برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 3دسامبر

3 دسامبر سال 1469

"نیکولو ماکیاول "سیاستمدار و نویسنده و مورخ معروف ایتالیایی در" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .ماکیاول که او را سلطان ادبیات ایتالیا لقب دادهاند ،ضمن انجام امور سیاسی به تنظیم تاریخ" فلورانس "همت گماشت از معروفترین آثار این نویسنده که روز 20 سپتامبر 1530 میلادی مرد ،شاهکار ابدی او" شاهزاده "را باید نام برد .به روز 20 سپتامبر 1530 مراجعه شود

3 دسامبر سال 1818

"کریسیتان نهم "پادشاه جنگجوی دانمارک قدم به عرصه وجود گذاشت .وی روز 13 نوامبر 1863 میلادی در 45 سالگی به جای فردریک هفتم پادشاه شد .در زمان سلطنتش ،بر سر مسئله شلسویک بین آلمان و دانمارک جنگی اتفاق افتاد که به شکست دانمارک در 1 فوریه 1864 میلادی منجر شد" .کریستیان نهم "روز 14 اوت 1906 میلادی در 88 سالگی بدرود حیات گفت .به روز 1 فوریه 1864 مراجعه شود

3 دسامبر سال 1851

شورش بزرگ پاریس علیه دیکتاتوری لویی ناپلئون برادرزاده ناپلئون بناپارت که در آن زمان رییس جمهوری بود آغاز شد و علت این شورش ،دستگیری عده زیاد از رجال برجسته فرانسه مانند تییر و ژنرال کاونیاک بود .این شورش با کشتار عدهای حبس و تبعید عده دیگری منجمله ویکتور هوگو به نفع ناپلئون سوم به پایان رسید .به روز 31 مه 1850 و 2 دسامبر 1851 مراجعه شود

3 دسامبر سال 1911

جنگ تاریخی بالکان ،پس از 55 روز که از آغاز سپری میشد ،با پیروزی ممالک متحد چهارگانه بالکان و شکست امپراتوری عثمانی به پایان رسید .این جنگ ،از روز 8 اکتبر 1911 میلادی با حمله نیروهای ممالک چهارگانه" پونان - مونتهنگرو - بلغارستان و صربستان "آغاز شده بود و هدف اصلی از ایجاد آن ،بدست آوردن استقلال و آزادی از عثمانی بود .به روز 8 اکتبر 1911 مراجعه شود

3 دسامبر سال 1959

تاریخیترین و طولانیترین سفرهای سیاسی جهان ،بعد از جنگ بینالملل دوم توسط ژنرال" دوایت آیزنهاور "رییس جمهوری ایالات متحده آمریکا آغاز شد .رییس جمهوری آمریکا در این سفر که 35 هزار کیلومتر طول آن بود از 12 کشور اروپا و آسیا و آفریقا یعنی) ایتالیا - ترکیه - پاکستان - ایران - هندوستان - یونان - تونس - افغانستان - فرانسه - اسپانیا - مراکش و آلمان غربی (دیدن کرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی