برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 16سپتامبر

16 سپتامبر سال 1497

"كلمان مارو "یكی از بزرگترین نویسندگان دوران نهضت ادبی و هنری" رنسانس "در فرانسه ،در شهر" كاهور "قدم به عرصه وجود گذاشت .او كه در شعر نیز مقامی رفیع داشت ،یكی از سه شاعر بزرگ قرن شانزدهم میلادی فرانسه است كه به آنان" موجد شعر فرانسه "لقب دادهاند .وی روز 13 آوریل 1544 میلادی مرد .به روز 13 آوریل 1544 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1701

ژاك دوم پادشاه انگلستان كه با لقب ژاك هفتم پادشاه اسكاتلند نیز بود :پس از 68 سال زندگی و سه سال سلطنت بدرود حیات گفت .وی كه فرزند شارل اول پادشاه معدوم انگلستان بود ،در سال 1685 میلادی به سلطنت رسید و سه سال بعد ،بر اثر انقلاب مردم و حمله گیوم دورانژ شاهزاده هلندی به آن سرزمین از سلطنت خلع شد و به فرانسه پناه برد و سرانجام در این روز وفات یافت .به روز 29 آوریل 1633 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1722

"جان چرچیل ،دوك دومارلبرو "سردار نامدار انگلیسی در قرون هفدهم و هجدهم میلادی پس از 72 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این سردار بزرگ كه یكی از اجداد سر وینستون چرچیل نخستوزیر معروف انگلستان ،در قرن بیستم محسوب میشود ،روز 30 مه 1650 میلادی در" آش "متولد شده بود و از سرداران برجسته اروپا در جنگهای با لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه بود.

16 سپتامبر سال 1745

"میكل كوتوزوف "سردار بزرگ و نامآور روسی در خانوادهای كه افراد زیادی در ارتش داشت در سن پطرزبورگ متولد شد .پدرش از افسران ارتش سپاه مهندسی روسیه بود و كوتوزوف كه بعدها به درجه فیلد مارشالی رسید ،ثابت كرد دست كمی از پدر ندارد .این سردار شجاع كه یك بار از ناپلئون شكست خورد و بار دیگر بر او پیروز شد روز 28 آوریل 1813 مرد .به روز 28 آوریل 1813 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1790

"لئوپولداول "اولین پادشاه بلژیك در" كوبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او" لئوپولد ،پرنس ساكس كوبورگ "بود .وی بعد از استقلال بلژیك كه از روز 16 اكتبر 1830 شروع شد به عنوان پادشاه قبول مسئولیت كرد و از روز 24 ژوئن 1831 به سلطنت رسید .وی كه در این زمان 41 سال داشت پس از 25 سال سلطنت ،روز 4 مه 1856 مرد .به روز 24 ژوئن 1831 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1824

لویی هجدهم ،اولین پادشاه دومین دوره سلطنت سلسله" بوربون "بعد از ده سال سلطنت دیده از جهان فروبست .این پادشاه كه نام اصلیش" لویی استانیسلاس كزاویه "بود ،فرزند كوچك لویی پانزدهم و برادر لویی شانزدهم محسوب میشد و به سال 1755 میلادی متولد شده بود .لویی هجدهم بعد از شكست و استعفای ناپلئون بناپارت از روز 4 آوریل 1814 به سلطنت رسید .به روز 11 فوریه 1755 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1882

"یوسف گاریبالدی "میهنپرست بزرگ ایتالیایی و یكی از سرداران مبارزات ایتالیا در قرون نوزدهم میلادی ،پس از 75 سال زندگی كه قسمت اعظم آن به جنگ و مبارزات كوتاه و بزرگ سپری شد ،بدرود حیات گفت .گاریبالدی روز 25 مارس سال 1807 میلادی در" نیس "متولد شده بود و بار بزرگ جنگهای اتحاد ایتالیا بدوش گاریبالدی بود .به روز 25 مارس 1807 مراجعه شود

16 سپتامبر سال 1898

لشكركشی نیروهای استعماری فرانسه برای تصرف سرزمینها شمالی مصر آغاز شد و به این نحو اختلافات تازهای میان دول در آفریقا بوجود آمد .علت این لشكركشی حمله انگلستان به مصر و تصرف قاهره بدون اطلاع فرانسه در 15 سپتامبر 1882 میلادی بود .به موجب قراردادی كه در 1904 میلادی میان دو كشور بسته شد ،فرانسه مصر را به انگلیس واگذاشت و انگلیس نیز از دعاوی خود نسبت به مراكش صرفنظر نمود.

16 سپتامبر سال 1916

برای اولین بار در جریان یكی از جنگهای بینالملل اول سلاح موئثر و مخوفی از طرف متفقین علیه آلمانیها به كار رفت كه" تانك "نامیده میشد .اسلحه جدید یعنی تانگ در جنگ دوم" سم "وارد جنگ شد و چون از موانع به آسانی میگذشت و در مقابل توپ و مسلسل مقاوم بود ،وحشت بزرگی میان آلمانیها ایجاد كرد و همین وحشت سرانجام مایه شكست سپاهیان آلمانی شد.

16 سپتامبر سال 1941

"رضاشاه پهلوی "سرسلسله دودمان پهلوی به نفع ولیعهد خویش از سلطنت كناره گرفت و به این ترتیب دوران سلطنت 15 ساله وی پایان یافت .اعلیحضرت فقید رضاشاه كبیر كه در بحرانیترین اوضاع سیاسی ،به سلطنت انتخاب شده بودند بعد از استعفا از سلطنت ،از كشور خارج شدند .و برای اقامت دائمی" ژوهانسبورگ "را در آفریقای جنوبی انتخاب كردند .به روز 25 ژوییه 1944 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی