برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 14اکتبر

14 اکتبر سال 539 قبل از میلاد

دوران شاهنشاهی در ایران با جلوس رسمی كوروش كبیر ،سرسلسله سلاطین هخامنشی بعد از تسخیر بابل در آن سرزمین آغاز شد و در 14 اكتبر سال 1961 میلادی درست 2500 سال از تاریخ ایجاد شاهنشاهی ایران سپری شد .كوروش كبیر با وجودی كه از سال 550 قبل از میلاد با مغلوب كردن" ایخ توویگو "پادشاه معروف سلسله ماد زمامدار سرزمین ایران شده بود تا این روز تاجگذاری نكرده بود.

14 اکتبر سال 1613

"پرو "معمار برجسته و آرشیتكت هنرمند قرن هفدهم میلادی فرانسه در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت" .كلود پرو "پس از پایان تحصیلات خویش ،مدت ده سال به مطالعه در ساختمانها و بناهای مختلف گذرانید و سفرهای فراوان به شهرها و ممالك اروپا كرد و از تجربیات خود در ساختن آثار خویش استفاده كرد .وی روز 3 مارس 1688 میلادی مرد .به روز 3 مارس 1688 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1666

"لولورن "استاد حجاری و مجسمهساز معروف فرانسه در قرن هجدهم میلادی در شهر پاریس تولد یافت .خانواده او مردمی هنردوست بودند و اجداد او نیز به" هنر "علاقه داشتند .وی در زمان لویی چهاردهم به شهرت رسید و مورد توجه آن پادشاه قرار گرفت .از این هنرمند كه شاگرد" ژیراردون "بود ،مجسمه" اسبان آفتاب "به یادگار باقی است .وی روز 19 مارس 1743 مرد .به روز 19 مارس 1743 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1772

گاز" كلر "كه یكی از عناصر مهم و درجه اول شیمی محسوب میشود ،پس از قریب به 5 سال زحمت و تلاش ،توسط یكی از برجستهترین علمای شیمی قرن هجدهم میلادی یعنی" شیل "شیمیدان سوئدی كشف شد .بعد از كشف گاز اكسیژن توسط" پریستلی "انگلیسی كه معاصر با" شیل "بود ،كشف گاز كلر كه برای سفید كردن منسوجات به كار میرود اهمیت زیاد دارد .به روز 23 اكتبر 1786 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1806

همزمان با جنگ" ینا "جنگ بزرگ و خونین دیگری میان فرانسویها و پروسیها اتفاق افتاد كه چون میدان جنگ در محلی به نام" اورشتات "بود به همان نام معروف شد .در این جنگ فردریك گیوم سوم ،پادشاه و دك دوبرنسویك سردار پروسی با 50 هزار سپاه و مارشال بلوخر با 40 هزار سپاه با فرانسویها روبرو بودند .در این جنگ نیز پیروزی با فرانسویها شد .به روز 8 اكتبر 1806 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1808

ملاقات" ارفورت "میان ناپلئون بناپارت و تزار آلكساندر اول ،فرمانروایان دو امپراتوری روسیه و فرانسه پس از هجده روز پایان یافت .این ملاقات كه از روز 27 سپتامبر همان سال شروع شده بو ،در حقیقت تاصكیدی برای معاهده تیلسیت بود كه بین آن دو ،در 8 ژوییه 1807 میلادی به امضاص رسیده بود .حمله فرانسه به اسپانیا قسمتی از نتایج این ملاقات بود .به روز 8 ژوییه 1807 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1814

كنگره تاریخی وین ،برای تعیین تكلیف متصرفات ناپلئون بناپارت و تغییر نقشه سیاسی اروپا در وین پایتخت اتریش آغاز شد و تمام نمایندگان دول اروپایی كه توسط فرانسه مورد حمله قرار گرفته بودند ،در آن حضور داشتند .این كنگره كه كارگردان آن پرنس متنیخ صدراعظم نامدار اتریش بود ،تا روز 17 ژوئن سال 1815 میلادی به جلسات خود ادامه داد .به روز 17 ژوئن 1815 مراجعه شود

14 اکتبر سال 1880

پیر كوری ،دانشمند بزرگ فرانسوی به اتفاق برادرش" پل كوری "موفق به كشف صدای" ماوراص صوت "شدند صداهای ماوراص صوت صداهایی هستند كه گوش بشر قادر به شنیدن آنها نیست زیرا نوسانات آنها بیش از 20 هزار در ثانیه است .پیرو پل كوری ضمن آزمایش با قطعهای" كوارتز "به این پدیده بزرگ فیزیكی پیبردند .صداهای ماوراص صوت را بعضی از جانوران مثل سگ خوب میفهمند.

14 اکتبر سال 1894

دكتر" هاینریش لوبكه "سیاستمدار بزرگ امروزی كشور آلمان غربی ،در شهر كوچك" اینك هاوزن "واقع در ایالت" وستفالیا "متولد شد و از سه دانشگاه بزرگ در رشته كشاورزی و فلسفه فارغالتحصیل شد .در سال 1959 میلادی وی پس از" تئودور هویس "نخستین رییس جمهوری آلمان غربی ،به این سمت انتخاب شد ،دركت لوبكه در سال 1969 میلادی ریاست جمهوریش پایان یافت.

14 اکتبر سال 1922

شهر تاریخی" رم "پایتخت ایتالیا در جریان مبارزات سیاسی موسولینی ،رهبر حزب پیراهن سپاهان كه به فاشیستها معروف بودند ،به تصرف پیراهن سیاهان درآمد و این آغاز زمامداری واقعی موسولینی بر ایتالیا بود .وی كه در 23 ژانویه 1919 میلادی این حزب را تشكیل داده بود 23 سال زمامدار ایتالیا بود تا روز 28 آوریل 1945 میلادی كشته شد .به روز 28 آوریل 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی