برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "میشل سروه "طبیب مشهور و محقق معروف مذهبی اسپانیایی در قرن شانزدهم میلادی در شهر" ویلانووا "واقع در ایالت آراگون" آراگون "متولد شد .وی آثار بسیاری در مذاهب مختلفه نوشت و چون در یكی از كتب خود جنبه الوهیت حضرت مسیح را انكار كرد" ،ژان كالون "یكی از بدعتگذاران دین مسیح دسایسی برانگیخت و میشل سروه را روز 29 نوامبر 1553 در آتش سوزاندند .به روز 29 نوامبر 1553 مراجعه شود

امروز، شورش خونین معروف به" كروكانها "در" مارش - پریگور "و بعضی از نواحی جنوبی فرانسه اتفاق افتاد .در این شورش كه عامل اصلی آن فقر و ناتوانی مالی مردم از مخارج تاصمین زندگی بود ،عده زیادی از بینوایان و فقرا ،دست به قتل و غارت زدند .و علیه دولت كاردینال" ریشلیو "قیام كردند .قیام" كروكانها "با سركوبی آنان و اعدام بیرحمانه جمع زیادی از بینوایان تمام شد .به روز 12 ژوئن 1639 مراجعه شود

امروز، معاهدات صلح معروف به معاهدات" وستفالی "میان دول و ملل امپراتوری آلمان و اتریش و سوئد و فرانسه به امضاص رسید و یك سلسله جنگهای مذهبی كه میان پروتستانها و كاتولیكها در گرفته بود ،به پایان رسید .معاهدات" وستفالی "در دو محل امضاص شد یكی ،در شهری به نام اوس" نابروك "و دیگری در شهر" مونستر "كه هر دو در ناحیه وستفالی قرار داشتند .به روز 17 مه 1648 مراجعه شود

امروز، "كریستیان دوم "یكی از پادشاهان معروف قرن هفدهم میلادی نروژ ،در شهر زیبای" اوسلو "پایتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .وی از روز 11 فوریه سال 1660 میلادی بعد از مرگ پدرش شارل دهم معروف به" شارل گوستاو "به سلطنت رسید و پس از 42 سال زندگی و 37 سال سلطنت ،روز 1 مه سال 1697 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 1 مه 1697 مراجعه شود

امروز، مقررات تقسیم كامل لهستان میان امپراتوری روسیه - امپراتوری اتریش و كشور پروس اجرا شد و به موجب این مقررات كه روز 3 ژانویه 1795 میلادی امضاص شده بود ،ایالت ورشو به پروس ملحق شد ،بقیه لیتوانی به روسیه تعلق گرفت و اتریش نیز ایالت كراكوی را تصاحب نمود و به این ترتیب سراسر لهستان به كلی بین سه دولت تقسیم شد .به روز 10 اكتبر 1793 و 27 ژوییه 1772 مراجعه شود

امروز، سلطنت" كارل "در كشور رومانی آغاز شد و به این ترتیب اختیارات امپراتور عثمانی در آن كشور به كلی سلب شد و فقط رومانیها تعهد كردند سالی 900 هزار فرانك باج به عثمانی بپردازند .كارل پسر عموی ماپلئون سوم و پادشاه پروس محسوب میشد و از افراد خانواده سلطنتی" هوهنزولرن "بود .وی تا سال 1914 میلادی سلطنت كرد و در این سال ،بعد از 53 سال كه با كمال قدرت سلطنت كرد بدرود حیات گفت.

امروز، سلطنت 47 ساله" آلفونس سیزدهم "آخرین پادشاه اسپانیا ،بعد از مرگ پدرش" آلفونس دوازدهم "آغاز شد .تولد وی درست در روز مرگ پدرش بود و در مادرید پایتخت اسپانیا متولد شد .روز 12 آوریل 1932 با پیروزی جمهوریخواهان اسپانیا از سلطنت دست كشید و به فرانسه رفت و روز 12 فوریه 1941 میلادی مرد .به روز 12 آوریل 1932 و 12 فوریه 1941 مراجعه شود

امروز، سرزمین" دومینیكن "یكی از ممالك امروزی نیمكره غرب كه با رژیم مستقل و به طور جمهوری اداره میشود ،توسط نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا اشغال شد" .دومینیكن "كه در گذشته بارها توسط ممالك مختلفی تحت اشغال درآمده بود ،این بار مدت 8 سال به اشغال آمریكا درآمد و روز 27 فوریه 1924 میلادی به طور كامل و دائم توسط آمریكا به استقلال و آزادی رسید .به روز 26 مارس 1844 مراجعه شود

امروز، آخرین دوره جنگهای اتریش در جنگ بینالملل اول با حمله سپاهیان متفق چهار كشور انگلستان - فرانسه - ایتالیا و ایالات متحده آمریكا به سنگرها و نیز مواضع اتریشیها آغاز شد .چون در این موقع دولت اتریش در حال زوال بود و ارتشهای مجاری و لهستانی از فرمان سرداران اتریشی اطاعت نمیكردند ،اتریش به كلی شكست خورد و روز 14 نوامبر 1918 با متفقین صلح كرد .به روز 14 نوامبر 1918 مراجعه شود

امروز، رنه - پلهون ارتش" آتلانتیك شمالی "با پیشنهاد ،رنه - پلهون نخست وزیر معروف فرانسه تاصسیس شد .پیشنهاد كرده بود كه دولتهایی كه در اتحادیه بزرگ" آتلانتیك شمالی "عضویت دارند برای دفاع مشترك از یك حمله احتمالی دولتهای بیگانه به خاك یك یا چند كشور عضو اتحادیه ارتشی تشكیل بدهند .ژنرال آیزنهاور سردار معروف آمریكایی به عنوان اولین فرمانده این ارتش انتخاب شد.

امروز، اولین جایزه معروف به" جایزه صلح "به" نیل بوهر "فیزیسین و دانشمند معروف اهل دانمارك داده شد و و از آن به بعد هر سال این جایزه كه عبارت از یك مدال طلا و مبلغی در حدود 75 هزار دلار پول نقد میباشد ،به كسی كه بیش از هر كس دیگر در راه استفاده از اتم برای صلح خدمت كرده باشد داده میشود .این جایزه به یادبود هانری فرود بزرگ تاصسیس شده بود .به روز 19 اوت 1656 مراجعه شود

امروز، با بازگشت كشتیهای جنگی شوروی كه عازم دریای كارائیب بودند به طرف شوروی ،دنیا كه در آستانه بروز جنگ سوم بینالمللی قرار گرفته بود ،دنیای كه در آستانه بروز جنگ سوم بینالمللی قرار گرفته بود ،آرامش خود را باز یافت .ایالات متحده آمریكا تهدید كرده بود كه اگر كشتیها شوروی) كه حامل اسلحه برای كوبا هستند (وارد آبهای كارائیب شوند با آنان خواهند جنگید .روسها با گرفتن قول عدم اقدام نظامی از طرف آمریكا علیه كوبا از تصمیم خود منصرف شدند.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  اخبار  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2014 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات