برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "دوناتللو "یكی از 5 پرچمدار نهضت هنری و ادبی رنسانس ایتالیا در قرون 14 و 15 میلادی ،در" فلورانس "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .این هنرمند نامی كه از او به نام" دوناتو "نیز یاد شده است ،معاصر با" گیبرتی "و" برونلس كو "هنرمندان دیگر فلورانس بود و چند مجسمه و تزئینات یك كلیسا از او باقی مانده است .وی روز 12 ژانویه 1466 میلادی مرد .به روز 12 ژانویه 1466 مراجعه شود.

امروز، اولین كشتی بخاری جهان موسوم به" سیریوس "پس از 18 روز اقیانوسنوردی به نیویورك رسید و به این ترتیب ،این كشتی با سفر تاریخی خود ،فصل تازهای در روابط تجاری و بازرگانی ملل مختلف دنیا باز كرد .كشتی سیریوس كه انگلیسی بود ،روز 8 آوریل همان سال از بندر" كرك "در ایرلند حركت كرده و از طریق اقیانوس اطلس به نیویورك رسیده بود .به روز روز 8 آوریل 1838 مراجعه شود.

امروز، واقعه خونین" گورنیكا "در شهری به همین نام در اسپانیا اتفاق افتاد .در این ماجرا یك واحد از نیروی هوایی آلمان نازی به نام" لژیون كوندور "به فرمان گورینگ فرمانده نیروی هوایی آلمان نازی به شهر گورنیكا حمله كردند و آن شهر را كه مركز جمهوریخواهان اسپانیا بود بمباران كردند .تابلوی معروف" پیكاسو "به نام" گورنیكا "به یادبود این بمباران ترسیم شده است.

امروز، "هرمز دوم "فرزند ارشد" نرسی "شاهنشاه معروف ساسانی بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسید" .هرمز دوم "كه هشتمین تاجدار ساسانی است ،در عدل و داد كوشید و آبادانی فراوان كرد .وی اولین پادشاه ایران است كه دستور داد تا صورت او و ملكه ئایران را بر دو روی سكهها نقش زدند" .هرمز دوم "در سال 310 میلادی در جنگ با اعراب در مشرق عربستان كشته شد.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید