برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 344 نتیجه یافته شده در جستجوی آلمان

1 ژانویه سال 1878

پروفسور" بوبر "یكی از بزرگترین دانشمندان و علماص آلمانی) اسراییلی (در یكی از خانوادههای معروف آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصیلات خیوش به تدریس پرداخته و رفته رفته به علت ارائه افكار صلحجویانه به" فیلسوف كبیر "معروفیت یافت .وی كه معتقد به لزوم صلح میان اعراب و اسرائیل بود روز 13 ژوئن 1965 میلادی در اورشلیم مرد .به روز 13 ژوئن 1965 مراجعه شود

1 ژانویه سال 1956

سرزمین معروف" سار "سرانجام ضمیمه آلمان غربی شد و به این ترتیب یكی از موارد عمده اختلافات میان فرانسه و آلمان حل شد .ای سال 1909 میلادی به خاطر مالكیت این منطقه صنعتی 5 بار بین فرانسه و آلمان اختلاف افتاد و 5 بار دست به دست شد و سرانجام فرانسه به این شرط كه آلمان غربی به فرانسه امتیازات اقتصادی از سار بدهد ،آن سرزمین را به آلمان واگذار كرد.

2 ژانویه سال 1861

سلطنت 27 ساله" ویلهلم اول "پادشاه نامدار پروس آلمان ،بعد از مرگ بردارش" فردریك گیوم چهارم "آغاز شد .این پادشاه كه هنگام جلوس به تخت سلطنت 61 سال داشت روز 7 آوریل 1800 میلادی در برلین متولد شده و 5 سال از برادرش كوچكتر بود .بیسمارك صدراعظم معروف آلمان توسط او به صدارت رسید .وی روز 21 اوت 1888 میلادی مرد .به روز 7 آوریل 1800 و 30 فوریه 1888 مراجعه شود

5 ژانویه سال 1750

"مارشال دوساكس "سردار شجاع و نامآور فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،پس از 56 سال زندگی چشم از جهان فرو بست نام اصلی او" ژنرال موریس كنت دوساكس "بود و اسلاف او از مردم آلمان بودند و خود او روز 20 مه 1694 میلادی در" گوسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی در جنگهای هلند بین فرانسه و انگلستان و اتریش سرداری فرانسویان را به عهده داشت .به روز 20 مه 1694 مراجعه شود

5 ژانویه سال 1895

دریفوس افسر معروف فرانسوی كه ماجرای محاكمه او یكی از هیجانانگیزترین وقایع قرن نوزدهم جهان در فرانسه بود ،به اتهام خیانت به میهن و افشای اسرار نظامی به آلمان خلع درجه شد و در این روز مراسم خلع درجه نظامی در میدان مدرسه نظامی به عمل آمد و به حبس ابد در جزیره شیطان محكوم شد .وی چندی بعد به علت دفاع امیل زولا نویسنده معروف ،تبرئه و آزاد شد.

7 ژانویه سال 1873

اورلئان" شارل پگی "نویسنده و شاعر معروف فرانسوی در قدم به جهان گذاشت .پدرش نجار بود ولی خود او تحصیلاتش را در رشته ادبیات در دانشسرای عالی به پایان رسانید و برای چاپ آثار شعرای جوان دو چاپخانه مجهز دایر كرد .این شاعر بزرگ در جریان جنگهای 1914 بین فرانسه و آلمان روز 5 سپتامبر 1914 میلادی كشته شد .به روز 5 سپتامبر 1914 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1899

"روبرت بونسن "یكی از معروفترین علمای شیمی و فیزیك آلمان در قرن نوزدهم میلادی ،بعد از 88 سال زندگی ،در حالی كه سرگرم تحقیق در یكی از پروژههای خود بود سكته كرد و به درود حیات گفت" .روبرت بونس "روز 22 ژوئن 1811 میلادی در" گوتینگن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .اختراع كالری متر شیشهای و نوعی پیل الكتریسیته ،از آثار اوست .به روز 22 ژوئن 1811 مراجعه شود

8 ژانویه سال 1942

آخرین حمله بزرگ عمومی سپاهیان آلمانی در شمال آفریقا از" سیرنائیك "علیه ارتش هشتم انگلستان كه ماصمور دفاع از مصر بود آغاز شد .در این حمله بزرگ فیلد مارشال لومل سردار آلمان با استفاده از همه امكانات جنگی خود همه جا انگلیسیها را شكست داد و تا العلمین پیش رفت .از روز 23 اكتبر همان سال حمله ارتش ششم انگلیس علیه رومل از العلمین شروع شد .به روز 23 اكتبر 1942 مراجعه شود

10 ژانویه سال 1668

قرارداد معروف به" معاهده تقسیم "در وین پایتخت امپراتوری اتریش به امضاص رسید .به موجب این قرارداد ،میراث پادشاه اسپانیا یعنی فیلیپ چهارم كه شامل 22 تاج و تخت میشد میان دول معتبر اروپا یعنی فرانسه و اتریش و آلمان تقسیم شد و لویی چهاردهم پادشاه فرانسه - ماری ترز پادشاه اتریش و لئوپولد امپراتور آلمان هر كدام قسمتهایی را مدعی شدند .به علت عدم رعایت تقسیم بعدها جنگهای معروف به وراثت آغاز شد.

12 ژانویه سال 1893

"رابرت لی ،"یكی از معروفترین سیاستمداران و افراد هیاصت حاكمه رژیم نازی در قرن بیستم در" دوسلدورف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بعد از مشاغلی چند ،عضویت حزب نازی را پذیرفت و در شمار همكاران هیتلر درآمد و به مقام رهبری اتحادیههای كارگری آلمان رسید او ،در جریان برگزاری دادگاه معروف" نورنبرگ "خودكشی كرد .به روز 25 اكتبر 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی