برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 16آوریل

16 آوریل سال 1394

پرنس" هانری "معروف به" هانری دریانورد "مكتشف بزرگ و دریاسالار نامی پرتغالی كه فرزند" ژان اول "پادشاه كشور پرتغال محسوب میشد ،در بندری به نام" پورتو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی یكی از شجاعترین دریانوردان قرن پانزدهم محسوب میشود و اولین موئسسه عالی دریانوردی را او بنیان گذاشت .پرنس هانری روز 30 اكتبر 1460 میلادی مرد .به روز 30 اكتبر 1460 مراجعه شود

16 آوریل سال 1622

"شارل گوستاو "یكی از پادشاهان معروف قرن هفدهم میلادی سوئد ،در شهر زیبای استكهلم پایتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .این شاهزاده دلیر روز 5 مارس سال ،1654 در 32 سالگی بعد از استعفای دختردایی خود" كریستین "كه ملكه سوئد بود ،به سلطنت رسید و مدت 6 سال سلطنت كرد .شارل گوستاو روز 11 فوریه 1660 میلادی مرد .به روز 5 مارس 1654 مراجعه شود

16 آوریل سال 1768

ژنرال معروف فرانسوی" دسكس "در یكی از ثروتمندترین خانوادههای فرانسه چشم به جهان باز كرد .زادگاه او" شاتودوسنت هیلر "نام داشت و به سبك معمول اشراف آن زمان ،وی به خدمت ارتش پیوست و تا درجه ژنرالی بالا رفت .ژنرال دسكس در حمله ناپلئون به مصر شركت داشت و در جنگ معروف" مارانگو "روز 14 ژوئن 1800 میلادی ،به قتل رسید .به روز 14 ژوئن 1800 میلادی مراجعه شود

16 آوریل سال 1776

"برتولد - ژرژ - نیبوهر "مورخ و محقق و جامعهشناس بزرگ پروسی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" كپنهاك "پایتخت كشور" دانمارك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعدها به آلمان رفت و پس از پایان تحصیل ،در ضمن تدریس علوم تاریخ و جغرافی ،به مطالعات خود نیز ادامه داد .از بهترین تاصلیفات او" تاریخ روم "را باید نام برد .وی روز 13 اوت 1813 میلادی مرد .به روز 13 اوت 1813 مراجعه شود

16 آوریل سال 1808

برای اولین بار ماشین چوببری در انگلستان ساخته شد و به این ترتیب فصل تازهای در صنعت" درودگری "پدیدار شد .مخترع ماشین چوببری" مانتوس كانگدون "صنعتگر و مبتكر معروف انگلیسی بود كه كمی پس از آن ،اره تسمهای را نیز برای سهولت در قطع چوبهای مختلف اختراع كرد .كارخانهای كه" مانتوس "بنیان گذاشت هنوز به كار مشغول است .ولی اولین ماشین چوببری ،در موزع علمی بریتانیا حفظ میشود.

16 آوریل سال 1818

"فرانسیسكو گویا "نقاش هنرمند اسپانیولی بعد از دوازده روز تب شدید تواصم با هذیان ،زندگی را بدرود گفت در حالی كه زیر لب زمزمه میكرد) من هنوز باید نقاشی كنم .(گویا به سال 1746 میلادی متولد شد و زمانی مشهورترین و محبوبترین هنرمندان اسپانیا بود ولی هنگام مرگ تنها یك راهبه پرستار او بود .وی هنگام مرگ 72 سال داشت .به روز 30 مارس 1746 مراجعه شود

16 آوریل سال 1859

سرزمین وسیع و حاصلخیز" لومباردی "بعد از مبارزات فراوان به" ویكتور امانوئل دوم "پادشاه میهنپرست و كاردان ایتالیا واگذار شد .به این ترتیب دوران مبارزات و جنگهای اصلی" ویكتور امانوئل دوم "كه به كمك وزیر با تدبیرش" كاوور "قصد ایجاد اتحاد میان ممالك و نواحی مختلف ایتالیا را داشت ،آغاز شد .لومباردی در شمال ایتالیا واقع شده و پایتخت آن میلان است.

16 آوریل سال 1902

"آندره برتون "شاعر معروف سبك" سوررئالیسم "فرانسه در خانوادهای فقیر از مردم جنوب پاریس ،قدم به عرصه وجود گذاشت زندگی وی به دو دوره مشخص تقسیم میشود .تا 25 سالگی در فقر و بدبختی و از آن به بعد در نعمت و خوشبختی .او را یكی از بانیان مكتب سوررئالیست فرانسه میدانند" .آندره برتون "روز 28 سپتامبر 1966 میلادی در 64 سالگی وفات یافت .به روز 28 سپتامبر 1966 مراجعه شود

16 آوریل سال 1945

اولین حمله به پایتخت آلمان نازی ،در جریان جنگ دوم جهانی توسط نیروهای ارتش سرخ شوروی آغاز شد و به این ترتیب" برلین "كه جنگ دوم جهانی از آن شهر آغاز شده بود ،مورد حمله قرار گرفت .اولین حمله به خاك آلمان در روز 15 اوت سال 1944 میلادی صورت گرفته بود .برلین روز 2 مه 1945 تسلیم شد و جنگ در اروپا پایان یافت .به روز 15 اوت 1944 و 2 مه 1945 مراجعه شود

16 آوریل سال 955

جنگهای خونین معروف به جنگهای 22 ساله میان نیروهای مجارهای نیمه وحشی و سربازان كارآزموده پادشاهان ژرمنی ،با پیروزی ژرمنیها پایان یافت و مجارها كه قسمتهای عمدهای از قلمرو پادشاهان ژرمن را تصرف كرده بودند ،به منطقه هنگری و) مجارستان امروزی (كوچ كردند .این جنگها از 9 مارس 933 میلادی شروع شده و" هانری او از لور و اوتون كبیر "سرداران بزرگ این جنگها از ژرمنها بودند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی