برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 9نوامبر

9 نوامبر سال 1682

"فئودور اول "سومین پادشاه از سلسله سلطنتی معروف به" رومانوفها "در روسیه ،پس از 34 سال زندگی و شش سال سلطنت ،بدرود حیات گفت .این پادشاه که در زمان او اساس قدرت سیاسی ،اقتصادی و صنعتی روسیه بنیانگذاری شد ،روز 2 مه 1648 متولد شده و روز 23 سپتامبر 1676 پس از مرگ پدرش آلکسیس به سلطنت رسید .به روز 23 سپتامبر 1676 و 2 مه 1648 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1740

"ژوزف مونگولفیه "یکی از برادران معروف" مونگولفیه "که مخترع" بالون "بودند ،در شهر" آنوئی "متولد شد .در جوانی تحقیقات مختلف فیزیکی درباره گازها کرد و نیز درباره علل صعود دود و بخار به آسمان مطالعه میکرد تا اولین بالون جهان را با موفقیت روز 5 ژوئن 1783 میلادی به هوا فرستاد .به روز 5 ژوئن 1783 و 30 ژوئن 1810 و 1 ژوییه 1745 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1772

"ساموئل - تیلر - کالریج "ادیب مشهور و یکی از بزرگترین شعرای سبک رمانتیسم در انگلستان ،دیده به جهان باز کرد .زادگاه وی یکی از شهرهای ایالت" دون - شایر "بود و او پس از انجام تحصیلات خویش در دوره مقدماتی ،به ادبیات روی آورد و شهرت فراوان یافت .ساموئل - تیلر - کالریج روز 23 ژوئن 1834 میلادی بعد از 62 سال زندگی مرد .به روز 23 ژوئن 1834 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1818

"ایوان تورگنیف "رماننویس مشهور روسی در" اورال "بدنیا آمد .خانوادهاش مردمی اشرافی بودند و پدرش سرهنگ بود .هنگام تحصیل در رشته زبانشناسی ،به فعالیت ادبی پرداخت و اولین اثرش" کاج کهن "نام داشت و اولین کتابش" خاطرات یک ورزشکار "بود .تورگنیف که همیشه طرفدار آزادی دهقانهای روسی بود ،روز 3 سپتامبر 1883 میلادی مرد .به روز 3 سپتامبر 1883 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1906

"کارل شورتز "سیاستمدار معروف و یکی از سرداران برجسته آمریکایی ،بعد از 79 سال زندگی سراسر مبارزه و هیجان بدرود حیات گفت .وی روز 8 اکتبر 1827 میلادی در" راشتات "آلمان متولد شده بود و مدتها افسر ارتش پروس بود ولی بعد به آمریکا رفت و تبعه آن کشور شد و به درجه سرتیپی رسید .بعدها به مقام سناتوری میسوری و سپس وزارت کشور رسید و در آخر عمر نیز روزنامهنویس مشهوری بود.

9 نوامبر سال 1918

رژیم سلطنتی امپراتوری در آلمان برچیده شد و به این ترتیب دوران جمهوریت آن کشور که هنوز هم ادامه دارد آغاز شد و این واقعه هنگامی اتفاق افتاد که جنگهای بینالملل اول هنوز ادامه داشت .آخرین امپراتور آلمان ویلهلم دوم بود که پس از انقلاب برلین که از طرف سوسیالیستها در آخرین روزهای جنگ اول جهانی اتفاق افتاد ،در این روز از سلطنت استعفا داد و به هلند پناهنده گردید.

9 نوامبر سال 1918

ملاقات تاریخی" رتوند "واقع در جنگل" اگل "برای بحث پیرامون شرایط متارکه جنگ بینالملل اول بین نمایندگان متحدین و متفقین اتفاق افتاد .در این ملاقات تاریخی مارشال فوش رییس هیاصت نمایندگی متفقین تسلیم بلاقید و شرط را به نمایندگان آلمان اطلاع داد .این شرایط روز 11 نوامبر همان سال توسط آلمانیها قبول شد .به روز 11 نوامبر 1918 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1928

کاپیتن" روآلد - آموندسن "فاتح معروف قطب جنوبی و یکی از برجستهترین مکتشفان قرن بیستم میلادی ،پس از 56 سال زندگی بدرود حیات گفت .آموندس ،روز 8 اکتبر 1872 میلادی در" بورگ "متولد شده بود .وی در 39 سالگی روز 14 دسامبر سال 1911 موفق به فتح قطب جنوب شد و برای اولین بار پرچم نروژ را در هوای قطب به اهتزاز درآورد .به روز 8 اکتبر 1872 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1942

پیاده شدن آلمانیها از راه هوا در تونس آغاز شد و به این ترتیب پس از عملیات جنگی در جزیره کرت که در روز 20 مه 1941 میلادی توسط چتربازان آلمانی انجام شد ،عملیات تونس دومین باری بود که در آن چتربازان آلمانی رل عمدهای داشتند .پیاده شدن چتربازان آلمانی درست روز تصرف الجزیره بدست متفقین و فردای پیاده شدن متفقین در سواحل الجزایر بود .به روز 8 نوامبر 1942 مراجعه شود

9 نوامبر سال 1953

سلطنت" ملک سعود بن عبدالعزیز "دومین پادشاه عربستان سعودی بعد از مرگ پدرش" ابن سعود "که موئسس سلطنت و موجد عربستان سعودی بود آغاز گردید .ملک سعود ،که به سال 1902 میلادی متولد شده بود هنگام سلطنت 51 ساله بود .وی بعد از 12 سال سلطنت در سال 1965 میلادی استعفا داد و سلطنت را به برادرش ملک فیصل سپرد و در ماه فوریه 1969 میلادی بدرود حیات گفت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی