برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "لوپ دووگا "شاعر و نمایشنامهنویس معروف اسپانیایی در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی ،بعد از 73 سال زندگی بدرود مادرید حیات گفت .وی روز 25 نوامبر 1562 میلادی در پایتخت اسپانیا متولد شد بود" .لوپ دووگا "پركارترین نمایشنامهنویس اسپانیا محسوب میشود زیرا تا لحظه مرگ خویش ،بیش از 400 نمایشنامه كمدی و تراژدی نوشته بود .به روز 25 نوامبر 1562 مراجعه شود

امروز، شارل هفتم ،پادشاه بوهم كه تا قبل از آن یكی از فرمانروایان محلی آلمان به نام انتخاب كننده باویر بود ،به امپراتوری آلمان منصوب شد .شارل هفتم به موجب قراردادی كه در 18 مه 1741 میلادی با اسپانیا و فرانسه بست ،جزص مخالفان اتریش درآمد .وی ابتدا در 19 دسامبر 1741 میلادی به سلطنت بوهم رسید و سپس در این روز در فرانكفورت مقام امپراتوری یافت .به روز 19 دسامبر 1741 و 18 مه 1741 مراجعه شود

امروز، "شارلوت برونته "یكی از" خواهران برونته "كه در ادبیات قرن نوزدهم میلادی انگلستان شهرت و مقامی ارجمند دارند ،بعد از 39 سال زندگی در عین ناكامی و اندوه و رنج بدرود حیات امیلی و آن گفت .شارلوت برونته كه از دو خواهر دیگر خود بزرگتر بود روز 10 ژوئن 1816 میلادی متولد شده بود و مهمترین اثر وی" یتیم - یا - جنایر "نام داشت .به روز 10 ژوئن 1816 مراجعه شود

امروز، "آنتوان دو سنت اگزوپری "نویسنده بزرگ معاصر فرانسوی در" لیون "متولد شد .در 4 سالگی یتیم شد و بعد از یك دوران سخت ،وی كه ابتدا میخواست ویولونیست شود به نیروی هوایی رفت و خلبان برجستهای شد .در مواقع استراحت به نویسندگی میپرداخت و رفتهرفته به شهرت رسید .وی در جریان جنگ دوم بینالمللی روز 31 ژوییه 1944 به علت سقوط هواپیما كشته شد .به روز 31 ژوییه 1944 میلادی مراجعه شود

امروز، "جیوزییپ وردی "آهنگساز و موسیقیدان ارجمند ایتالیایی پس از 88 سال زندگی كه نیمی در رنج و تعب و نیمی در ثروت و شهرت سپری شد ،در شهر میلان بدرود حیات گفت .اپرای ریگولتو - تراویاتا و اوتللو وی كه خالق آثاری چون بود روز 2 اكتبر 1813 میلادی در دهكدهای به نام" آیهنن "در خانوادهای متوسط متولد شده بود .به روز 2 اكتبر 1813 میلادی مراجعه شود

امروز، "جیمز نیومن "دانشمند .سیاستمدار و نویسنده معروف قرن بیستم آمریكا ،در بندر بزرگ" نیویورك "پای به عرصه وجود گذاشت .وی گرچه تحصیلاتش در رشته ریاضی به پایان رسید ولی عمده فعالیتهای وی در امور ادبی و سیاسی گذشت .از مهمترین آثار ادبی او بیوگرافیهای ریاضیدانانی چون" لاپلاس - ماكسول "و نیز" تاریخ ریاضیات "را باید نام برد كه كتاب اخیر از شاهكارهای او محسوب میشود.

امروز، قرارداد صلح معروف به" مصالح صد ساله "میان دولت شاهنشاهی ایران و امپراتوری روم به امضاص رسید و به این ترتیب جنگهای خونینی كه به خاطر ارمنستان و قسمتهایی از بینالنهرین از دیرباز میان ایران و روم برقرار بود پایان یافت .این قرارداد ،بعد از پیروزیها و شكستهایی كه نصیب دو كشور بر سر موارد اختلاف متعدد منجمله آزادی دین مسیح در ایران شد ،در زمان" بهرام پنجم معروف به بهرام گور "گردید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی