برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 21مارچ

21 مارچ سال 538 قبل از میلاد

محاصره تاریخی" بابل "به فرمان كورش كبیر ،سرسلسله شاهنشاهان هخامنشی ایران آغاز شد .حاضر بابل 7600 متر طول 23 ،متر ارتفاع و ده متر عرض داشت و" نبونید "پادشاه بابل اطمینان داشت كه كورش قادر به فتح بابل نخواهد بود اما كورش دستور داد آب دجله را برگرداندند و از راه آن وارد بابل شد و بعد از استیلا بر آن كشور ،اسرای یهودی را آزاد ساخت و به فلسطین فرستاد.

21 مارچ سال 1647

دوره دوم جنگهای داخلی انگلستان در قرن هفدهم میلادی آغاز شد و این بار طرفداران پارلمان كه در دوره اول جنگ ،با اسارت شارل اول پادشاه آن كشور در 30 ژانویه 1647 میلادی پیروز شده بودند با ارتش انگلستان میجنگیدند .علت جنگ این بود كه نمایندگان پارلمان بعد از اسارت شاه طرفدار او شده بودند ولی ارتش اعدام او را خواستار بود .شارل اول روز 9 فوریه 1649 میلادی اعدام شد.

21 مارچ سال 1768

"ژان باپتیست فوریه "ریاضیدان و دانشمند بزرگ فرانسوی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،در" اوگزر "متولد شد .نام اصلی او" ژان - باپتیست - بارون - ژوزف فوریه "بود و در جریان انقلاب كبیر فرانسه دروس ریاضی تدریس میكرد .بعد همراه ناپلئون به مصر رفت و بعد از بازگشت اثر معروف خود" انتشار حرارت "را منتشر كرد" .فوریه "روز 16 مه 1850 میلادی مرد .به روز 16 مه 1850 مراجعه شود

21 مارچ سال 1814

جنگ" لیون "برای تسخیر این شهر كه یكی از مراكز عمده صنعتی و نظامی فرانسه محسوب میشود ،میان قوای اتریش و سپاهیان فرانسه ،با پیروزی اتریشیها پایان یافت و لیون به تصرف نیروهای آن كشور درآمد .در این جنگ" اوژرو "سردار فرانسوی به سبب رنجشی كه از ناپلئون پیدا كرده بود در دفاع شهر چندان تلاش و جدیتی نكرد و همین امر ،سبب پیروزی اتریشیها در جنگ" لیون "شد.

21 مارچ سال 1893

"جرج وستینگهاوس "مخترع بزرگ آمریكا در قرن نوزدهم ،بخاری برقی را اختراع كرد .وستینگهاوس كه از اوان جوانی بدنبال تحقیقات الكتریسیته رفته بود ،با استفاده از جریان متناوب برق كه سبب گرم شدن سیمهای مقاوم بخاری میشد آن را ساخت .اختراع بعدی وستینگهاوس اتوی برقی بود كه روز 12 مه همان سال آن را اختراع كرد .به روز 12 مه 1893 مراجعه شود

21 مارچ سال 1960

شورش و قیام بزرگ" لهاسا "در این شهر مذهبی كه پایتخت سرزمین تبت است روی داد و در جریان آن هزارها نفر از مردم عادی و بودائیان مقدس به هلاكت رسیدند .شورش تبت است روی داد و در جریان آن هزارها نفر از مردم عادی و بودائیان مقدس به هلاكت رسیدند .شورش تبت به رهبری" دالائی لاما "كه برای استقلال میجنگید آغاز شد و هدف وی پایان دادن به سلطه چین كمونیست بود .با مداخله ارتش چین كمونیست ،شورش شكست خود و دالاییلاما به هند گریخت ،تلاش" دالائی لاما "هنوز هم ادامه دارد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی