برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "ژان فوكه "نقاش معروف قرن پانزدهم میلادی فرانسه در شهری به نام" تور "قدم به عرصه وجود گذاشت .افراد خانواده او نیز با این هنر آشنایی داشتند و خود او نیز علاوه بر نقاشی ،به هنر مینیاتورسازی آشنا بود .وی نقاش رسمی دربار شارل هفتم و لوئی یازدهم بود و همیشه دقت داشت كه آثارش به طبیعت نزدیك ،شد" .فوكه "روز 4 مه 1480 میلادی مرد .به روز 4 مه 1480 مراجعه شود

امروز، قایم تاریخی" مارتین لوتر "روحانی معروف آلمانی علیه سوص استفادههایی كه دستگاه پاپ رهبر كاتولیكهای جهان مرتكب میشد آغاز گردید .به این ترتیب ،مقدمات ایجاد مذهب تازهای به نام" پروتستان "فراهم شد .پاپ لئون دهم او را تكفیر كرد و با سوزاندن تكفیرنامه پاپ در جلوی كلیسای ویتمبرگ در 20 دسامبر 1520 میلادی" لوتر "مبارزه خود را علنی كرد .به روز 2 ژوییه 1546 مراجعه شود

امروز، ژنرال" بلوخر "بزرگترین و معروفترین سرداران و فرماندهان پروس در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" روستوك "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام حقیقی او" ،گبارد - برخت - فونبلوخر "بود و خانواده او از اشراف و بزرگان بودند .وی در جنگ اوسترلیتز از ناپلئون شكست خورد ولی در جنگ واترلو پیروز شد .مرگ او روز 22 فوریه 1819 اتفاق افتاد .به روز 22 فوریه 1819 مراجعه شود

امروز، اولین ارتباط تلگرافی به وسیله كابلهای تلگرافی زیردریایی بین بریتانیای كبیر و ایالات متحده آمریكا برقرار شد و به این ترتیب ،پس از یك سال كه از تلاش شبانهروزی" سایروس فیلد "مبتكر كابلكشی از زیر اقیانوس اطلس میگذشت این پیروزی بزرگ بدست آمد .اولین كسانی كه بوسیله این ارتباط با یكدیگر مربوط شدند ویكتوریا ملكه انگلیس و" جیمس بوكانان "رییس جمهوری آمریكا بودند.

امروز، "ویجالا یاكشمی نهرو "سیاستمدار بزرگ هندی در" اللهآباد "قدم به عرصه وجود گذاشت .این زن بزرگ و مبارز هندی كه خواهر جواهر لعل نهرو نخست وزیر فقید هند است ،نام اصلیش" كوماری "بود ولی بیشتر به نام" خانم نهرو "معروفیت دارد .پدرش" موتیلعل "راه مبارزه را به او آموخت و بعد از استقلال ،كمك زیادی به برادرش كرد وی تنها زنی است كه ریاست مجمع عمومی سازمان ملل متحد را داشت.

امروز، جنگ خونین" اجنادین "در محلی به همین نام در فلسطین ،میان رومیان مسیحی و مسلمانان درگرفت .در این جنگ سردار مسلمانان" خالد "و فرمانده رومیان" ارتیون "نام داشتند و با وجود افزون نیروهای مسیحی بر سپاهیان مسلمانان ،معهذا به علت ایمان و اراده مسلمانان ،خالدبن ولید پیروزی یافت و نواحی وسیعی از متصرفات رومیان را تصرف كرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی