برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "ماتیاس كورون "یكی از بزرگترین پادشاهان مجارستان) هنگری (در قرن پانزدهم میلادی ،در شهر" كلوزسدار "قدم به عرصه وجود گذاشت 15 .ساله بود كه به تخت سلطنت نشست و از 20 سالگی ،سلطنت مستقل و مستبدانه خود را آغاز نمود .ماتیاس كورون در جنگهای بسیاری علیه امپراتوری عثمانی شركت كرد و روز 18 مارس 1490 میلادی مرد .به روز 18 مارس 1490 و 23 دسامبر 1458 مراجعه شود

امروز، "مادام دوسیونیه "از شخصیتهای معروف ادبی فرانسه در قرن هفدهم میلادی پس از 70 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این زن نامدار كه به طور كامل" ماری دورابوتین شانتال ماركیز دوسوینیه "نام داشت روز 5 مه 1626 میلادی در پاریس متولد شد و بعدها به تاصسیس مجامع مختلف ادبی همت گماشت .مراسلاتی كه از او باقیمانده است آیینه تمام نمای روزگار و عصر اوست .به روز 5 مه 1626 میلادی مراجعه شود

امروز، "شارل هفتم "امپراتور آلمان و پادشاه منطقه باویر ،پس از 48 سال زندگی و 19 سال پادشاه و دو سال امپراتوری ،بدرود حیات گفت .وی روز 28 مارس 1697 میلادی در شهر بروكسل پایتخت بلژیك امروزی قدم به عرصه وجود گذاشت .در سال 1726 میلادی به فرمانروایی باویر رسید و سپس در جریان جنگهای 7 ساله با اتریش در 27 ژانویه 1743 میلادی به امپراتوری رسید .به روز 27 مارس 1697 و 27 ژانویه 1743 مراجعه شود

امروز، "ژان هانری فابر "طبیعیدان و حشرهشناس معروف فرانسوی در قرون هیجدهم و نوزدهم كه به او" شیفته حشرات "لقب دادهاند در" سنت لئون "واقع در" آویرون "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصیلات به تدریس و تحقیق پرداخت و اسرار بسیاری در مورد زندگی حشرات كشف كرد و این اكتشافات سبب شهرت او شد" .فابر "روز 9 مارس 1915 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 9 مارس 1915 مراجعه شود

امروز، سرزمین" لائوس "كه یكی از مهمترین ممالك امروزی آسیایی جنوب شرقی محسوب میشود ،در جریان توسعه تصرفات آسیایی فرانسه ،تحتالحمایه آن كشور شد و به این ترتیب جنگ لائوس با پیروزی پایانی یافت .لائوس در 24 مارس 1899 میلادی رسماش ضمیمه اتحاد هندوچین فرانسه شد و در 16 ژوییه 1949 میلادی به استقلال رسید .به روز 14 مارس 1899 و 19 ژوییه 1949 مراجعه شود

امروز، "اشعه ایكس "توسط" رونتگن "یكی از برجستهترین فیزیكدانان آلمان و جهان كشف شد .رونتگن ،این اشعه را پس از سالها مطالعه و تحقیق كشف كرده بود و به خاطر كشف آن نیز به دریافت جایزه نوبل نائل آمد .رونتگن با كشف این اشعه كه از اجسام سخت نیز عبور میكند ،عكسبرداری از درون بدن و استخوانها را كه تا آن زمان امكان نداشت ،برای بشر آسان ساخت .به روز 10 فوریه 1923 میلادی مراجعه شود

امروز، بندر زیبای" بارسلون "بعد از یك بمباران دهشتناك در 16 ژانویه 1938 و یك جنگ خونین و پر تلفات كه از روز 23 دسامبر 1938 میلادی آغاز شده بود سرانجام در برابر نیروهای سلطنتطلب اسپانیا سقوط كرد و ژنرال" فرانكو "فرمانده قوای سلطنتطلبان كه قصد بر انداختن رژیم جمهوری را در آن كشور داشت ،پیروزمندانه وارد شهر شد .به روز 16 ژانویه و 23 دسامبر 1938 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید