برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، شورش و قیام" جاك سوم "مدعی تاج و تخت انگلستان كه علیه سلطنت جرج اول قیام كرده بود ،با شكست روبرو شد و خود او با همه همراهانش كه به آنها" جاكوبیتها "میگفتند گریختند .صحنه عملیات جنگی در شمال انگلستان امروزی و منطقه اسكاتلند بود كه به آن" اكوس "میگفتند .در این شورش و قیام در حدود 6 هزار نفر از جاكوبیتها كشته شدند .به روز 18 اوت 1714 مراجعه شود

امروز، مارشال" بلوخر "سردار روسی در" سواسون "پیروزی بزرگی بدست آورد و این پیروزی سبب نجات او ،و ارتش پروس از محاصره ناپلئون بناپارت شد .واقعه سواسون اولین برخورد نیروهای فرانسه و متحدین در دومین حمله آنان به خاك فرانسه محسوب میشود .به علت ضعف و جبن كلنل" میورو "حاكم سواسون ،وی تسلیم بلوخر شد و به این ترتیب بلوخر از حلقه محاصره گریخت.

امروز، قتل عام هولناك" تریپولیتزا "در جریان جنگهای یونان و عثمانی اتفاق افتاد .در جریان این جنگها ،نیروهای یونانی كه بعد از ماجرای" اتحاد كبیر "در روز 22 اوت 1822 میلادی با هم متحد شده بودند ،شهر تریپولیتزارا در شبه جزیره" موره "گرفتند و دوازده هزار نفر از مسلمانان این شهر را كه بیشتر آنان زنها و بچههای بودند سربریدند .انتقام این قتل عام روز 23 نوامبر 1824 میلادی گرفته شد.

امروز، اولین نبرد" بارسلون "بندر معروف اسپانیایی در ساحل دریای مدیترانه غربی با پیروزی نیروهای سلطنتطلبان آن كشور پایان یافت .در این نبرد جمهوریخواهان اسپانیا قسمت عمده قوای خود را به بسیج كرده بودند و روی این اصل با وجودی كه مرحله اول جنگ به سود سلطنتطلبان تمام شد ،معهذا" بارسلون "تا روز 10 ژانویه 1939 میلادی مقاومت كرد .به روز 16 ژانویه 1938 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات