برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی 10اکتبر

10 اکتبر سال 1291

سفر بیست ساله" ماركوپولو "سیاح و جهانگرد ایتالیایی كه از روز 24 آوریل سال 1271 میلادی آغاز شده بود پایان یافت و رهآورد این سفر پر از عجایب ،كتابی به نام" عجایب "بود كه در آن ماركوپولو كه از مردم و نیز ایتالیا بود ،مشاهدات خود را درباره قوبیلای قاآن امپراتور مغولی چین و سایر شهرها و ممالك آسیایی به تفصیل شرح داده است .به روز 24 آوریل 1271 مراجعه شود

10 اکتبر سال 1520

"رافائل "بزرگترین نقاش ایتالیا در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی پس از 37 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .وی كه روز 3 مارس 1483 میلادی در" اوربینو "متولد شده بود .تحت حمایت پاپ لئون دهم و ژول دوم ،سرآمد هنرمندان زمان خود شد و آثار بسیاری در كلیسای واتیكان از خود به یادگار گذاشت" .خانواده مقدس - باغبان زیبا - آتشسوزی شهر و مدرسه آتن "از آثار برجسته او هستند.

10 اکتبر سال 1716

قرارداد دو جانبه میان فرانسه و انگلیس در زمان نیابت سلطنت دوك دورلئان نایبالسلطنه فرانسه و جرج اول ،امیر و فرمانروای هانوور و انگلستان به امضاص رسید و در این قرارداد كه به اتكا و همیت یكی از سیاسیون فرانسه به نام" دوبوا "به امضاص رسید ،دو كشور اختلافات خود را حل كردند و روز 4 ژانویه 1717 نیز هلند به این قرار داد پیوست و اتحاد مثلث بوجود آمد .به روز 4 ژانویه 1717 مراجعه شود

10 اکتبر سال 1789

شورش خونین" قاهره "پایتخت مصر ،علیه سپاهیان فرانسوی كه آن سرزمین را به فرمان ناپلئون بناپارت اشغال كرده بودند آغاز شد .در این شورش بزرگ كه هدف شورشیان قتل عام سربازان و افسران فرانسوی بود تا قبل از آن كه بناپارت به مقابله با شورشیان بشتابد 1500 سرباز افسر و نیز 2 ژنرال فرانسوی كشته شدند .این شورش فردای آن روز سركوب شد.

10 اکتبر سال 1793

دومین قرارداد تقسیم و تجزیه لهستان میان روسیه و پروس به امضاص رسید و به این نحو پس از تقریباش دو سال كه از حمله نیروهای روسیه و پروس در 23 مه 1791 میلادی به لهستان میگذشت ،بار دیگر قسمتهایی از اراضی لهستان از آن كشور جدا شد به موجب این قرارداد جدید" ،تورن و دانزیك "به پروس تعلق گرفت و قسمت اعظم لیتوانی نیز نصیب امپراتوری روسیه گردید .به روز 23 مه 1791 مراجعه شود

10 اکتبر سال 1806

جنگ معروف به" سال فلد "در جریان جنگهای شش روزه ساكس ،اتفاق افتاد در این جنگ 107 ،هزار پروسی ،به سرداری پرنس لوی دوپروس با 66 هزار فرانسوی به فرماندهی خود ناپلئون بناپارت امپراتور معروف فرانسه با یكدیگر روبرو بودند و پروسیها به آسانی شكست خوردند .در این جنگ سه هزار پروسی مقتول شد و چون نبرد در محلی به نام" سال فلد "اتفاق افتاده بود ،به همان نام موسوم شد.

10 اکتبر سال 1881

"اتحاد مثلث "میان سه كشور اتریش آلمان و ایتالیا در شهر" وین "مركز امپراتوری اتریش تاصسیس شد .مدت این اتحاد طبق قرارداد 5 سال بود و به موج آن سه كشور ،به كمك هم مقاصد سیاسی خود را در نقاط مختلف دنیا عملی میكردند .با وجود همه اطمینانی كه آلمان و اتریش به ایتالیا داشتند معهذا پیمان اتحاد مثلث تا آخر ادامه نیافت و ایتالیا از عضویت در آن كنارهگیری كرد.

10 اکتبر سال 1898

"لیلیان اسمیت "نویسنده و منقد معروف آمریكایی در شهر" دایتون "قدم به عرصه وجود گذاشت هنوز در دبیرستان تحصیل میكرد كه به نویسندگی پرداخت و اولین كتابش" میوه عجیب "نام داشت .از مهمترین آثار این نویسنده موشكاف و حساس كه روز 28 سپتامبر 1966 میلادی در 68 سالگی مرد" باران بر دامنه "را میتوان نام برد .به روز 28 سپتامبر 1966 مراجعه شود

10 اکتبر سال 1902

اولین جلسه دیوان داوری بینالمللی لاهه ،در شهر لاهه مهمترین شهرهای كشور هلند تشكیل شد و اینك 65 سال است كه این دیوان بینالمللی به كار خود ادامه میدهد و قدیمیترین سازمانهای بینالمللی است كه هنوز وجود دارد .دیوان داوری بینالمللی لاهه كه مقرش در لاهه هلند است به پیشنهاد تزار" نیكولای دوم "امپراتور روس برای رفع اختلافات دول مختلف جهان و جلوگیری از جنگ بوجود آمده بود.

10 اکتبر سال 1912

شورش و طغیان بزرگ موسوم به" ووچونگ "به رهبری دكتر" سون .یات .سن "رهبر انقلاب تاریخی چین در آن كشور آغاز شد و پایان این انقلاب منقرض شدن سلسله" منچوها "در چین و استقرار حكومت جمهوری بود" .دكتر سونیات سن "كه دكتر طب بود برای رهایی ملت چین از زیر بار ظلم منچوها قیام كرد و خود او ،بعدها اولین رییس جمهوری چین شد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی