برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 17ژوییه

17 ژوییه سال 1281

هولناكترین طوفانی كه تا به حال در اقیانوس آرام و سواحل ژاپن وزیده است آغاز شد منتها این طوفان ،ژاپن را از خطر نابودی حفظ كرد .قوبیلای قاآن امپراتور چین با 3 هزار كشتی پر از مردان جنگی به ژاپن حمله كرده بود كه طوفان برخاست و اكثر كشتیهای امپراتور چین را غرق كرد و بقیه را پراكنده نمود .ژاپنیها به این طوفان نجاتبخش" كامیكازه "لقب دادند.

17 ژوییه سال 1629

قرارداد تاریخی معروف به" مصالحهنامه لوبك "در شهر" لوبك "واقع در آلمان میان كریستیان چهارم پادشاه دانمارك و فریدناند دوم امپراتور آلمان و اتریش به امضاص رسید .به موجب این قرارداد جنگ میان دانمارك كه طرفدار پروتستانهای" بوهم "بود ،با فردیناند دوم امپراتور آلمان و اتریش پایان یافت و دانماركیها متعهد شدند در امور داخلی آلمان دخالت نكنند .به روز 25 ژوئن 1625 مراجعه شود

17 ژوییه سال 1790

"آدام اسمیت "فیلسوف برجسته و شخصیت معروف اقتصادی اسكاتلندی) انگلیسی (پس از 67 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه روز 5 ژوئن 1723 میلادی متولد شده بود ،پس از اتمام تحصیلات به تدریس فلسفه پرداخت و در ضمن به تحقیقات عمیق اقتصادی نیز مشغول شد .وی قبل از مرگ دستور داد تمام نسخ خطی آثارش را بسوزانند .كتاب" ثروت ملل "از آثار برجسته اوست.

17 ژوییه سال 1850

جوزف فرمانس برای اولین بار از ستارگان آسمان عكسبرداری شد و این اقدام كه تحول بزرگ و بیسابقهای در امر هیاصت و نجوم به بار آورد توسط ستارهشناس و منجم معروف انگلیسی صورت گرفت .وی این عكسبرداری را در شب انجام داد و نتیجه درخشانی كه بدست آورد سبب تكمیل وسایل عكاسی باری تحقیق بیشتر درباره آسمان و عكسبرداری دقیقتر فضایی از ستارگان شد.

17 ژوییه سال 1912

"موتسو - هیتو "امپراتور بزرگ و بنیانگذار ژاپن جدید ،بعد از 60 سال زندگی و 45 سال سلطنت تواصم با افتخار و پیروزی ،بدرود حیات گفت" .موتسو - كومهئ - ی هیتو "روز 5 ژانویه 1852 میلادی در" كیوتو "متولد شده بود و هنگامی كه پانزده سال داشت روز 12 آوریل 1867 میلادی به جای پدرش به سلطنت رسید .وی عامل اصلی انقلاب اجتماعی ژاپن در سال 1868 بود

17 ژوییه سال 1913

معاهده" بخارست "میان امپراتوری عثمانی و ممالك بالكان به امضاص رسید و این معاهده ،به سبب شكستهای پی درپی آن امپراتوری از سپاهیان كشورهای بالكان صورت گرفت به موجب این معاهده تاریخی سرزمین" سیلیستری "به دولت رومانی و سرزمین" سالونیك "به دولت یونان و سرزمین" موناستیز "به دولت صربستان داده شد و عثمانی نیز" ادرنه "را گرفت .به روز 18 اكتبر 1912 مراجعه شود

17 ژوییه سال 1924

ژنرال فرانسوی" روبرت نیول "سردار بزرگ و نامی كه به او" نجاتدهنده وردن "لقب داده بودند ،پس از 68 سال زندگی بدورد حیات گفت .این فرمانده شجاع فرانسوی ،روز 3 ژانویه 1856 میلادی در شهر" تول "متولد شده و در ماه مه سال 1916 ماصمور دفاع از" وردن "شده بود .نتیجه جنگ فرانسه و آلمان در جنگ وردن شكست آلمانیها بود .به روز 3 ژانویه 1856 مراجعه شود

17 ژوییه سال 1941

محاصره بزرگ و طولانی" لنینگراد "مهمترین شهرهای روسیه شوروی پس از مسكو ،توسط نیروهای آلمان نازی آغاز شد .لنینگراد كه در گذشته" سن پطرزبورگ "نام داشت ،بارها مورد حملات شدید آلمانیها قرار گرفت ولی مردم شهر با همه گرفتاریها و قطحیها مقاومت كردند تا سرانجام روز 3 ژوئن 1944 میلادی این محاصره سه ساله در پایان جنگ" دنیپر "پایان یافت.

17 ژوییه سال 1943

بندر تاریخی" سیراكیوز "یكی از مهمترین پایگاههای دریایی آلمان و ایتالیا در دریای مدیترانه در جریان جنگهای" سیسیل "در جنگ بینالمللی دوم به تصرف نیروهای آمریكایی و انگلیسی درآمد .بندر سیراكیوز كه در جنوب شرقی سیسیل واقع شده است ،بلافاصله پس از تسخیر" آگریژنت "كه در جنوب سیسیل قرار گرفته است تسلیم شد و 50 هزار نفر مدافعان ایتالیایی آن تسلیم و اسیر شدند.

17 ژوییه سال 658

جنگ تاریخی" نهروان "بین حضرت علیعلیهالسلام و جمعی از سپاهیان سابقش كه از صف مبارزین او خارج شده و" خوارج "لقب گرفته بودند اتفاق افتاد .در این جنگ كه در نزدیكی رود" دجله "در سرزمین عراق امروزی اتفاق افتاد ،خوارج به سرداری" عبدالله الراسبی "به سختی از حضرت علی شكست خوردند و كینه ناشی از این شكست سبب شهادت حضرت علی بدست یكی از آنان به نام" ابن ملجم "گردید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی