برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 218 نتیجه یافته شده در جستجوی اتریش

3 ژانویه سال 1795

سومین قرارداد تقسیم لهستان میان سه كشور روسیه - اتریش و پروس به امضاص رسید .این قرارداد بعد از شكستهای سختی كه میهنپرستان و استقلالطلبان لهستانی در 10 اكتبر و 4 نوامبر 1794 میلادی از روسها خورده بودند به امضاص رسید و در آن كلیه خاك لهستان یكسره بین سه كشور ذینفع تقسیم شد .مقررات تقسیم لهستان روز 24 اكتبر 1795 میلادی اجرا شد .به روز 24 اكتبر 1795 میلادی مراجعه شود

5 ژانویه سال 1750

"مارشال دوساكس "سردار شجاع و نامآور فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،پس از 56 سال زندگی چشم از جهان فرو بست نام اصلی او" ژنرال موریس كنت دوساكس "بود و اسلاف او از مردم آلمان بودند و خود او روز 20 مه 1694 میلادی در" گوسلاو "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی در جنگهای هلند بین فرانسه و انگلستان و اتریش سرداری فرانسویان را به عهده داشت .به روز 20 مه 1694 مراجعه شود

5 ژانویه سال 1858

فیلد مارشال" ژوزف رادتزكی راتز "فرمانده و سردار بزرگ اتریشی بعد از 92 سال زندگی بدرود حیات گفت .سردار نامدار اتریشی روز 2 نوامبر 1766 میلادی در شهری به نام" ترزبنیتز "متولد شده" رادتزكی رادتز "در جنگهای اتریش و استقلالطلبان ایتالیا كه به سرداری" شارل آلبرت "قیام كرده بودند در سال 1849 میلادی پیروز شده بود .به روز 2 نوامبر 1766 میلادی مراجعه شود

6 ژانویه سال 1789

شورش مذهبی و سیاسی هلند ،علیه سلطه و فرمانهای ژوزف دوم امپراتور اتریش كه فرمان آزادی مذهب در سراسر قلمرو امپراتوری خویش صادر كرده بود ،آغاز شد .علت این شورش این بود كه آزادی مذهبی موجب میشد تا امور مذهبی و سیاسی هلند زیر نظر دربار اتریش اداره شود .این شورش كه رهبر آن" آئروس - بلانشون "نام داشت به نفع هلندیها تمام شد .به روز 27 اكتبر 1789 و 15 اوت 1790 مراجعه شود

7 ژانویه سال 1963

"ژولیوس راب "صدراعظم معروف و سیاستمدار بزرگ اتریش ،بعد از جنگ دوم جهانی در 72 سالگی بدرود حیات گفت .وی كه از نظر مردم اتریش مظهر استقلال و آزادی مجدد اتریش بود ،در سال 1891 میلادی متولد شد .پس از جنگ دوم با وجود اشغال اتریش آن قدر كوشید تا سرانجام استقلال مجدد كشور خود را بدست آورد .به روز 17 دسامبر 1891 میلادی مراجعه شود

10 ژانویه سال 1668

قرارداد معروف به" معاهده تقسیم "در وین پایتخت امپراتوری اتریش به امضاص رسید .به موجب این قرارداد ،میراث پادشاه اسپانیا یعنی فیلیپ چهارم كه شامل 22 تاج و تخت میشد میان دول معتبر اروپا یعنی فرانسه و اتریش و آلمان تقسیم شد و لویی چهاردهم پادشاه فرانسه - ماری ترز پادشاه اتریش و لئوپولد امپراتور آلمان هر كدام قسمتهایی را مدعی شدند .به علت عدم رعایت تقسیم بعدها جنگهای معروف به وراثت آغاز شد.

14 ژانویه سال 1797

خونینترین جنگهای شمال ایتالیا میان 16 هزار فرانسوی به سرداری ناپلئون بناپارت و 40 هزار اتریشی به سرداری" آلوینزی "در محلی به نام" ریوولی "اتفاق افتاد .این منطقه در انتهای دره" آدیژ "واقع شده و همه چیز به نفع اتریشیها بود ولی بار دیگر به سبب تاكتیك درخشان نظامی سردار فرانسوی اتریشیها شكست خوردند و علاوه بر 10 هزار نفر اسیر در حدود 5 هزار نفر نیز از سپاه اتریش كشته شدند .جنگ" ریوولی "یكی از جنگهای مهمی بود كه ناپلئون بناپارت قبل از احراز مقام امپراتوری فرانسه در آن شركت كرد و با نبوغ نظامی خاص خویش پیروز شد.

18 ژانویه سال 1915

معاهده سیاسی معروف به" معاهده سری "میان سه كشور فرانسه - انگلستان و روسیه در جریان جنگهای بینالملل اول به امضاص رسید عامل اصلی ایجاد این قرارداد پیوستن عثمانی به متحدین جنگ اول یعنی آلمان و اتریش بود زیرا ،به این ترتیب راه دریای سیاه بین متفقین و روسیه بسته میشد .حمله متفقین به داردانل در 19 فوریه 1915 نتیجه این معاهده سری بود .به روز 20 نوامبر 1914 و 19 فوریه 1915 مراجعه شود

18 ژانویه سال 1919

كنفرانس تاریخی صلح ،بعد از جنگ بینالملل اول با شركت 27 دولت از ممالك آمریكا - آسیا - آفریقا و استرالیا در پاریس پایتخت فرانسه تشكیل شد و ریاست این كنفرانس با" ژرژ كلمانسو "نخست وزیر فرانسه بود كه" ببر فرانسه "لقب داشت .نمایندگان 5 كشور شكست خورده جنگ) آلمان - اتریش - بلغارستان - مجارستان و عثمانی (در این كنفرانس حضور نداشتند.

20 ژانویه سال 1745

"شارل هفتم "امپراتور آلمان و پادشاه منطقه باویر ،پس از 48 سال زندگی و 19 سال پادشاه و دو سال امپراتوری ،بدرود حیات گفت .وی روز 28 مارس 1697 میلادی در شهر بروكسل پایتخت بلژیك امروزی قدم به عرصه وجود گذاشت .در سال 1726 میلادی به فرمانروایی باویر رسید و سپس در جریان جنگهای 7 ساله با اتریش در 27 ژانویه 1743 میلادی به امپراتوری رسید .به روز 27 مارس 1697 و 27 ژانویه 1743 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی