برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، قرارداد فرانسه با پادشاه ساردنی ،برای اتحاد میان دو فرمانروا در جنگ با امپراتور اتریش كه خصم هر دو محسوب میشد به امضاص رسید .در این قرارداد تاریخی لویی پانزدهم از فرانسه و دك دو ساودآ از ساردنی شركت داشتند و قرار شد بعد از پیروزی بر اتریش در مقابل واگذاری ایالت سادوآ به فرانسه ،لویی پانزدهم میلان را به او بسپارد .این قرار داد به نام قرارداد" تورن "معروفست 26 .سپتامبر 1758 میلادی دریاسالار بزرگ و نامآور انگلیسی" هوراشیو نلسون "در" كرانكتون "از شهرهای انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه به سبب پیروزی در جنگ تاریخی" ترافاگار "شهرتی جاودانی بدست آورده بود در پایان آن نبرد به سبب اهمالی كه در حفظ جان خویش كرد ،با وجودی كه بسیاری از كشتیهای فرانسوی و اسپانیایی را غرق و اسیر كرده بود .روز 21 اكتبر 1805 كشته شد .به روز 21 اكتبر 1805 مراجعه شود

امروز، "لویی داگر "نقاش ،مخترع و فیزیسین معروف فرانسوی ،در" كورمی "متولد شد .این مرد بزرگ كه نام كوچك او" ژاك "بود ،همزمان با تحقیقاتی كه" نیسفورنیه - پس "در مورد عكاسی و ثبوت مناظر بروی یك ماده حساس انجام میداد به این كار پرداخت و تقریباش همزمان با او بدون این كه كوچكترین اطلاعی از او داشته باشد ،دوربین را اختراع كرد .وی در 18 نوامبر 1851 مرد .به روز 18 نوامبر 1851 مراجعه شود

امروز، "پیك سینی "كمپوزیتور و آهنگساز معروف قرن هجدم میلادی ایتالیایی ،پس از 72 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .این هنرمند ارزنده ایتالیا ،كه نام اصلی او" نیكولا - پیك سینی "بود روز 1 مارس 1728 میلادی در شهر" باری "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی در همه عمر هنری خود رقیب سرسخت و آشتیناپذیر" گلوك "هنرمند آلمانی بود .به روز 1 مارس 1728 مراجعه شود

امروز، "رابرت اوون "فیلسوف ،سوسیالیست و مصلح معروف انگلیسی پس از 87 سال زندگی بدرود گفت .او اولین كسی است كه برای رفاه كارگران كارخانههای خود دست به اقداماتی زد كه اساس اصول سوسیالیسم آن را توصیه كرده است .رابرت اوون كه روز 3 مارس 1771 میلادی در نیوتون متولد شده بود قسمت عمده سرمایه خود را در این راه از دست داد .به روز 3 مارس 1771 مراجعه شود

امروز، زبان بینالمللی" اسپرانتو "اختراع شد و چون مبتكر آن یك دكتر ادیب به نام" اسپرانتو "بود به آن اسم نامیده شد .این زبان كه تلفظ و نوشتن و یاد گرفتن آن با توجه به یكی بودن ریشه بسیاری از لغات زبانهای اروپایی آسان بود ،مورد استقبال مردم جهان قرار گرفت ولی به علل سیاسی ،دولتها از آن استقبال نكردند و" اسپرانتو "به صورت یك زبان بینالمللی در نیامد .به روز 15 سپتامبر 1859 مراجعه شود

امروز، "بلابارتوك "آهنگساز بزرگ مجارستانی در قرن بیستم میلادی ،پس از 64 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 25 مارس 1881 میلادی در قریهای كوچك متولد شد و از 6 سالگی بدنیا موسیقی پای نهاد .اولین اثر او بوئم سنفونیك" كوسوت "بود از سایر آثار برجسته او میتوان از" شاهزاده چوبی - كاخ شاهزاده ریش آبی - نارنگی عجیب "و چند كنسرتوری مختلف را نامبرد .به روز 25 مارس 1881 مراجعه شود

امروز، كودتای بزرگ یمن ،در این كشور جنوبی عربستان سعودی اتفاق افتاد و عامل اصلی آن یكی از سرهنگهای ارتش" امام محمدالبدر "امام یمن بود كه سرهنگ" سلال "نام داشت .یمن كه با رژیم سلطنتی و توسط یك" امام "اداره میشد ،بعد از این قیام و كودتا به صورت یك كشور جمهوری درآمد .نبرد میان نیروهای امام یمن و سرهنگ سلال كه به درجه مارشالی رسید هنوز ادامه دارد.

امروز، اولین كلیسا مسیحی به فرمان" كنستانتین كبیر "امپراتور روم در اورشلیم ،زادگاه حضرت عیسی مسیح ساخته شد .در ساختن این كلیسا ،همسر مریم كنستانتین یعنی" تئودورا "نیز كه مسیحی با ایمانی بود سهم عمدهای داشت .حضرت عیسی مسیح روز 25 ماه دسامبر سال 1 میلادی از حضرت در این شهر به دنیا آمد .آثار اولین كلیسیا جهان مسیحیت هنوز هم در اورشلیم باقی است.

امروز، پس از شش سال تلاش و جنگهای كوچك و بزرگ سرانجام لهستان ،وحدت سیاسی خود را بدست آورد و در سایه این وحدت ،به صورت یكی از میشیكوی نیرومندترین ممالك اروپای قرون 11 و 12 میلادی درآمد .عامل اصلی ایجاد اتحاد نواحی مختلف لهستان شاهزاده جوان و دلیر لهستانی بود كه در سال 966 میلادی خود وی ،به فرمانروایی رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی