برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، شورش كاتولیكهای" ایرلند "در جریان شورشهای متعددی كه در قرن هفدهم هنگام سلطنت شارل اول پادشاه آن كشور اتفاق افتاد ،آغاز شد و در این ماجرای خونین هزارها نفر از پروتستان مذهبهای انگلیسی كه در ایرلند میزیستند به فجیعترین وضعی كشته شدند .علت اصلی این شورش كه در زمان كرامول به سختترین وضع سركوب شد ،ظلم و جور فراوان پروتستانهای انگلیسی بر مردم ایرلند بود.

امروز، لویی پانزدهم ،یكی از نامدارترین سلاطین قرن هجدهم میلادی فرانسه در" ورسای "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" لویی دوك دوبورگونی "و مادرش" ماری آدلائید "نام داشتند و نوه لویی چهاردهم محسوب میشد .وی پس از مرگ پدر بزرگ خویش روز 1 سپتامبر 1715 میلادی در 5 سالگی به سلطنت فرانسه رسید و مدت 59 سال یعنی تا روز 10 مه 1774 میلادی سلطنت كرد.

امروز، ژنرال" كلود - فرانسوا - ماله "یكی از شخصیتهای مهم فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" دول "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه در دوران انقلاب به همت و كمك ناپلئون به مقامات عالی رسید و جزص سرشناسان ارتش درآمد ،هنگامی كه ناپلئون در روسیه میجنگید علیه او كودتا كرده و زمام امور را بدست گرفت .با ورود ناپلئون به پاریس وی دستگیر گردید و روز 19 فوریه 1812 تیرباران شد.

امروز، زندگی 53 ساله و سلطنت 11 ساله فردریك گیوم دوم پادشاه معروف قرن هجدهم پروس) آلمان (پایان یافت و به جای او فردریك گیوم سوم به سلطنت رسید .این پادشاه كه دنباله اقدامات فردریك دوم معروف به فردریك كبیر را برای ایجاد اتحاد پروس گرفت .روز نهم اكتبر 1744 میلادی در برلین به سلطنت رسیده بود 17 .اوت 1786 مراجعه شود

امروز، "ژوزف بناپارت "ارشد برادران ناپلئون بناپارت پس از 76 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 5 مارس 1768 میلادی در" كورت "متولد شده بود و هنگامی كه برادرش كنسول فرانسه بود ،به نمایندگی فرانسه در قرارداد صلح لونویل با اتریش در 9 فوریه 1801 شركت كرد .وی بعدها پادشاه ناپل و بعد پادشاه اسپانیا شد و بعد از شكست واترلو به آمریكا رفت .به روز 9 فوریه 1801 مراجعه شود مراجعه شود

امروز، اعتصاب بزرگ و همه جانبه روسیه در زمان امپراتوری تزار نیكلای دوم ،آخرین امپراتور آن كشور اتفاق افتاد .علت این اعتصاب كه پایه اصلی انقلاب كبیر اكتبر 1917 میلادی در روسیه شد ،مخالفت تزار با آزادیخواهان روسی بود .گرچه نیكلای دوم با توسل به اسلحه ،آزادیخواهان و اعتصابیون را منكوب كرد ولی در انقلاب اكتبر مغلوب شد و اعدام گردید .به روز 17 اكتبر 1917 مراجعه شود

امروز، فلاندر آخرین جنگ در سلسله جنگهای بینالملل اول در آغاز شد .فرمانده این جنگ مارشال فوش سرفرماندهی عالی متفقین بود و با وجودی كه آلمانیها در این جنگ جانفشانی و شجاعت بسیاری نشان دادند معهذا شكست خوردند .و جنگ تا روز 11 نوامبر كه مصالحه صورت گرفت ادامه داشت .جنگ فلاندر دنباله" حمله نهایی "متفقین بود كه از روز 26 سپتامبر 1918 میلادی آغاز شده بود.

امروز، سرزمین فلسطین بعد از جنگی سخت توسط سپاهیان امپراتوری روم تصرف شد و به این ترتیب دوران اشغال مداوم این سرزمین یهودینشین به مدت در حدود 19 قرن یعنی 1900 سال توسط ممالك و ملل مختلفه آغاز شد .فتح فلسطین كه در جریان آن عده زیادی از یهودیان اسیر و كوچانیده شدند در زمان امپراتوری سلطه فلاویوسها در توسط" تیتوس "انجام گرفت .به روز 15 مه 1948 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  عکس روز  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید