برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، "فیلیپ سوم "پادشاه اسپانیا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی در" مادرید "پایتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه فرزند فیلیپ دوم و نوه شارلكن امپراتور تاریخی اسپانیا محسوب میشود ،روز 1 دسامبر 1598 میلادی پس از مرگ پدرش در 20 سالگی به سلطنت رسید و روز 7 اكتبر 1621 میلادی پس از 43 سال زندگی و 23 سال سلطنت مرد .به روز 1 دسامبر 1598 مراجعه شود

امروز، "ژوزف آدیسون "ادیب مشهور و یكی از شعرای نامدار قرون هفدهم و هجدهم میلادی ،در" آمسبوری "واقع در" وایت - شایر "قدم به عرصه وجود گذاشت .آثار این شاعر ،تاصثیر زیادی در تحولات ادبیات انگلستان به جای گذاشت" .ژوزف آدیسون "كه در زندگی خویش كمتر روی خوشبختی دید ،روز 29 اكتبر 1719 در 47 سالگی وفات یافت .به روز 29 اكتبر 1719 مراجعه شود

امروز، "اسحق نیوتون "فیلسوف ،ریاضیدان و متفكر بزرگ قرن هفدهم میلادی انگلستان پس از 84 سال زندگی افتخارآمیز بدرود زندگی گفت .وی روز 4 ژانویه سال 1643 میلادی در" وولس تورپ "متولد شده بود و به سبب محبوبیت فراوانش ،پس از مرگ جسد او را در كلیسای" وست مینستر "یعنی آرامگاه سلاطین انگلیس دفن كردند .به روز 4 ژانویه سال 1643 مراجعه شود

امروز، "ژوزف لاكانال "یكی از سیاستمداران معروف فرانسه در دوران جمهوریت اول آن كشور ،در" سرس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه در ضمن یكی از پیشروان نهضت علمی و ادبی فرانسه در دوران انقلاب محسوب میشود ،موئسس اولین مدارس متوسطه فرانسه بود كه در آن دوران به نام" مدرسه مركزی "معروف بود" .ژوزف لاكانال "روز 30 اوت 1845 میلادی مرد .به روز 30 اوت 1845 مراجعه شود

امروز، "هلیوپولیس "در ناحیهای به همین نام در سرزمین مصر ،میان نیروهای فرانسه به سرداری ژنرال" كهلهبر "و 70 هزار سرباز متحد عثمانی و انگلستان اتفاق افتاد .این جنگ ،به علت خلف وعده انگلیسها كه روز 28 ژانویه 1800 با فرانسویان در مورد واگذاری مصر به انگلیسها امضاص شده بود .اتفاق افتاد و نتیجه آن ،پیروزی درخشان فرانسویان و كشته شدن 22 هزار نفر از سپاه متحدین بود.

امروز، "ناپلئون دوم "فرزند ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه ،در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .مادرش ماری لوئیز دختر فرانسوای دوم امپراتور اتریش بود و به مجرد تولد ،به عنوان" پادشاه روم "به دنیا معرفی شد .وی بعد از تبعید پدرش به جزیره سنتهلن ،با مادرش به اتریش رفت و در همان كشور به حال نیمه تبعید بود تا روز 16 مارس 1833 میلادی به درود حیات گفت .به روز 16 مارس 1833 مراجعه شود

امروز، "ارنست ماخ "فیلسوف مشهور و فیزیكدان برجسته اتریشی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،در" توراس "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه در" مكانیك كلاسیك "دارای تئوریهای ارزشمندی است در شمار پیشقدمان نظریه آلبرت اینشتین در مورد ایجاد مكانیك نسبی محسوب میشود و نظریات خود را در دو جلد به نام" مكانیك ماخ "منتشر كرده است .ماخ ،روز 29 اكتبر 1916 مرد .به روز 29 اكتبر 1916 مراجعه شود

امروز، پس از سالها زحمت شبانهروزی" رادیوم "یكی از كمیابترین و گرانبهاترین فلزات جهان به همت یك زن و شوهر دانشمند كشف شد .كاشف رادیوم كه كشف آن سر و صدای بسیار در محافل علمی و پزشكی جهان به راه انداخت" پیر كوری "فیزیكدان مشهور فرانسوی بود كه به كمك همسرش" ماری كوری "كه لهستانی اصل به شمار میرفت و نامش" ماری اسكودووسكا "بود آن را كشف كرد.

امروز، "پاول نیپكو "یكی از مخترعین اصلی تلویزیون بعد از 80 سال زندگی كه جز 5 سال آخر آن ،بقیه در رنج و مرارت و سختی سپری شد ،چشم از جهان فرو بست .وی به سال 1860 میلادی متولد شد و پس از اتمام تحصیلاتش در فیزیك به تحقیقات دامنهداری دست زد كه سرانجامش كشف طریقه تبدیل عكس به امواج و تشكیل مجدد آنها بود و به این ترتیب وی تلویزیون را اختراع كرد .به روز 16 دسامبر 1860 مراجعه شود

امروز، "مانی "یكی از مدعیان پیغمبری در ایران ،دین خود را ظاهر كرد" .مانی "پسر" فاتك "كه از روحانیون زرتشتی بود ،خود بدعتی تازه آورد و علیه قدرت موبدان زرتشتی قیام كرد .ظهور دین مانی در زمان سلطنت شاپور اول بود و آن پادشاه نیز مدتی به آیین مانوی رفتار كرد ولی دوباره بدین زرتشتی برگشت .مانی در زمان سلطنت" بهرام اول "به قتل رسید .به روز 7 فوریه 276 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی