برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 17 نتیجه یافته شده در جستجوی آب

10 ژانویه سال 1917

"بوفالوبیل "یكی از شخصیتهای عجیب و شكارچیان بزرگ آمریكایی كه جزص قهرمانان محبوب آمریكاییها است بدرود حیات گفت و باید او یك سد بزرگ و یك منبع عظیم آب در دو ایالت آمریكا نامگذاری شد .بوفالوبیل در نبرد با سرخپوستان مقام قهرمانی یافت و با این همه سرخپوستان دوست او بودند .وی در ارتش آمریكا درجه سرتیپی داشت .به روز 2 فوریه 1846 مراجعه شود

21 ژانویه سال 1954

اولین زیردریایی اتمی جهان ،به نام" ناتیلوس "توسط نیروی دریایی ایالات متحده آمریكا به آب انداخته شد و به این ترتیب عصر تازهای در علم و صنعت بشری آغاز شد كه به عصر" استفاده از اتم برای صلح "معروف است .این زیردریایی كه سوخت قوه محترقه آن به وسیله یك پیل اتمی كوچك تاصمین میشود قادر است مدتهای طولانی زیر آب بماند .به وسیله نوعی از همین زیردریایی اتمی بود كه دریانوردان آمریكایی برای اولین بار در تاریخ دریانوردی موفق به عبور از زیر یخهای قطب شمال شدند.

30 ژانویه سال 1795

واقعه معروف به" هلدر "در بندری به همین نام كه در خاك هلند واقع شده است اتفاق افتاد .در این واقعه كه در جریان جنگهای سپاهیان انقلاب فرانسه با دول سلطنتی متحده اروپا صورت گرفت ،كلیه كشتیهای جنگی هلند كه به سبب یخبستن آب دریا قادر به فرار نبودند بدست فرانسویان اسیر شدند .این واقعه 5 روز بعد از تصرف هلند بدست فرانسویان صورت گرفت .به روز 25 ژانویه 1795 مراجعه شود

6 فوریه سال 1953

فاجعه بزرگ" سدها "در هلند اتفاق افتاد .در این روز چند سد بزرگ كه برای جلوگیری از آب دریا ،ساخته شده بود به علت بروز طوفان سهمگینی كه در سواحل هلند در اقیانوس اطلس) دریای شمال (ایجاد شده بود درهم شكست و چند شهر و روستا در سر راه طعمه امواج آب دریا شدند .در این ماجرا 2000 نفر از سكنه هلند جان خود را از دست دادند

25 فوریه سال 1753

علاج بیماری" اسكوربوت "توسط یكی از پزشكان نیروی دریایی انگلستان كشف شد و كاشف علاج این بیماری" پریچارد هاكیستی "نام داشت .این بیماری بر اثر كمبود ویتامین" ث "در بدن ایجاد میشود و چون در گذشته ،افراد نیروی دریایی كه كمتر اغذیه تازه و سبزی و میوه میخوردند به این بیماری دچار میشدند ،به آن" بیماری ملاحان "نیز میگفتند .علاج این بیماری تاصمین ویتامین" ث "از راه خوردن آب لیموترش بود.

21 مارچ سال 538 قبل از میلاد

محاصره تاریخی" بابل "به فرمان كورش كبیر ،سرسلسله شاهنشاهان هخامنشی ایران آغاز شد .حاضر بابل 7600 متر طول 23 ،متر ارتفاع و ده متر عرض داشت و" نبونید "پادشاه بابل اطمینان داشت كه كورش قادر به فتح بابل نخواهد بود اما كورش دستور داد آب دجله را برگرداندند و از راه آن وارد بابل شد و بعد از استیلا بر آن كشور ،اسرای یهودی را آزاد ساخت و به فلسطین فرستاد.

15 آوریل سال 1912

فاجعه دریایی معروف به" غرق تیتانیك "در وسط اقیانوس اطلس اتفاق افتاد .در این روز كشتی مسافربری معظم و لوكس تیتانیك كه از طرف كشور فرانسه به آب افتاده بود ،در اولین سفر دریایی خود ،با یك كوه بزرگ یخ تصادم كرد .شدت این برخورد به قدری بود كه كشتی تیتانیك با همه استحكام خود چون یك جعبه مقوایی در هم شكست و قبل از رسیدن هر گونه كمكی غرق شد و با 1497 مسافر به اعماق دریا فرو رفت.

14 می سال 1050

اولین قدم برای احداث شهری كه امروزه به عنوان پایتخت كشوری اسكاندیناوی نروژ خوانده میشود برداشته شد و این اولین قدم ،ایجاد ساختمانی برای سكونت یك دهقان نروژی بود كه هنوز هم خرابههای آن حفظ میشود .بعدها از تمركز ساختمانهای مختلف دیگری در این منطقه كه نسبت به سایر نواحی نروژ دارای موقعیت و آب و هوای بهتری بود شهر" اسلو "به وجود آمد.

8 ژوییه سال 1770

جنگ دریایی ناوگان امپراتوری عثمانی با نیروی دریایی امپراتوری روسیه در حوالی بندر ازمیر در محلی به نام" خلیج چشمه "اتفاق افتاد .در جنگ" خلیج چشمه 20 "كشتی روسی با 50 كشتی مجهز عثمانی روبرو بودند معهذا ،به سبب عدم اتحاد در رهبری و فرماندهی ناوگان ترك ،عثمانیها شكست خوردند و از 50 كشتی عثمانیها تنها 10 كشتی صدمه دیده روی آب باقیمانده بود .به روز 6 اكتبر 1768 مراجعه شود

7 سپتامبر سال 1962

"گاستون - یاشلار "یكی از برجستهترین فلاسفه و نویسندگان فرانسه در قرن بیستم ،پس از 78 سال زندی بدرود حیات گفت .این ادیب مشهور كه به او" فیلسوف خیالی "لقب داده بودند ،روز 27 ژوئن 1884 میلادی در" بردو "متولد شده بود .از آثار مهم او" آشنایی نزدیك - روح جدید علمی - آب و خیالات و هوا و تفكرات "را باید نام برد.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی