی با اراده بود و به هر چیز كه تعلق خاطر مییافت تا آن را بدست نمیآورد ،از پای نمینشست و این اراده را بیشتر در مورد مسائل فلسفی و مذهبی و شناخت خدا و حقیقت معمول میكرد .او اولین كسی بود كه در دوران ننگبار قرون وسطی علیه خرافات و جهل كلیسا قیام كرد .و روز 25 سپتامبر 1294 مرد.

امروز، "گاستون دوفوا "یكی از دلاورترین سرداران فرانسه در قرن شانزدهم میلادی در پایان یكی از جنگها درخشان خود كه به پیروزی فرانسه انجامید ،به قتل رسید و به این ترتیب زندگی 23 ساله او در پایان جنگ" راون "به پایان رسید .گاستون دوفوا كه برادرزاده لویی دوازدهم پادشاه فرانسه بود روز 16 آوریل 1489 میلادی در" نمور "متولد شده بود .به روز 16 آوریل 1489 مراجعه شود

امروز، قرارداد صلح" ریسویك "میان كشور سلطنتی فرانسه از یك طرف و ممالك آلمان و هلند و انگلیس ،از طرف دیگر به امضاص رسید .در این معاهده تاریخی كه در شهری به همین نام به امضاص رسید ،لویی چهاردهم كه فاتح اصلی جنگهای معروف هلند بود از بسیاری متصرفات خود در اروپا چشم پوشید و سلطنت گیوم دورانژ را بر انگلستان به رسمیت شناخت و فقط استراسبورگ را برای خود نگهداشت.

امروز، جنگ معروف به 73" روزه "میان انگلیسیها و اسپانیاییها در آمریكا ،به خاطر تصرف قلعه مستحكم" لوئیزبورگ "كه یك پایگاه معتبر نظامی اسپانیایی بود ،آغاز شد .در آن زمان انگلیسیها رفته رفته به اهمیت آمریكا پیبرده و قصد تسخیر همه آمریكا را داشتند و اولین جنگ آنها نیز با اسپانیا بر سر لوئیزبورگ بود و پس از 73 روز جنگ ،روز 23 ژوئن 1745 میلادی انگلیسیها آن را گرفتند.

امروز، قرارداد تاریخی معروف به" قرارداد عمران و آبادی اروپا "میان نمایندگان دو كشور مقتدر قرن نوزدهم میلادی ،روسیه تزاری و بریتانیای كبیر به امضاص رسید و به این ترتیب ،به دنبال قرارداد مهم دیگری كه روز 16 ژانویه 1804 میلادی به نام" قرارداد دائمی "بین روسیه و انگلستان امضاص شد این قرارداد نیز برای سركوبی ناپلئون بناپارت بوجود آمد .به روز 16 ژانویه 1804 مراجعه شود

امروز، دوران اول تبعید ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه كه در جنگ با متفقین شكست خورده بود آغاز شد و بعد از شكست در" پاریس "از سلطنت استعفا داد و با عنوان پادشاه جزیره" الب "به آن جزیره كه در دریای مدیترانه است رفت .ده ماه بعد ناپلئون به فرانسه فرار كرد و حكومت معروف صد روزه را آغاز نمود ولی بعد كه در جنگ معروف واترلو شكست خورد ،به جزیره" سنت هلن "تبعید شد.

امروز، "لرد بایرون "شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی در جریان جنگهای استقلالطلبی یونان علیه تركان عثمانی ،بدرود حیات گفت .وی روز 22 ژانویه سال 1788 میلادی در شهر" لندن "متولد شد .روحی حساس و آزاده داشت و شیفته آزادی و زیباییهای طبیعت بود" .زندانی شیلون - مانفرد - و دون ژوان "از مهمترین آثار اوست .به روز 22 ژانویه 1788 مراجعه شود

امروز، جنگهای 5 ساله معروف به" تاكنا و آریكا "با پیروزی سپاهیان كشور شیلی ،به پایان رسید .این جنگها از روز 7 ژوئن 1879 میلادی بر سر تصرف دو منطقه مرزی به نامهای" تاكنا و آریكا "با حمله سپاهیان شیلی آغاز شد و با وجودی كه شیلی نیرومندتر از" پرو "بود ،معهذا جنگ 5 سال به طول انجامید .در پایان این جنگ هر دو منطقه تاكنا و آریكا به تصرف شیلی درآمده بود .به روز 7 ژوئن 1879 مراجعه شود

امروز، یكی از بزرگترین جنگهای دریایی خاور دور میان نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا و امپراتوری ژاپن در جریان حمله آمریكاییها به" اوكیناوا "پایان یافت .اوكیناوا جزیرهای است در اقیانوس آرام بین جزایر ژاپن و فورموز كه در آن زمان در تصرف ژاپنیها بود .در این نبرد بزرگ بود كه رزمناو معروف ژاپنی به نام یاماتو و 5 ناو جنگی دیگر ژاپنیها غرق شد .به روز 1 آوریل 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی