برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 27مارچ

27 مارچ سال 1497

"هانس - هول بین "نقاش و گراورساز برجسته آلمانی در قرن شانزدهم میلادی در شهر" اوگس بورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی معاصر با" آلبرت دورر "نقاش دیگر آلمانی در دوران نهضت ادبی و هنری" رنسانس "میباشد .از مهمترین آثار هول بین" تصویر اراسم "است .وی روز 24 ژوییه 1543 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 24 ژوییه 1543 مراجعه شود

27 مارچ سال 1584

"فرانتز هالس "نقاش و پیكرنگار معروف هلندی در قرن هفدهم میلادی در شهر آنورس) در بلژیك امروزی (قدم به عرصه وجود گذاشت ،به خلاف" ژراردو "كه خانوادهای ثروتمند است ،فرانتز هالس در فقر بدنیا آمد ولی بعدها در شهرت و محبوبیت هنری ،از ژراردو نیز برتر شد .این هنرمند نامدار هلندی روز 11 دسامبر سال 1666 بعد از 82 سال زندگی درگذشت .به روز 11 دسامبر 1666 مراجعه شود

27 مارچ سال 1609

فرمان تاریخی معروف به" لتردو - ماژس ته "یا" مكتوب سلطنتی "توسط پادشاه چكاسلواكی موسوم به امپراتور" ماتیاس دوهابسبورگ "صادر شد .به موجب این فرمان ،امپراتور چك ،به مردم سرزمین خود كه مذهب پروتستان داشتند ،آزادی مذهبی داد .این فرمان یكی از علل بروز جنگهای معروف به" جنگ بوهم "گردید .به روز 23 مه 1618 و 26 اوت 1619 مراجعه شود

27 مارچ سال 1686

"فارنهایت "یكی از بزرگترین و نامدارترین علمای فیزیك پروسی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی ،در بندر معروف" دانتزیگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .از دوران تحصیل شروع به تحقیقاتی درباره گرما كرد و در اندیشه اختراع وسیلهای برای نشان دادن درجه گرما بود تا در سال 1724 میلادی اولین میزانالحراره را ساخت .فارنهایت روز 6 اوت 1736 میلادی مرد .به روز 6 اوت 1736 مراجعه شود

27 مارچ سال 1701

جنگهای سهساله پطر كبیر امپراتور نامدار روسیه برای توسعه متصرفات روسیه در ساحل دریای بالتیك علیه سپاهیان سوئدی كه قادر مطلق در سواحل دریای بالتیك بودند ،آغاز شد .این جنگها مدت سه سال طول كشید و در جریان آن" پطر كبیر "با فداكاری فراوان موفق شد ایالات انگری - لتونی و استونی را كه متعلق به سوئد بود تصرف كند .به روز 29 اوت 1704 مراجعه شود

27 مارچ سال 1830

"بنجامین - كنستان "یكی از سیاستمداران معروف كه در ضمن از مورخین و ادبای بزرگ دوران سلطنت ناپلئون بناپارت محسوب میشود ،بعد از 63 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .او كه به طور كامل" بنجامین - كنستان دوبرك "نام داشت روز 24 ژوییه 1767 میلادی در" لوزان "متولد شده بود .كنستان یكی از محترمترین و متنفذترین مشاوران ناپلئون اول بود .به روز 24 ژوییه 1767 مراجعه شود

27 مارچ سال 1915

یكی از خونینترین و پر تلفاتترین جنگهای فرانسه و آلمان كه در خلال جنگ اول بینالملل اتفاق افتاده بود ،بدون نتیجه پایان یافت در حالی كه از سربازان فرانسوی مجموعاش 48 هزار نفر و از سربازان آلمانی 36 هزار نفر به قتل رسیده بودند .این جنگ كه در" شامپانی "در مركز فرانسه اتفاق افتاد و به نام جنگ اول شامپانی معروفست ،از روز 14 فوریه 1915 میلادی آغاز شده بود .به روز 14 فوریه 1915 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی