برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "ترانسیلوانی "به دست اقوام نیمهوحشی مجار تصرف شد .مجارها كه از اقوام هون و آوار و از نژاد زرد بودند ،در اواخر قرن دهم نفوذ خود را در اروپای مركزی و شبه جزیره بالكان شروع كردند و در این روز موفق شدند ترانسیلوانی را كه امروزه یكی از اصلیترین مناطق كشور رومانی را تشكیل میدهد به تصرف در آورند .این مناطق موجب معاهدات بعدی از تصرف مجارها خارج شد.

امروز، سلطنت شارل دوازدهم "نامدارترین و شجاعترین پادشاهان سوئد در قرن هجدهم بعد از مرگ پدرش شارل یازدهم رسماش آغاز شد .شارل دوازدهم كه به سال 1682 میلادی در استكهلم متولد شده بود ،در این زمان 15 سال بیشتر نداشت ول با این وصف پادشاهی بزرگ و سیاستمدار بود .وی به سال 1718 میلادی در جریان یكی از جنگهای خود كشته شد.

امروز، قرارداد اول" ورسای "نزدیك پاریس میان نمایندگان دو كشور معظم قرن هجدهم میلادی یعنی امپراتوری اتریش و كشور فرانسه به امضاص رسید .در این قرار داد كه" آبه برنیس "وزیر خارجه فرانسه و" استارم برگ "وزیر مختار اتریش در پاریس آن را امضاص كردند ،دولت اتریش تعهد كرد كه در جنگ میان فرانسه و انگلیس بیطرفی اختیار كند و اگر اتریش با پروس از در جنگ درآمد فرانسه به آن كشور كمك كند.

امروز، پروفسور" گوترید آخن دال "ریاضیدان بزرگ و واضع علم آمار پس از 52 سال زندگانی در گوتینگن آلمان بدرود حیات گفت .تولد این دانشمند و فیلسوف شهیر روز 20 اكتبر 1719 میلادی در" الینگ "اتفاق افتاد وی نه تنها در ریاضیات بلكه در فلسفه نیز صاحب نظر بود و آثار متعددی در این رشته از خود باقی گذاشته است.

امروز، پیروزی درخشان" وی سن نلس "در ناحیهای به همین نام نصیب نیروی فرانسه به سرداری ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه شد .در این جنگ سردار نامی پروس یعنی مارشال" بلوخر "حریف ناپلئون بود .با وجودی كه سربازان ناپلئون را جوانان خردسال و پیران كهنسال تشكیل میدادند معهذا بلوخر به آسانی شكست خورد و به ماوراص رود الب فرار كرد.

امروز، نبرد" كراكوری "در سرزمینی به همین نام در لهستان بین روسها و آلمانیها آغاز شد .در این جنگ كه توپخانه نقش مهمی را در تعیین سرنوشت جنگ بازی میكرد ،ژنرال آلمانی" ماكنرن 500 "هزار سرباز و 1500 توپ داشت .جنگ با گلولهباران روسها شروع شد و پس از شلیك 700 هزار گلوله در عرض 4 ساعت روسها مجبور به عقبنشینی شدند .به روز اول سپتامبر 1915 مراجعه شود.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی