برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "فرانسیس - بیكن "فیلسوف و ریاضیدان مشهور قرن شانزدهم میلادی ،در" یورك هاوس "واقع در لندن پایتخت انگلستان متولد شد .خانوادهاش اشرافی بودند .و پدرش" مهردار سلطنتی "بود و خود او در 16 سالگی به خدمت وزارت خارجه درآمد .این مرد نابغه به سال 1626 میلادی پس از 65 سال زندگی بدرود حیات گفت .از آثار مهم وی" ارغنون نو "را باید نام برد .به روز 9 آوریل 1626 مراجعه شود به روز 9 آوریل 1626 مراجعه شود

امروز، "لرد بایرون "برجستهترین و مشهورترین شعرای بریتانیای كبیر در قرن 19 میلادی در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشت .او حساسیت زیادی در برابر آزادی و شجاعت سالم داشت و به همین منظور در نهضت آزادیخواهی یونان علیه تركیه عثمانی شركت كرد و در آن جنگ روز 11 آوریل 1824 میلادی مرد" .زندانی شیلان و مانفرد "از آثار برجسته اوست .به روز 11 آوریل 1824 میلادی مراجعه شود

امروز، "ویكتور امانوئل سوم "یكی از سلاطین معروف ایتالیا ،در قرن بیستم میلادی در" ناپل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی فرزند اومبرتوی اول" هومبرت اول "بود و روز 21 مه 1900 به سلطنت رسید سلطنت امانوئل سوم تا روز 9 مه 1945 كه از سلطنت خلع شد ادامه داشت .وی روز 4 نوامبر 1947 میلادی مرد .به روز 9 مه 1945 و 4 نوامبر 1947 و 21 مه 1900 مراجعه شود

امروز، سلطنت ادوارد هفتم پادشاه انگلستان پس از مرگ مادرش ملكه مقتدر" ویكتوریا "آغاز شد .وی كه در این زمان 60 سال از عمرش میگذشت پیرترین ولیعهدهای انگلستان محسوب میشود زیرا روز 25 مه 1841 میلادی متولد شده بود .ادوارد هفتم پس از 9 سال سلطنت و 69 سال عمر روز 15 ژوییه 1910 میلادی مرد و پسرش ژرژ پنجم به جای او نشست .به روز 25 مه 1841 و 15 ژوییه 1910 مراجعه شود

امروز، "كوانتونگ "یك از ایالات امروزی كشور چین كمونیست ،در جریان تاخت و تازهای نیروهای ژاپنی در خاك چین به تصرف ژاپنیها درآمد .كوانتونگ كه در جنوب سرزمین منچوری قرار دارد ،تا سال 1945 میلادی تحت استیلای ژاپن بود .بعد از شكست ژاپن ،كوانتونگ تا 1950 به صورت آزاد اداره شد و سپس در 4 سپتامبر 1950 به چین مسترد گردید .به روز 4 سپتامبر 1905 مراجعه شود

امروز، ناحیه وسیع و حاصلخیز" اوكراین "از سرزمین شوروی جدا شد و با وجودی كه قرار بود در این سرزمین وسیع كه 610 هزار كیلومتر مربع مساحت و در حدود 42 میلیون نفر جمعیت دارد یك كشور جدا از روسیه بوجود آید ،معهذا همچنان به صورت یك جمهوری خودمختار در شمار جمهوریهای روسیه باقیمانده است .اوكراین در سازمان ملل متحد به عنوان یك كشور مستقل حق راصی دارد.

امروز، "پكن "شهر قدیمی و تاریخی چین كه پایتخت امروزی چین كمونیست محسوب میشود ،توسط كمونیستهای چین تصرف شد .بیش از یك میلیون چینی در جریان جنگ پكن شركت داشتند .از پكن ،نیروهای چین زرد دفاع میكردند و در برابرشان نیروهای چین سرخ قرار داشتند .با وجود برتری زردها بر سرخها ،معهذا به سبب پیوستن جمعی زیاد از نیروهای زرد به سرخها پكن سقوط كرد.

امروز، شورش بزرگ مذهبی در امپراتوری روم بر ضد پیروان مذهب" نسطوری "آغاز شد .این دین ،توسط شخصی به نام" نسطوریوس "بنیانگذاری شد ولی خود او در سال 431 میلادی از طرف كلیسیا روم طرد و محكوم شد چون ،كلیسیای روم" مسیح "را كاملاش دارای جنبه آسمانی میدانست .در این شورش پس از كشتار عدهای از نسطوریان بقیه به ممالك دیگر از جمله ایران پناهنده شدند و مقیم گردیدند.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید