برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 14ژانویه

14 ژانویه سال 1797

خونینترین جنگهای شمال ایتالیا میان 16 هزار فرانسوی به سرداری ناپلئون بناپارت و 40 هزار اتریشی به سرداری" آلوینزی "در محلی به نام" ریوولی "اتفاق افتاد .این منطقه در انتهای دره" آدیژ "واقع شده و همه چیز به نفع اتریشیها بود ولی بار دیگر به سبب تاكتیك درخشان نظامی سردار فرانسوی اتریشیها شكست خوردند و علاوه بر 10 هزار نفر اسیر در حدود 5 هزار نفر نیز از سپاه اتریش كشته شدند .جنگ" ریوولی "یكی از جنگهای مهمی بود كه ناپلئون بناپارت قبل از احراز مقام امپراتوری فرانسه در آن شركت كرد و با نبوغ نظامی خاص خویش پیروز شد.

14 ژانویه سال 1875

"آلبرت شوایتزر "طبیب ،شاعر ،موسیقیدان و صلحدوست بزرگ قرن بیستم در دهد كه كوچكی به نام" كایزرسبك "در آلزاس فرانسه متولد شد .پدرش كشیش بود لوی خود او پس از اخذ دكترای طب برای كمك به آفریقاییهای مستمند به آفریقا رفت و تا آخر عمر خود را وقف مداوای آنان كرد و سرانجام نیز روز 4 سپتامبر 1965 میلادی در همان قاره مرد .به روز 4 سپتامبر 1965 میلادی مراجعه شود

14 ژانویه سال 1942

كنفرانس تاریخی" كازابلانكا "در بندر تاریخی و معروفی به همین نام در مراكش در جریان جنگهای بینالملل دوم آغاز گردید .در این كنفرانس بزرگ سیاسی و نظامی ،دو تن از برجستهترین سران متفقین" فرانكلین دلانو روزولت "رییس جمهوری آمریكا و" وینستون چرچیل "نخست وزیر انگلستان شركت داشتند و تا روز 26 ژانویه همان سال به مذاكرات خود ادامه دادند .به روز 26 ژانویه و 10 ژوییه 1943 مراجعه شود

14 ژانویه سال 224

جنگ تاریخی معروف به" هرمزدگان "در سرزمین خوزستان میان" اردشیر بابكان "سرسلسله ساسانیان و" اردوان پنجم - اشك بیست و هشتم "آخرین فرمانروای اشكانی اتفاق افتاد .در این جنگ با وجودی كه سپاهیان اشكانی بیشتر بودند ،معهذا به سبب وجود اختلاف میان سرداران اشكانی" ،اردوان پنجم "شكست خورد و با قتل او در 18 ژانویه 226 میلادی سلسله اشكانی منقرض شد .به روز 18 ژانویه 226 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی