برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "برونلس - كو "معمار و نقاش معروف ایتالیا در قرون چهاردهم و پانزدهم میلادی پس از 69 سال زندگی بدرود حیات گفت" .برونلس - كو "روز 10 نوامبر 1375 میلادی در شهر" فلورانس "قدم به عرصه وجود گذاشت .از آثار برجسته این نقاش و معمار مشهور ،یكی آسایشگاه اطفال و یكی كلیسا فلورانس را باید نام برد .به روز 10 نوامبر 1375 مراجعه شود

امروز، "لوئیز - واز - كاموئنس "بزرگترین شاعر پرتغالی و یكی از برجستهترین ادبای اروپا در قرن شانزدهم میلادی در" لیسبون "قدم به عرصه وجود گذاشت .اثر معروف وی به نام" لوزیادس "از جمله آثار بزرگ حماسی جهان و در ردیف" شاهنامه فردوسی "و" ایلیاد مومر "محسوب میشود وی كه نه تنها ادیبی بزرگ بلكه جنگجویی شجاع نیز بود روز 26 نوامبر 1580 میلادی مرد .به روز 26 نوامبر 1580 مراجعه شود

امروز، "فرانسوا ماركی دوبارتلمی "سیاستمدار ،محقق و مورخ فرانسوی در قرون هیجدهم و نوزدهم میلادی ،در" اوبانی "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه از ثروتمندان معروف فرانسوی بود ،در جریان انقلاب كبیر ،جزص انقلابیون شد و همه ثروت خود را به راه انقلاب خرج كرد و در عوض ،جزص" هیاصت مدیره "درآمد" .فرانسوا ماركی دوبارتلمی "روز 28 اوت 1830 میلادی وفات یافت .به روز 28 اوت 1830 مراجعه شود

امروز، بار دیگر قیام مردم فرانسه علیه یكی از پادشاهان خود ،سبب بركناری او شد و این پادشاه لویی فیلیپ بود .لویی فیلیپ روز 9 اوت 1830 میلادی به سلطنت رسیده بود .در آغاز به مهربانی پرداخت ولی بعد متمایل به دیكتاتوری شد و در نتیجه مردم علیه او شوریدند و او در این روز از سلطنت استعفا داد و به انگلستان گریخت و دو سال بعد مرد .به روز 10 دسامبر 9 - 17 73 اوت 1 - 18 30 اكتبر 1850 مراجعه شود

امروز، حكومت موقتی فرانسه ،بعد از استعفای لویی فیلیپ پادشاه آن كشور كه در نتیجه قیام مردم به انگلستان پناهنده شده بود ،آغاز شد و در تاریخ ،از این حكومت به نام" حكومت روزنامهنگاران "نیز یاد شده است زیرا 11 روزنامهنگار از جمهوریخواهان اعضای اصلی این حكومت موقتی را تشكیل میدادند .آلفونس دولامارتین شاعر و نویسنده برجسته فرانسه نیز جزص این یازده نفر نفر بود.

امروز، "سلمالاگرلف "نویسنده بزرگ سوئدی در" مورباكا "متولد شد .این خانم فاضله ،پس از تحصیلات خود به كار تدریس و تحریر داستانهایی برای كودكان پرداخت و اولین اثرش" افسانه گوستابرلینگ "نام داشت و بعدها آثار عمیقتر و سنگینتری چون" اورشلیم - و رشتههای نامرئی "نوشت .در 1909 میلادی جایزه ادبی نوبل را گرفت و روز 16 مارس 1940 مرد .به روز 16 مارس 1940 مراجعه شود

امروز، كشور كوچك" استونی "كه امروزه یكی از جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی را تشكیل میدهد ،استقلال خود را به دنیا اعلام كرد .استونی در ساحل دریای بالتیك و در جنوب خلیج فنلاند قرار گرفته و 22 درصد از اراضی آن پوشیده از جنگل است .این سرزمین در جریان جنگ دوم جهانی در 14 ژوییه 1940 توسط روسیه شوروی اشغال شد و رسماش ضمیه آن كشور گردید .به روز 14 ژوییه 1940 مراجعه شود

امروز، دوره اول جنگهای شمال آفریقا میان نیروهای ایتالیایی تحت فرمان مارشال گرازیانی و ژنرال" ویول "كه فرماندهی سپاهیان انگلیسی را به عهده داشت ،با پیروزی كامل انگلیسیها پایان یافت .در این روز بندر معروف" بنغازی "در طرابلس) و لیبی امروزی (كه متعلق به ایتالیاییها بود به تصرف انگلیسیها درآمد و ایتالیاییها مجموعاش 150 هزار كشته و اسیر دادند .به روز 18 سپتامبر 1940 مراجعه شود

امروز، قرارداد آتشبس و متاركه جنگ بین نمایندگان دو كشور اسراییل و جمهوری مصر در جزیره معروف" رودس "از جزایر دریای اژه به امضاص رسید .این قرارداد به جنگی كه از سال 1947 بین نیروهای اسرائیل و مصر كه در صف متحدین عربی علیه استقلال اسرائیل میجنگید ،خاتمه داد .این جنگ در جمیع جهان به نفع اسراییل پایان یافته بود .و جنگ بعدی میان مصر و اسراییل نیز به نفع اسراییل تمام شد.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید