برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "لودویكو آریوس "شاعر و منقد معروف ایتالیایی ،پس از 59 سال زندگی ،چشم از جهان فروبست .وی كه یكی از ادبای برجسته دوران رنسانس ایتالیاست ،روز 2 نوامبر سال 1474 میلادی در" رژیو "متولد شده بود .از بهترین آثار این شاعر بزرگ" رولان خشمگین "را كه شامل حوادث جنگهای" شارلمانی "با" سارازنها "میباشد باید نام برد .بروز 2 نوامبر 1474 مراجعه شود

امروز، در این روز" گرای "فیزیكدان و دانشمند معروف انگلیسی جریان برق را كشف كرد .وی بعد از 6 سال آزمایش و مطالعه درباره الكتریسیته ،در آن روز موفق شد نیروی برق را در یك مفتول فلزی هدایت كند .قانون جریان برق كه معلول دو قطب مثبت و منفی بودند روز 19 سپتامبر 1723 میلادی صورت عمل به خود گرفت .به روز 19 سپتامبر 1723 مراجعه شود

امروز، "سنت آنسلم "یكی از فلاسفه و متفكرین بزرگ قرون یازدهم و دوازدهم اروپا در" آئوت "انگلستان قدم به عرصه وجود گذاشت سنتآنسلم كه به او لقب" اوگوستن ثانی "دادهاند ،در باب وجود خدا ،عقاید زیادی دارد و دلایل زیادی ارائه میدهد و به این جهت كلیسای كاتولیك به او لقب" مقدس "داده است" .سنت آنسلم "روز 5 مارس 1109 میلادی وفات یافت .به روز 5 مارس 1109 مراجعه شود

امروز، جزیره" تائیوان "كه بیشتر به نام جزیره" تائیپه "معروفست ،بعد از جنگ چین و ژاپن ،به موجب قراردادی كه میان دو كشور منعقد شد ،به ژاپن واگذار شد .تایوان ،در 283 كیلومتری سرزمین اصلی چین و بین جزایر فیلیپین و ژاپن واقع شده است این جزیره بعد از پایان جنگهای داخلی ژاپن ،از روز 8 دسامبر 1949 میلادی مركز چین ملی شده است .به روز 8 دسامبر 1949 مراجعه شود

امروز، حمله نیروهای ایتالیای فاشیست در شمال آفریقا به نیروهای انگلیسی آغاز شد و به این ترتیب علاوه بر میدانهای جنگی كه در اروپا توسط نیروهای آلمان نازی بوجود آمده بود ،میدان جنگ تازهای در شمال آفریقا بوجود آمد .در این روز مارشال" گرازیانی "ایتالیایی از مصر ،حمله خود را شروع كرد و تا سیدی برانی پیش رفت .پیشروی گرازیانی روز 18 سپتامبر 1940 میلادی متوقف شد.

امروز، انقلاب بزرگ ویتنام شمالی توسط" هوشیمینه "شورشی معروف" هندوچین "علیه سلطه و نفوذ فرانسویها و ویتنامیهایی كه طرفدار سلطه و نفوذ فرانسه در هندوچین بودند آغاز شد .این انقلاب در" هانوی "كه امروزه به عنوان پایتخت آن كشور) :ویتنام شمالی (انتخاب شده است اتفاق افتاد و در جریان آن هوشیمینه خود را رییس جمهوری ویتنام شمالی اعلام كرد.

امروز، جایزه معروف به" جایزه صلح "بنیان گذاشته شد .این جایزه را كمپانی فورد آمریكا ،به یادبود هانری فورد بزرگ بنیانگزار صنایع اتومبیلسازی در جهان تاصسیس شد و هدف از آن ،پیدا كردن طرق موئثرتر از استفاده از اتم برای صلح بود .اولین جایزه" اتم برای صلح "كه عبارت از یك مدال طلا و 75 هزار دلار پول بود روز 24 اكتبر 1957 میلادی به" نیل بوهر "فیزیسین دانماركی داده شد.

پشتیبانان جس جو
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی