برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
توضیحات:

شما می توانید به سادگی از طریق ابزار جستجو بر حسب زمان و یا کلمات کلیدی به جستجوی وقایع تاریخی بردازید.

موضوعات داغ جستجو:

شما می توانید علاوه بر جستجوهای روزانه خود با جستجو در موضوعات داغ روز مرتبط به این بخش هر لحظه اطلاعات عمومی خود را به روز رسانی کنید.

تاریخ , تمدن , شمسی , قمری , میلادی , زرتشتی , معاصر , یونان , فلسفه , ایران


امروز، پیردوترل .سنیوبایار" بایار "یكی از شجاعترین و نامآورترین سرداران فرانسه در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در" گرونوبل "متولد شد و نام اصلیش بود .وی جزص سرداران لوئی دوازدهم در جنگهای ایتالیا بود و به سبب شجاعت زیاد به او لقب" شوالیه بیباك و نقص "داده بودند .بایار روز 21 اوت 1524 میلادی در 48 سالگی كشته شد .به روز 21 اوت 1524 مراجعه شود

امروز، سلطنت اولین پادشاه از سلسله سلطنتی" تودور "در انگلستان آغاز شد .این پادشاه" هانری تودور "نام داشت كه با عنوان" هانری هفتم "در این روز پس از انقراض سلسله سلطنتی لانكاستر ،به تخت نشست .وی كه روز 11 مه 1457 میلادی متولد شده بود در این موقع 28 ،سال داشت .سلطنت وی تا روز 21 سپتامبر 1509 میلادی طول كشید .به روز 11 مه 1457 و 21 سپتامبر 1509 مراجعه شود

امروز، "الیزایت اول "یكی از مقتدرترین و نامدارترین ملكههای انگلستان ،بعد از مرگ خواهرش ماری اول معروف به" ماری تودور "به پادشاهی رسید .الیزات قبل از سلطنت" بسی جوان "نام داشت و این لقبی بود كه پدرش" هانری هشتم "به او داده بود .الیزابت اول در سال 1533 میلادی متولد شده و به سال 1603 میلادی بدرود حیات گفته بود و عمده ترقیات و شوكت سیاسی انگلستان در زمان او انجام شد.

امروز، اعلامیه تاریخ استقلال آمریكا در دومین كنگره" كنتینانتال "كه در ایالت" فیلادلفیا "تشكیل شده بود ،تصویب شد و به امضاص 56 نفر نمایندگان 13 ایالت اولیه آمریكا كه مجموعاش" ایالات متحده آمریكا "را تشكیل دادن رسید .این اعلامیه تاریخی ضامن استقلال و پیروزیهای بعدی شد كه نصیب ملت آمریكا گردید و بر اساس همین اعلامیه بود كه بعدها دولت فدرال ایالات متحده آمریكا بوجود آمد.

امروز، "توماس جفرسون "سومین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا ،بعد از 83 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه روز 13 آوریل 1743 میلادی متولد شده بود ،در سال 1801 میلادی بعد از" جان آدامس "به ریاست جمهوری رسید و اولین رییس جمهوری از حزب جمهوریخواه بود .ریاست وی تا سال 1809 مدت 8 سال طول كشید .به روز 13 آوریل 1743 مراجعه شود

امروز، "جیمز مونرو "پنجمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا ،بعد از 72 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه در ضمن سومین رییس جمهور از حزب جمهوریخواه محسوب میشود ،روز 28 آوریل 1759 میلادی متولد شده بود .در جریان جنگهای استقلال ،او ابتدا جزو داوطلبان ساده و در پایان جنگ جزص یكی از برجستهترین سران جنگ بود .به روز 28 آوریل 1759 مراجعه شود

امروز، اولین سنگ بنای یادبود ژرژ واشنگتن سردار بزرگ جنگهای استقلال آمریكا و اولین رییس جمهوری آن كشور در شهر واشنگتن ،پایتخت ایالات متحده آمریكا توسط" میلاد فیلمور "رییس جمهور آن زمان نصب شد .این بنای یادبود ستونی مرتفع با پوشش مرمری است كه هر ساله میلیونها نفر از مردم آمریكا و جهان بدیدار آن میروند.

امروز، "لوئی آرمسترانگ "بزرگترین نوازنده جاز قرن بیستم آمریكا در" جمس آلی "فقیرترین و كثیفترین كوچه" بك او - تورن "محله سیاهپوستان نیواورلئان متولد شد .این سلطان سیاهپوست جاز كه او را بیشتر به نام" ساچمو "مینامند كودكی پر رنج و جوانی پر هیجانی داشت ولی استعداد سرشارش در موسیقی او را به این راه كشاند .وی نماینده موسیقی مدرن قرن بیستم محسوب میشود.

امروز، مجمعالجزایر" فیلیپین "از مستعمرات سابق ایالات متحده آمریكا در اقیانوس آرام به كسب استقلال توفیق یافت .فیلیپین كه در شمال مجمعالجزایر اندونزی قرار گرفته است ،روی همرفته در حدود 300000 كیلومتر مربع مساحت و 32 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت فیلیپین" كزون - سیتی "در مركز جزیره" لوزون "از جزایر اصلی كشور قرار دارد و" مانیل "شهر مقدم فیلیپین محسوب میشود.

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2015 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تعرفه تبلیغات