برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 17می

17 می سال 1426

اولین مدرسه دریانوردی برای تعلیم فنون دریانوردی توسط شاهزاده" هانری "معروف به" هانری دریانورد "در ناحیهای به نام" ساگ رس "در پرتغال تاصسیس شد .هانری ،چهارمین پسر ژان اول پادشاه پرتغال بود .وی برای تعلیم دریانوردان برجسته جهت توسعه ئاكتشافات جغرافیائی قرن پانزدهم این مدرسه را ساخت و اكثر دریانوردان پرتغال در سالهای بعد فارغالتحصیل این مدرسه بودند.

17 می سال 1660

"شارل دوم "اولین پادشاه دوره ئدوم سلطنت سلسله ئمعروف" استوارتها "در 30 سالگی به سلطنت انگلستان رسید .این پادشاه روز 24 مارس 1630 میلادی قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود و گرچه در 9 فوریه 1941 میلادی بعد از مرگ پدرش شارل اول خود را پادشاه خوانده بود ولی سلطنت رسمی او از این روز آغاز گرید .وی روز 16 فوریه 1685 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 24 مارس 1630 مراجعه شود.

17 می سال 1674

"دوك دورلئان "نایبالسلطنه پانزدهم و یكی از معروفترین رجال فرانسه در قرن هفدهم میلادی ،در شهری به نام" سن كلود "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او ،فیلیپ سوم دوك دورلئان بود .وی بعدها داماد لوئی چهاردهم شد و پس از مرگ او به دنبال یك كودتا موفق شد خود را به مقام نایبالسلطنگی برساند .وی روز 2 دسامبر سال 1723 میلادی سكته كرد و مرد.

17 می سال 1803

قرارداد صلح" آمین "كه روز 25 مارس 1802 میلادی با شور و شعف بسیار میان فرانسه و انگلستان به امضاص رسیده بود با نقض عهد و خلف وعده ئانگلیسیها از بین رفت و علت عمده ئاین نقض عهد آن بود كه انگلیسیها میخواستند بندر آنورس كه در بلژیك در دست فرانسه بود متعلق به آنان باشد و تجار انگلیسی اجازه ئتجارت با فرانسه را داشتند .به روز 25 مارس 1802 مراجعه شود.

17 می سال 1824

"لوبرون "یكی از معروفترین سیاستمداران فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،پس از 85 سال زندگی بدرود حیات گفت" .شارل - فرانسوا - لوبرون "ملقب به" دوك دوپله زانس "روز 13 نوامبر 1739 میلادی در شهری موسوم به" مانش "قدم به عرصه ئوجود گذاشت و به خاطر خدمت به ناپلئون موقع امپراتوری او ،به مقام تشریفاتی خزانهدار كل رسید .به روز 13 نوامبر 1739 مراجعه شود.

17 می سال 1840

"سیدنی اسمیت "یكی از معروفترین دریاسالاران انگلیسی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی پس از 76 سال زندگی تواصم با افتخار و جنگهای متعدد بدرود حیات گفت .سیدنی اسمیت روز 30 سپتامبر 1764 میلادی در خانوادهای دریانورد در" وست مینستر "متولد شده بود .وی در جریان جنگهای ناپلئون و فرانسه در مصر یكی از سرداران موئثر انگلستان بود .به روز 20 سپتامبر 1764 مراجعه شود.

17 می سال 1905

اولین پیروزی در جریان مبارزات آزادیخواهی در روسیه ئتزاری نصیب آزادیخواهان شد و تزار نیكلای دوم علاوه بر آزادی اجتماعات و جراید ،عده ئزیادی از آنان را كه محبوس بودند آزاد ساخت .این آزادیخواهان در جریان اعتصاب تاریخی 22 اكتبر 1905 میلادی به زندان افتاده بودند .پیروزی بزرگ دیگر آزادیخواهان افتتاح مجلس ملی" دوما "در 10 مه 1906 میلادی بود.

17 می سال 1941

ایسلند ،شمالیترین جزایر مستقل اروپا ،در جریان جنگ دوم جهانی از دانمارك جدا شد و به این ترتیب دوران استقلال این كشور كه اولین پارلمان جهان یك هزار سال قبل در آن تاصسیس شده بود ،آغاز شد .ایسلند كه امروزه با رژیم جمهوری اداره میشود و پایتختش شهر كوچك ریگجاویك است ،در شمال اقیانوس اطلس قرار دارد و در 103000 كیلومتر مربع مساحت آن 300/000 نفر زندگی میكنند.

17 می سال 1948

كشور كره ئجنوبی كه در قسمت جنوب مدار 38 درجه تاصسیس شده بود ،اعلام حكومت جمهوری كرد و به این ترتیب كشور مستقل دیگری به تعداد ممالك مستقل خاور دور اضافه شد .اولین رئیس جمهوری كره ئجنوبی یك دكتر حقوقدان از سیاستمداران مبارز آن كشور به نام" سینگمان ری "بود كه سرانجام بر اثر قیام دانشجویان مجبور به كنارهگیری و فرار شد و در آمریكای متحده بدرود حیات گفت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی