برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 2ژوییه

2 ژوییه سال 1654

"دوك دو واندوم "یكی از شجاعترین و محبوبترین سرداران فرانسه در قرون هفدهم و هجدهم میلادی در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او" لوئی ژوزف - دوك دو واندوم "بود و در دوران سلطنت لویی چهاردهم ،سردار او در جنگ فرانسه علیه اتحاد كبیر اروپا منجمله انگلیس و هلند و آلمان بود .دوك دو واندوم روز 18 نوامبر 1712 میلادی مرد .به روز 18 نوامبر 1712 مراجعه شود

2 ژوییه سال 1810

جنگ معروف" سالامانگ "در نزدیكی شهری به همین نام واقع در اسپانیا ،میان سپاهیان فرانسوی ماصمور اسپانیا به سرداری" ماسنا "فرمانده معروف فرانسوی با نیروهای متحد انگلیس و اسپانیا ،به سرداری" دوك دو ولینگتون "فرمانده انگلیسی اتفاق افتاد .در این جنگ ماسنا با وجودی كه نیروهای متحد اسپانیا و انگلیس به مراتب بیشتر از سپاه او بودند به آسانی بر ولینگتون پیروز شد.

2 ژوییه سال 1831

جنگ مصر و عثمانی بر سر تسلط بر سرزمین سوریه با شكست امپراتوری عثمانی به پایان رسید .در این جنگ خونین ،ابراهیم پاشا ،فرزند محمدعلی پاشا بنیانگذار مصر ،موفق شد بعد از شكست دادن عثمانیها كه در آن زمان سوریه را تحت سلطه خود داشتند ،آنها را از سوریه بیرون كرده و آن سرزمین را اشغال كند .دوران اشغال سوریه توسط مصریها هفت سال طول كشید.

2 ژوییه سال 1889

امپراتوری برزیل به علت قیام عمومی ملت برزیل كه از ظلم و جور عمال امپراتوری به جان آمده بودند منقرض شد و از آن به بعد این كشور بزرگ آمریكای جنوبی با رژیم جمهوری ،اداره میشود .امپراتوری برزیل در سال 1822 میلادی با فرار پادشاه پرتقال به آن سرزمین تاصسیس شد و بعد از او پسرش" پدروی اول "امپراتور شد و قیام عمومی برزیل در زمان او اتفاق افتاد.

2 ژوییه سال 1903

لرد" داگلاس هیوم "سیاستمدار بزرگ و معروف قرن بیستم بریتانیای كبیر قدم به عرصه وجود گذاشت .اجداد و خانواده وی اسكاتلندینژاد بودند و او وارث قدیمیترین فامیل اشرافی اسكاتلند محسوب میشود .لرد هیوم از اعضای موئثر حزب محافظه كار بود و برای بار اول در 1951 در كابینه چرچیل وزیر مشاور شد .آخرین سمت وی وزارت خارجه در كابینه انگلستان بود.

2 ژوییه سال 1928

ساختمان سد معروف" هوور "بزرگترین و مرتفعترین سدهای نیمكره غربی جهان شروع شد .این سد بر روی رودخانه معروف" كلرادو "در مغرب آمریكا زده شد و ایجاد آن سبب گردید كه 750 هزار جریب زمین معادل با 304 هزار هكتار در ایالات كالیفرنیا و آریزونا و 61 هزار هكتار زمین در مكزیكو زیر كشت رود .این سد به افتخار هربرت هوور رییس جمهوری اسبق و معروف آمریكا" سد هوور "نامیده شد.

2 ژوییه سال 258

حمله سپاهیان ایرانی به فرماندهی شاپور اول شاهنشاه بزرگ سلسله ساسانی برای تصرف سرزمین" شام "كه امروزه سوریه نامیده میشود ،آغاز شد و در این لشكركشی سپاهیان ایرانی با ارتش نیرومند امپراتوری" روم "روبرو بودند .در همین حمله بود كه شاهنشاه ایران با" والریانوس "امپراتور روم در" انطاكیه "روبرو شد و پس از درهم شكستن قوای رومی" والریانوس "را اسیر كرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی