برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، شهر تاریخی و معروف" ادنبورگ "پایتخت زیبای سرزمین اسكاتلند ،توسط اولیویر كرامول فتح شد .علت این فتح با وجود پیمان اتحاد انگلستان و اسكاتلند در 24 سپتامبر 1643 این بود كه اسكاتلندیهای ،شارل دوم پسر شارل اول پادشاه معدوم آن كشور را به سلطنت انتخاب كرده بودند .با فرار شارل دوم به فرانسه جنگ تمام شد .به روز 24 سپتامبر 1643 و 21 سپتامبر 1651 و 22 مارس 1651 مراجعه شود

امروز، كودتای تاریخی معروف به" كودتای 2 سپتامبر "یك روز پس از مرگ لویی چهاردهم پادشاه بزرگ و نامدار فرانسه توسط" دوك دورلئان "كه داماد لویی 14 بود انجام شد و در این كودتا ،دوك دورلئان به مقام نایبالسلطنه لویی پانزدهم رسید .دوران فرمانروایی دوك دورلئان با عنوان نایبالسلطنه روز 22 فوریه 1723 میلادی كه لویی 15 به سن رشد قانونی رسید ادامه داشت .به روز 2 دسامبر 1723 مراجعه شود

امروز، واقعه تاریخی" سدان "در جریان جنگهای فرانسه و پروس) آلمان (اتفاق افتاد .این واقعه پایان دوره اول این جنگها بود و در طی آن 24 هزار فرانسوی به سرداری" ماك ماهون "افسر فرانسوی محاصره شدند و پس از آن كه 17 هزار نفر از آنان كشته شد ،ماك ماهون و ناپلئون سوم امپراتور فرانسه) كه در آن میدان حضور داشت (اسیر" مولتكه "سردار آلمانی شدند.

امروز، "ایلیا ارنورگ "یكی از بزرگترین و فاضلترین ادبا و نویسندگان معاصر روسیه شوروی پس از 76 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ایلیا ارنبورگ "روز 17 ژانویه سال 1891 میلادی در" كیف "قدم به عرصه وجود گذاشته بود و از جمله نویسندگانی است كه حكومت شوروی او را قبول داشت .از مهمترین آثار" ارنبورگ ،"از" توفان سقوط پاریس - عشق ژاننی و ژولیو ژوربینتو "باید نام برد.

امروز، قیام تاریخی" اردشیر بابكان "سرسلسله شاهنشاهان ساسانی علیه" اردوان پنج - اشك بیست و هشتم "آخرین فرمانروای اشكانی آغاز شد .اردشیر بابكان بعد از پیروزیهای متعدد در كرمان و خوزستان و اصفهان ،در جنگ" هرمزگان "خوزستان در 14 ژانویه" 224 اردوان پنجم "را به سختی شكست داد و دو سال بعد روز 18 ژانویه 226 با قتل" اردوان "سلسله اشكانی منقرض شد.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  اخبار  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات