برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 13ژوئن

13 ژوئن سال 1638

"ژان سنیوس "مبتكر مسلك و مذهب معروف" ژان سنیسم "در اروپای قرن هفدهم ،پس از 53 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام الی او" كرنلیوس ژان سن "بود و روز 7 اكتبر 1585 میلادی در" لردام "هلند متولد شده بود" .ژان سنیوس "بر اثر مطالعه كتب و رسالات روحانی در شمار روحانیون و تئولوژیستهای دانشمند هلند درآمد مذهب او شبیه مذهب پروتستان است .به روز 7 اكتبر 1585 مراجعه شود.

13 ژوئن سال 1665

"شارل دوم "پادشاه اسپانیا ،در حالی كه بیش از 5 سال از زندگی او نمیگذشت به جای پدرش فیلیپ چهارم ،به سلطنت رسید .شارل دوم ،روز 27 فوریه سال 1660 میلادی در مادرید متولد شده بود .در دوران حیات وی ،اروپا عرصه جنگهای خونینی شد كه اسپانیا نیز در آن شركت داشت .وی روز 1 نوامبر 1700 میلادی در چهل سالگی بدرود حیات گفت .به روز 1 نوامبر 1700 مراجعه شود

13 ژوئن سال 1807

"یاولووا "شاعره بزرگ و شخصیت معروف ادبی روسیه در قرن نوزدهم میلادی در شهر" هلموند "واقع در آلمان متولد شد .پدر و مادرش آلمانی بودند ولی چون خود او به یك ادیب روسی علاقمند شد و با او ازدواج كرد ،تبعه روسیه شد" .یاولووا "در سال 1838 اولین مجموعه اشعارش را منتشر كرد .مرگ او كه بعد از مرگ شوهرش در سكوت و تنهایی میزیست ،روز 27 نوامبر 1893 اتفاق افتاد.

13 ژوئن سال 1906

سازمان معروف و تاریخی" سین - فین "كه به زبان ایرلندی معنی" ما خودمان "را میداد ،به همت یك روزنامهنگار برجسته ایرلندی به نام" آرتور گریفیت "بینانگذاری و تاصسیس شد .در آن زمان هنوز ایرلند مستقل نشده بود و هدف گریفیت از تاصسیس" سین فین "متشكل كردن ایرلندیها برای استقلال بود .ایرلند بعد از جنگ دوم استقلال كامل خود را بازیافت.

13 ژوئن سال 1940

"پاریس "پایتخت زیبای فرانسه و معروف به عروس شهرهای اروپا ،در جریان جنگهای بینالملل دوم به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و سربازان هیتلر پیروزمندانه در خیابان شانزالیزه كه به میدان" اتوال "ختم میشود رژه رفتند .حمله آلمانیها به فرانسه به دنبال حمله به هلند و نروژ و بلژیك در ماه مه سال 1940 میلادی شروع شد و پس از انحلال ارتش فرانسه در این روز ،پاریس تسخیر شد.

13 ژوئن سال 1963

قرار معروف) همكاری بینالمللی اكتشافات بیشتر در قطب جنوب (به امضای نمایندگان 12 كشوری كه در تجسسات و تحقیقات قطبی سهم دارند رسید .مبتكر این قرارداد ،دولت آمریكا بود كه در سال 1959 از دول 12 گانه دعوت كرد تا به دور هم جمع شوند و برای اكتشافات بیشتری در قطب جنوب از دعاوی خود نسبت به قطب صرف نظر كنند .امور قطب امروزه تحت نظر آن دولتها اداره میشود.

13 ژوئن سال 1965

"مارتین بوبر "یكی از نقاشان معارض اتریشی ،پس از 66 سال زندگی دیده از جهان فروبست .این پیكرنگار با قدرت كه درخشانترین چهره هنری اتریش امپرسیونیسم در قرن بیستم و مخصوصاش بعد از پایان جنگ دوم جهانی است ،روز 14 فوریه 1899 میلادی در" لینز "متولد شده بود .وی بیشتر به علاقه داشت و بیشتر آثار وی در این سبك ترسیم شدهاند .به روز 14 فوریه 1899 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی