برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 25نوامبر

25 نوامبر سال 1562

"لوپ دو وگا "شاعر و نمایشنامهنویس معروف اسپانیایی در شهر" مادرید "پایتخت اسپانیا متولد شد .و نام کوچک او" فلیکس "بود .بعد از اتمام تحصیلاتی که در آن زمان مرسوم بود وی به نوشتن نمایشنامه پرداخت و تا هنگام مرگ 400 نمایشنامه نوشته بود که هم کمدی هم تراژدی و هم درام و فانتزی بودند .وی به سال 1635 میلادی در حالی که 73 سال از عمرش سپری شده بود مرد .به روز 27 ژانویه 1635 مراجعه شود

25 نوامبر سال 1628

عفونامه معروف به" آله "توسط کاردینال" ریشلیو "صدراعظم و فرمانروای مقتدر فرانسه در قرن هفدهم صادر شد .این عفونامه پس از شکست پروتستانها در جنگ لاروشل که روز 29 اکتبر 1628 میلادی اتفاق افتاد صادر شد و به موجب آن در مقابل لغو کلیه امتیازاتی که پروتستانها به موجب فرمان نانت گرفته بودند به آنان آزادی مذهبی در همه فرانسه داده شد .به روز 13 اوت 1598 مراجعه شود

25 نوامبر سال 1812

جنگ خونین و عجیب معروف به" معجزه استودیانکا "پس از 7 روز با پیروزی فرانسه به پایان رسید .این جنگ در شرایطی نامساوی میان 160 هزار روسی مجهز با 65 هزار فرانسوی نیمه جان در حوالی رود" برزینا "از روز 19 نوامبر 1812 میلادی آغاز شد .در مقابل 10 هزار نفری که فرانسویها از روسها کشتند 9 هزار نفر اسیر دادند و بقیه از پلهایی که روی رود برزینا زده بودند به سلامتی عبور کردند.

25 نوامبر سال 1842

"کلمنس - برنتانو "ادیب و شاعر معروف آلمانی) ایتالیایی (در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 64 سال زندگی بدرود حیات گفت" .برنتانو "که اصلاش از خانوادهای ایتالیایی بود ،روز 8 آوریل 1778 میلادی در" فرانکفورت "متولد شده بود .از مهمترین آثار این شاعر و ادیب مشهور که در اواخر عمر به کلیسا پناه برد و از دنیا و مردم دنیا و لذات دنیا چشم پوشید" ،گودی - روزا - نکرالزوکاسپرل "را باید نام برد.

25 نوامبر سال 1894

تزار" آلکساندر سوم "پس از 49 سال زندگی و 13 سال سلطنت بدرود حیات گفت .این امپراتور روسی که عده زیادی از آزادیخواهان آن کشور در زمان سلطنت وی اعدام شدند ،روز 12 اکتبر 1845 میلادی در" سن پطرزبورگ "متولد شد و روز 13 مارس 1881 میلادی بعد از ترور پدرش" آلکساندر دوم "بدست آزادیخواهان ،در سن 36 سالگی به تخت سلطنت نشست .به روز 13 مارس 1881 مراجعه شود

25 نوامبر سال 1914

جنگ خونین" لودز "در ناحیهای به همین نام در لهستان بین روسها و آلمانیها پایان یافت و نتیجه این جنگ ،پیروزی سرداران سه گانه آلمان یعنی ژنرال هیندنبورگ - ژنرال لودندروف و ژنرال ماکنزن بود که از روز 11 نوامبر همان سال برای دومین بار به لهستان حمله کرده بودند .با وجود آن که ماکنزن روسها یک بار سپاه نهم آلمان را به فرماندهی محاصره کردند ،معهذا پایان جنگ به ضرر آنها تمام شد.

25 نوامبر سال 1924

مقدمات تاصسیس حزب" ناسیونال سوسیالیست "آلمان فراهم نازی شد و این همان حزب معروفی است که بعدها با عنوان منشاص حوادث و رویدادهای فجیع بسیاری در اروپا گردید .بنیانگذاران این حزب ،سه دوست همفکر به نام آدولف هیتلر - هرمان گورینگ و رودولف هس بودند که بعدها سه مقام اول دولت آلمان نازی را بدست آوردند ،بعدها گورینگ خودکشی کرد و هیتلر مفقود شد ولی" هس "زنده است.

25 نوامبر سال 1936

اولین قرارداد سیاسی میان دولت امپراتوری ژاپن و دولت آلمان نازی در برلن به امضاص رسید .این معاهده را" فون ریبن تروپ "وزیر خارجه آلمان و" موشا - کوژی "نماینده مخصوص امپراتور ژاپن امضاص کردند به موجب این معاهده .دو کشور برای مبارزه با کمونیسم بینالمللی متحد میشدند ،ورود ژاپن به جنگ دوم به نفع آلمانیها به موجب همین قرارداد بود و بعدها با الحاق ایتالیا به این قرارداد" محور "بوجود آمد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی