برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 12سپتامبر

12 سپتامبر سال 1203

سرزمین" براندبورگ "كه یكی از معتبرترین و مهمترین سرزمینهای آلمان در طول تاریخ محسوب میشود از اتحاد سه مارش یعنی" مارشنو - ماش كهن و مارش میانه "بوجود آمد و مارش به اراضی خاصی اطلاق میشد كه در آن زمان در تصرف اقوام مختلفی بود كه در خاك آلمان سكونت داشتند .براندبورگ بعدها به صورت یك ایالت رسمی آلمان درآمد.

12 سپتامبر سال 1561

كنفرانس بزرگ مذهبی و سیاسی معروف به" پواسی "در شهری به همین نام در فرانسه تاصسیس شد .مبتكر این كنفرانس" ،كاترین دومدیسی "ملكه مقتدر فرانسه و مجری آن" میشل دولو پیتال "صدراعظم آن كشور بود در كنفرانس" پواسی "رهبران پروتستان و كاتولیك شركت داشتند و هدف از تاصسیس آن ،ایجاد سازش بین این دو دسته برای ازدیاد قدرت نظامی فرانسه بود .به روز 17 ژانویه 1562 مراجعه شود

12 سپتامبر سال 1745

شورش و انقلاب خونین معروف به" انقلاب اكوس "در سرزمین اسكاتلند آغاز شد .رهبر این شورش" شارل ادوارد "پس جاك بود كه در سال 1716 میلادی بعد از قیام علیه" جورج اول "پادشاه انگلستان مغلوب شده و گریخته بود .شورش" اكوس "با وجود پیروزیهایی كه در اوایل نصیبشان شد ،روز 27 آوریل 1746 میلادی به سختی سركوبی شد .به روز 27 آوریل 1746 مراجعه شود

12 سپتامبر سال 1764

دیوژن" ژان فیلیپ رامو "آهنگساز و موسیقیشناس بزرگ فرانسوی ،پس از 81 سال زندگی بدرود حیات گفت" .رامو "روز 29 ژانویه 1683 میلادی در قدم به عرصه وجود گذاشت .این مرد كه او را یكی از بنیانگذاران موسیقی كلاسیك غربی میدانند ،قواعد و قوانین سهل و معینی برای موسیقی تدوین كرده است كه هنوز هم در دنیای موسیقی اجرا میشود .به روز 29 ژانویه 1683 مراجعه شود

12 سپتامبر سال 1801

سرزمین مصر كه بعد از جنگهای خونین در 23 ژوییه 1798 میلادی .پس از تصرف قاهره پایتخت آن كشور به تصرف فرانسویها و ناپلئون بناپارت درآمده بود ،به موجب موافقت ژنرال" ژاك دومونو "به تصرف انگلیسیها درآمد و از آن پس سلطه و نفوذ سیاست انگلستان در مصر آغاز شد" .ژاك دومونو "قبل از امضاص قرارداد تسلیم مصر ،در اسكندریه ،از انگلیسیها و عثمانیها شكست خورده بود.

12 سپتامبر سال 1871

آتشسوزی شیكاگو اتفاق افتاد و این یكی از مهمترین و پر تلفاتترین حریقهایی است كه تا به حال در ممالك دنیا روی داده است .حریق شیكاگو به سبب سهلانگاری یك خانم خانهدار اتفاق افتاد و اولین قربانی این حریق خود آن زن بود كه" مریل هاپكینز "نام داشت .این آتشسوزی و دو روز و نیم به طول انجامید و در جریان آن 500 نفر كشته و مفقود شدند.

12 سپتامبر سال 1897

"ایرن كوری "شیمیدان و فیزیسین بزرگ فرانسوی در پاریس متولد شد .پدرش" پیر كوری "و مادرش" مادام كوری "معروف بودند" .ایرن كوری "بعدها با" ژولیو كوری "یكی از دستیاران مستعد مادرش ازدواج كرد و این دو به خاطر كشفیاتی كه در زمینه رادیو اكتیویته كردند جایزه نوبل را در 1935 میلادی گرفتند .ایرن كوری روز 17 مارس 1957 مرد .به روز 14 اوت 1958 مراجعه شود

12 سپتامبر سال 1939

حملات ارتش سرخ شوروی به سرزمین لهستان آغاز شد و به این ترتیب لهستان كه از روز اول سپتامبر همان سال از ناحیه مغرب مورد حمله آلمان نازی قرار گرفته بود از ناحیه مشرق نیز مورد حمله 1/5 میلیون سربازان روسی واقع شد .با وجودی كه لهستان و روسیه پیمان عدم تعرض داشتند ،معهذا در این روز مورد تجاوز روسها واقع شدند و پس از شكست لهستان آن كشور میان روسیه و آلمان تقسیم شد.

12 سپتامبر سال 1955

معروفترین و پر طرفدارترین دستههای موسیقی قرن بیستم در" لیورپول "واقع در انگلستان بوجود آمد و استقبالی كه مردم جهان از اعضاص آهنگهای این دسته كردند در تاریخ موسیقی بیسابقه است .این دسته كه به" بیتلها "معروف بودند از 4 نوازنده به نام) رنگو - جان - جرج و پل (تشكیل شده بود و معنی آن" سوسكها "بود.

12 سپتامبر سال 51

سلطنت" وانان دوم - اشك بیست و یكم "از سلاطین سلسله اشكانی بعد از مرگ برادرش" گودرز - اشك بیستم "آغاز شد و دوران سلطنت او یكی از كوتاهترین ادوار سلطنت اشكانیان محسوب میشود زیرا وی جمعاش هفت ماه سلطنت كرد" .وانان دوم "كه مردی ضعیفالنفس و ترسو و سفیه بود روز 12 مه 52 میلادی از سلطنت كنارهگیری كرد و تاج و تخت را به پسرش" بلاش "واگذار نمود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی