برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 21ژانویه

21 ژانویه سال 1509

"ژان كالون "رفورمیست و نویسنده بزرگ فرانسوی در شهر" نویون "قدم به عرصه وجود گذاشت .این مرد كه بعدها فعالیتهای مذهبی ،سایر فعالیتهای او را تحتالشعاع قرار دارد ،در دوران نهضت رنسانس در فرانسه جزص ادبای درجه اول آن كشور محسوب میشد .ژان كالون بعدها به علت مخالفت با كلیسا محكوم به اعدام شد و در 1564 میلادی سوزانده شد .به روز 9 دسامبر 1564 میلادی مراجعه شود

21 ژانویه سال 1668

اتحاد مثلث سیاسی معروف به" اتحاد مثلث لاهه "در شهر لاهه هلند ،بین دولتهای هلند - انگلستان و سوئد ،علیه فرانسه به امضاص رسید .علت ایجاد این اتحاد سهگانه پیروزی سریع و برقآسای" تورن "سردار فرانسوی در حمله به منطقه فلاندر و تسخیر آن سرزمین بود .نتیجه این اتحادیه ،صلح معروف" اكسلاشاپل "در 14 مه 1668 میلادی بود .به روز 14 مه 1668 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1752

"ژول آلبیرونی "صدراعظم اسپانیا و سیاستمدار و برجسته قرن هجدهم اروپا ،پس از 88 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه خستگی ناپذیر بود و شب ور وز كار میكرد ،روز 26 اوت 1664 میلادی در" پلزانس "متولد شده بود و بعدها به علت هوش و زندگی زیاد به خدمت پادشاه اسپانیا درآمد .ترقیات عمده اسپانیا در قرن هجدهم در پرتو اقدامات او بود .به روز 26 اوت 1664 میلادی مراجعه شود

21 ژانویه سال 1793

زندگی لویی شانزدهم ،آخرین پادشاه دوره اول سلسله بوربونهای فرانسه زیر تیغه گیوتین پایان یافت .لویی شانزدهم ،نوه لویی چهاردهم و جانشین لویی پانزدهم بود .وی در روز 16 مارس 1754 میلادی در ورسیای متولد شد و در 20 سالگی ،روز 10 مه 1774 میلادی به سلطنت رسید .وی روز 10 اوت 1792 از سلطنت خلع شد و در این روز بدست انقلابیون اعدام شد .به روز 10 اوت 1792 و 16 مارس 1854 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1814

"ژاك - هانری - برناردون - دوسنپیر "نویسنده معروف فرانسوی بعد از 77 سال زندگی كه نیمی از آن به جهانگردی و سیاحت گذشت ،در پاریس مرد .او روز 19 ژانویه 1737 میلادی در" لوهاور "متولد شد .تحصیلاتش در رشته مهندسی راه و ساختمان با تمام رسید ولی او به ادبیات روی آورد و اولین اثرش" سفر به ایل دوفرانس "بود .شاهكار این نویسنده معروف" پل وویرژینی "است .به روز 19 ژانویه 1737 میلادی مراجعه شود

21 ژانویه سال 1887

ساختمان برج ایفل ،یكی از پدیدههای بزرگ و دیدنی جهان امروز كه در قلب پاریس پایتخت فرانسه بنا شده است ،به همت یكی از مهندسین فرانسوی به نام" ایفل "آغاز شد .این برج مرتفع دارای سه طبق بوده و سیصد متر ارتفاع دارد .همه ساختمان آن كه روز 31 مارس 1889 به پایان رسید از آهن است و امروزه علامت غیر رسمی كشور فرانسه محسوب میشود .به روز 31 مارس 1889 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1936

زندگی" جرج پنجم "پادشاه بزرگ انگلستان كه در جریان جنگ اول جهانی پادشاه آن كشور بود پایان یافت .این پادشاه روز 9 نوامبر سال 1865 میلادی در لندن متولد شده بود .پس از مرگ ادوارد هفتم به سال 1910 میلادی 15) ژوییه (وی در 45 سالگی به سلطنت رسید .مدت 26 سال سلطنت كرد و هنگامی كه چشم از جهان فرو میبست 71 سال داشت .به روز 9 نوامبر 1865 و 15 ژوییه 1910 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1954

اولین زیردریایی اتمی جهان ،به نام" ناتیلوس "توسط نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا به آب انداخته شد و به این ترتیب عصر تازهای در علم و صنعت بشری آغاز شد كه به عصر" استفاده از اتم برای صلح "معروف است .این زیردریایی كه سوخت قوه محترقه آن به وسیله یك پیل اتمی كوچك تاصمین میشود قادر است مدتهای طولانی زیر آب بماند .به وسیله نوعی از همین زیردریایی اتمی بود كه دریانوردان آمریكایی برای اولین بار در تاریخ دریانوردی موفق به عبور از زیر یخهای قطب شمال شدند.

21 ژانویه سال 493

جنگ تاریخی مذهبی میان" یزدگرد دوم "شانزدهمین شاهنشاه ساسانی با مردم" ارمنستان "آغاز شد .علت این جنگ توسعه دین مسیح در ارمنستان بود و حال آن كه دین رسمی ایران ،دین" زرتشت "بود" یزدگرد دوم "برای برانداختن مسیحیت از ارمنستان عده زیادی از عیسویان را كشت و بار دیگر دین زرتشت را در آن سرزمین و نیز قسمتهای دیگری از بینالنهرین توسعه و رواج كامل داد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی