برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، یكی از معروفترین و بزرگترین كتابخانههای جهان ،در شهر" فلورانس "در كشور ایتالیا تاصسیس شد .موئسس این كتابخانه یك روحانی بزرگ ایتالیایی به نام" كاردینال بساریون "بود و در كتابخانهای كه كاردینال ترتیب داده بود ،تنها كتب مذهبی مربوط به هر مذهب و دین و متعلق به هر كشور جمعآوری میشود .این كتابخانه طبق وصیت كاردینال بساریون به پاپ و واتیكان واگذار شد.

امروز، قیام خونین دهقانان آلمانی علیه كلیساها و روحانیون كاتولیك آغاز شد و در این قیام ،دنباله غارت و تاراجی بود كه از روز 3 ژوئن 1522 میلادی به فرمان" لوتر "آغاز شده بود و به این ترتیب هرج و مرجی بیسابقه در آلمان به وقوع پیوست .این قیام كه به تاراج كلیه ئكلیساها انجامید ،با قتل عام دهقانان عاصی به فرمان خود" مارتین لوتر "پایان یافت .به روز 3 ژوئن 1522 و 9 اكتبر 1526 مراجعه شود.

امروز، "بن جانسون "نمایشنامهنویس ،شاعر ،نویسنده و معمار بزرگ انگلیسی كه یكی از اعجوبههای نادر زمان محسوب میشود در" وست مینستر "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی با" شكسپیر "معاصر و دوست بود .از كودكی در تلاش معاش به مشاغل گوناگون دست زد و سرانجام به بازی در تئاتر مشغول شد و از آن جا به نمایشنامهنویسی پرداخت و به شهرت رسید" .بن جانسون "در روز 6 اوت 1637 مرد .به روز 6 اوت 1637 مراجعه شود.

امروز، "ماركیز دورامبویه "یكی از نامدارترین بانوان اروپا و فرانسه در قرون شانزدهم و هفدهم ،در پاریس متولد شد و پدرش سفیر فرانسه در دربار پاپ بود .وی بعدها كه به پاریس برگشت خانه ئخود را مركز فضلا و ادبا و علما و شعرای زمان قرار داد و رفته رفته خانه ئماركیز دورامبویه به صورت یك مجمع علمی و ادبی درآمد .این زن بزرگ روز 7 دسامبر 1665 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 7 دسامبر 1665 میلادی مراجعه شود.

امروز، "میشل سروانتس "نویسنده بزرگ اسپانیولی و خالق شخصیت جاودانی" دون كیشوت "بعد از 69 سال زندگی در فقر و مسكنت ،بدرود حیات گفت .این مرد كه یكی از جنگجویان نیروی دریایی شكستناپذیر اسپانیا بود ،روز 9 اكتبر 1547 میلادی در" آتكالا "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .دوران جوانی او ،به ماجراجویی و مسافرتهای مختلف دریایی سپری شد ولی بعد ،به دنیای ادبیات پا گذاشت.

امروز، "آبراهام دوكن "فرمانده نیروی دریایی فرانسه ،پس از 78 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این دریانورد مشهور روز 22 مارس 1610 میلادی در بندر معروف" دی یپ "در یك خانواده ئدریانورد متولد شد .در جنگهای دریایی میان فرانسه و هلند در زمان سلطنت لوئی شانزدهم به پیروزی درخشانی رسید و فاتح جنگ دریایی" سیراكیوز "بود كه در 16 ژوییه 1676 میلادی اتفاق افتاد.

امروز، "ویلیام تورنر "نقاش چیرهدست و پیكرنگار معروف انگلیسی در خانوادهای فقیر در" لندن "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .دوران كودكی وی بسیار غمانگیز سپری شد زیرا مادر وی دیوانه شد و او بیسرپرست گردید ،در نوجوانی به سبب استعداد فراوانش به نقاشی پرداخت و به زودی شهرتش از مرزهای انگلستان نیز گذشت .وی به سال 1851 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 8 مارس 1851 مراجعه شود.

امروز، كنگره" ئورون "یكی از مهمترین كنگرههای اروپایی ،در قرن نوزدهم برای جلوگیری از توسعه ئانقلاباتی كه در بعضی ممالك آن قاره ایجاد شده بود ،آغاز به كار كرد" .ورون "یكی از شهرهای ایتالیا در شمال شرقی آن كشور است و در كنفرانسی كه در این روز در آن شهر تشكیل شد ،دولتهای) اسپانیا ،ایتالیا ،آلمان و اتریش (شركت داشتند .علت ایجاد این كنفرانس شورش مردم اسپانیا بود.

امروز، قتل عام دهشتناك عیسویان مقیم دمشق و سایر شهرهای عثمانی آغاز شد .در آن زمان كشور سوریه امروزی متعلق به عثمانی بود و چون نهضتهای آزادیخواهی ملل مسیحی بالكان علیه عثمانی به اوج خود رسیده بود ،عثمانیها برای انتقام ،به كشتار عیسویان دمشق پرداختند .جز 12 هزار نفر كه با حمایت عبدالقادر سردار شورشی الجزایری نجات یافتند بقیه ئمسیحیان سوریه كشته شدند.

امروز، شهر تاریخی" سامره "مقر سابق خلفای اموی و عباسی در جریان مبارزات سیاسی و نظامی متحدین) آلمان و اتریش و عثمانی (و متفقین) انگلیس و فرانسه (به تصرف انگلیسییها درآمد و به دنبال كوتالاماره در 24 فوریه 1917 ئو بغداد در 11 مارس 1917 سامره سومین پیروزی ژنرال" مود "سردار انگلیسی بود .فتح سامره پایان نفوذ عثمانی در عراق بود .به روز 11 مارس 1917 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی