برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، برای اولین بار در تاریخ جنگ ،اسلحه" توپ "مورد استعمال واقع شد اولین مورد استعمال توپ در جنگ كرسی بین امپراتوری انگلستان و دولت فرانسه بود و مبتكر آن انگلیسیها بودند .به علت وجود این اسلحه سهمگین پادشاه فرانسه فیلیپ ششم با وجود برتری نفرات نسبت به انگلیسیها ،و در حالی كه در آستانه پیروزی بر دشمن بود ،به سختی شكست خورد.

امروز، سلطنت" هانری سوم "دومین جانشین" هانری دوم "پس از مرگ" شارل نهم "آغاز شد .هانری سوم پسر هانری دوم و برادر شارل نهم ،روز 20 آوریل سال 1551 میلادی در" فونتنبلو "متولد شده بود و هنگام جلوس 23 سال داشت .وی نیز كه مانند برادرش اسیر دست مادرش كاترین دومدیسی بود ،روز 25 مارس 1789 میلادی در 38 سالگی مرد .به روز 25 مارس 1589 مراجعه شود

امروز، "فردیناند دوم "كه در همین روز به امپراتور اتریش و آلمان رسیده بود توسط پروتستانهای چكاسلواكی از سلطنت خلع گردید و به جای او" فردریك پنجم "امیر" پالاتینا "كه رییس" اتحاد انجیلی "بود به پادشاهی بوهم انتخاب گردید .این سلطنت بعد از جنگی كه میان فردریك پنجم و فردیناند دوم در گرفت روز 1 ژوئن 1620 با شكست فردریك پایان یافت .به روز 1 ژوئن 1620 مراجعه شود

امروز، ماجرای مذهبی معروف به" سن - بارتلمی پوریتنها "در انگلستان ،به دستور شارل دوم پادشاه آن كشور آغاز شد .به دستور شارل دوم ،بر پروتستانها سخت گرفتند و با وجودی كه از زمان هانری هشتم ،انگلستان با مذهب كاتولیك كاری نداشت ولی شارل دوم دست به آزار و كشتار پروتستانها و پیروان" پوریتن "گشود .عده زیادی از پوریتنها در این ماجرا به قتل رسیدند.

امروز، "ورژن "یكی از بزرگترین و برجستهترین مردان سیاسی فرانسه در قرن هجدهم میلادی پس از 70 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .نام اصلی او" شار گراویركنت دو ورژن "بود و روز 5 فوریه 1717 میلادی در خانوادهای متشخص و اشرافی در" دیژون "قدم به عرصه وجود گذاشت .ورژن در دوران لویی شانزدهم جزص محارم او و وزیر خارجه بود .به روز 5 فوریه 1717 مراجعه شود

امروز، "ژول رومن "از نویسندگان معروف معاصر فرانسوی در دهكده كوچكی به نام" سنت ژولین شاپتویل "متولد شد .پس از تحصیلات مقدماتی ،به دانشگاه بن جونسون رفت و در رشته فلسفه و علوم فارغالتحصیل شد .اولین اثرش" رفیقان "نام داشت و بعد كتاب" تصادم "را به شعر سرود و آنگاه نمایشنامه را نوشت وی در 1946 میلادی عضو آكادمی فرانسه شد.

امروز، قتل عام خونین و وحشیانه ارامنه در امپراتوری عثمانی و به فرمان امپراتور آن كشور آغاز شد و این قتل عام مدت 5 شبانه روز بدون انقطاع در سراسر قلمرو امپراتوری وسیع عثمانی ادامه داشت .علت این قتل عام آن بود كه عثمانیها میپنداشتند در جریان شورشهای ضد عثمانی توسط یونانیان .ارامنه به نفع یونانیها كار كردهاند .در این قتل عام 100 هزار ارمنی كشته شدند.

امروز، حملات سربازان آلمانی برای تصرف" آتن "كه مرحله نهایی عملیات جنگی در یونان محسوب میشد آغاز گردید .مرحله اول این حملات در خلیج" كورنت "بین مجمعالجزایر پلوپونزو شبه جزیره یونان اتفاق افتاد زیرا برای تصرف" آتن "تسخیر شهرها و بنادر جنوبی یونان لازم بود .با عبور نازیها از تنگه" كورنت "و تصرف" پاتراس "مقدمات تسخیر آن فراهم شد .به روز 25 آوریل 1941 مراجعه شود

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید