برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی آفریقای جنوبی

27 می سال 1899

جنگ سه ساله ئمهاجران هلندی آفریقای جنوبی معروف به" بوئرها "با سپاهیان انگلیسی كه قصد تصرف سرزمین بوئرها یعنی ترانسوال را داشتند آغاز شد .علت جنگ پیدا شدن طلا در اراضی ترانسوال در روز 4 اوت 1885 میلادی بود .انگلیسیها بعد از سه سال جنگ و 75 هزار كشته و زخمی كه دادند و تحمل 5 میلیارد فرانك خسارت به سرداری" كیچنر "روز 12 دسامبر 1902 میلادی موفق به سركوبی كامل بوئرها شدند.

29 می سال 1870

"اسموتس "سیاستمدار و سردار بزرگ آفریقای جنوبی در" بوون پلاآت "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .نام اصلی او" یان كریستین اسموتس "بود و درجه مارشالی داشت .در جن دوم پیروزیهایی فراوانی در آفریقا برای متفقین به سدست آورد .وی از سال 1939 تا 1948 میلادی نخستوزیر آفریقای جنوبی بود .اسموتس پس از 80 سال زندگی در 1950 میلادی مرد .به روز 30 اوت 1950 مراجعه شود.

30 آگوست سال 1650

مارشال" یان كریستین اسموتس "نخست وزیر آفریقای جنوبی و یكی از برجستهترین سیاستمداران و سرداران نظامی قاره آفریقا پس از 80 سال زندگی بدرود گفت .اسموتس كه روز 29 مه 1870 میلادی در" بوون پلاآت "در آفریقای جنوبی متولد شده بود ،در جنگ دوم ،پیروزیهای فراوانی در آفریقا برای متفقین بدست آورد .نخستوزیری او از 1939 تا 1948 طول كشید.

16 سپتامبر سال 1941

"رضاشاه پهلوی "سرسلسله دودمان پهلوی به نفع ولیعهد خویش از سلطنت كناره گرفت و به این ترتیب دوران سلطنت 15 ساله وی پایان یافت .اعلیحضرت فقید رضاشاه كبیر كه در بحرانیترین اوضاع سیاسی ،به سلطنت انتخاب شده بودند بعد از استعفا از سلطنت ،از كشور خارج شدند .و برای اقامت دائمی" ژوهانسبورگ "را در آفریقای جنوبی انتخاب كردند .به روز 25 ژوییه 1944 مراجعه شود

30 سپتامبر سال 1966

كشور" بچوانالند "استقلال یافت و به عنوان سی و هشتمین كشور مستقل آفریقایی وارد جامعه ملل آفریقایی و سازمان ملل متحد گردید .بچوانالند ،كشوری است در آفریقای جنوبی كه تا قبل از استقلال مستعمره انگلستان بود .این كشور 275 هزار كیلومتر مربع وسعت و در حدود یك میلیون نفر جمعیت داشته و پایتخت آن مافهكینگ نام دارد .بچوانالند بعد از كسب استقلال نام خود را به" بوتسوانا "تغیر داد.

1 اکتبر سال 1923

اولین حكومت رودزیای جنوبی زمام امور آن سرزمین را بدست گرفت .از روز 4 دسامبر 1894 میلادی كه رودزیا بعد از قتل عام عده زیادی از سكنه سیاهپوست آن سرزمین به دستور" سیسیل رودز "افسر انگلیسی به تصرف انگلیسیها درآمد ،تا این روز رودزیا توسط كمپانی آفریقای جنوبی انگلیس اداره میشد .حكومتی كه در این روز در رودزیا روی كار آمد استقلال داخلی داشت .به روز 7 مه 1888 مراجعه شود

7 اکتبر سال 1942

آسیایی - آمریكایی - اروپایی كنفرانس نمایندگان 17 كشور در لندن پایتخت انگلیس برای رسیدگی به جنایات جنگی كه آلمانیهای هیتلری انجام میدادند تشكیل شد و از نمایندگان ممالك استرالیا - بلژیك - چین - فرانسه - یونان - انگلیس - هلند - هند - یوگوسلاوی - كانادا - لوكزامبورگ - نیوزیلند - نروژ - لهستان - آفریقای جنوبی - چكاسلواكی و آمریكا یك كمیسیون دائمی در این مورد تشكیل شد.

12 دسامبر سال 1902

جنگ سه ساله" ترانسوال "بین انگلیسیها و مهاجران هلندی آفریقای جنوبی معروف به" بوئرها "پایان یافت و سراسر ترانسوال وارانژ یعنی میهن بوئرها به تصرف انگلیسیها درآمد .این جنگ از روز 27 مه 1899 میلادی آغاز شده و" لرد کیچنر "سردار معروف انگلیسی ماصمور فتح ترانسوال شده بود .فتح ترانسوال به بهای 75 هزار کشته و زخمی تمام شد .به روز 27 مه 1899 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی