برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 31 تا 40 از 218 نتیجه یافته شده در جستجوی اتریش

11 مارچ سال 1799

جنگ مجدد میان اتریش و جمهوری فرانسه آغاز شد و به این ترتیب معاهده صلح تاریخی" كامپوفورمیو "كه روز 17 اكتبر 1797 میلادی میان دو كشور به امضاص رسیده بود ،از درجه اعتبار ساقط شد .یكی از علل شروع جنگ بین دو كشور ،انعقاد كنگره" راشتات "در 30 نوامبر 1797 میلادی بود كه در آن زمامداران فرانسه قصد كرده بودند امرای آلمانی را به نفع فرانسه علیه اتریش متحد كنند.

15 مارچ سال 1735

"نیكولا - بارون دوآلوینزی "سردار بزرگ و فرمانده معروف اتریشی در قرن هجدهم میلادی ،در" ترانسیلوانی "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از محترمین اتریش محسوب میشدند و بسیاری از اجداد او ،افسر ارتش بودند .آلوینزی در جنگهای شمال ایتالیا با ناپلئون بارها روبرو شد و شكست خورد .وی روز 28 ژوییه 1810 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 14 ژانویه 1797 مراجعه شود

15 مارچ سال 1831

فیلد مارشال" كنت - نیتهاردت - دوگینزنو "افسر عالی مقام و فرمانده معروف پروسی در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،بعد از 71 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .گینزنو روز 12 ژوییه 1760 میلادی در خانوادهای از معروفترین فامیل پروس متولد شده بود .بسیاری از فرماندهان و سرداران بزرگ اتریش ،افتخار شاگردی او را كه جزص مشاوران عالی دربار پروس بود ،داشتهاند.

15 مارچ سال 1848

انقلاب بزرگ" وین "پایتخت اتریش اتفاق افتاد و این قیام خونین ،توسط آزادی خواهان اتریشی و مخالفان رژیم استبدادی صورت گرفت .هدف عمده عاملین این قیام بركناری پرنس" مترنیخ "صدراعظم مستبد اتریش بود كه) پادشاه بیتخت و تاج اتریش (لقب داشت .میهنپرستان به مقصود رسیدند و مترنیخ ،مقتدرترین مردان اتریش قرن نوزدهم به انگلستان پناهنده گردید.

16 مارچ سال 1833

"ناپلئون دوم "فرزند ناكام و نامراد ناپلئون بناپارت ،در حال نیمه تبعید در اتریش به علت ابتلای به" سل "بدرود حیات گفت .وی كه" فرانسوا - شارل - ژوزف بناپارت "نام داشت روز 20 مارس 1811 در پاریس متولد شده بود و مادرش" ماری لوئیز "دختر امپراتور اتریش بود .بعد از تبعید ناپلئون به سنت هلن ،مادرش او را به اتریش برد و تا آخر عمر در همان كشور ماند .به روز 7 فوریه 1847 مراجعه شود

16 مارچ سال 1939

كشورچك اسلواكی ،در جریان جهانگیریهای" آدولف هیتلر "پیشوای آلمان ،به تصرف نیروهای مسلح آلمان نازی درآمد و به این ترتیب چكاسلواكی سودت دومین كشوری بود كه بعد از اتریش به اشغال آلمانیها درآمد .آلمانیها ابتدا روز 30 سپتامبر 1938 به موجب پیمان مونیخ به تصرف نواحی مشغول شدند و سپس در این روز همه چكاسلواكی را تصرف كردند .به روز 14 مارس 1938 مراجعه شود

20 مارچ سال 1811

"ناپلئون دوم "فرزند ناپلئون بناپارت امپراتور بزرگ فرانسه ،در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .مادرش ماری لوئیز دختر فرانسوای دوم امپراتور اتریش بود و به مجرد تولد ،به عنوان" پادشاه روم "به دنیا معرفی شد .وی بعد از تبعید پدرش به جزیره سنتهلن ،با مادرش به اتریش رفت و در همان كشور به حال نیمه تبعید بود تا روز 16 مارس 1833 میلادی به درود حیات گفت .به روز 16 مارس 1833 مراجعه شود

21 مارچ سال 1814

جنگ" لیون "برای تسخیر این شهر كه یكی از مراكز عمده صنعتی و نظامی فرانسه محسوب میشود ،میان قوای اتریش و سپاهیان فرانسه ،با پیروزی اتریشیها پایان یافت و لیون به تصرف نیروهای آن كشور درآمد .در این جنگ" اوژرو "سردار فرانسوی به سبب رنجشی كه از ناپلئون پیدا كرده بود در دفاع شهر چندان تلاش و جدیتی نكرد و همین امر ،سبب پیروزی اتریشیها در جنگ" لیون "شد.

28 مارچ سال 1519

"شارلكن "امپراتور نامدار اروپای قرن شانزدهم به امپراتوری اسپانیا - آلمان ایتالیا - آمریكا - اتریش و هلند رسید و بزرگترین كشور آن زمان را در حالی كه 19 سال بیشتر نداشت تشكیل داد .وی روز 3 اكتبر 1500 میلادی در" گان "متولد شده بود و ابتدا فقط پادشاه اسپانیا بود .شارلكن یا شارل پنجم روز 11 سپتامبر 1556 استعفا داد و روز 4 سپتامبر 1558 میلادی مرد.

29 مارچ سال 1814

به فرمان" برنادوت "پادشاه سوئد ،پاریس ،پایتخت ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه توسط نیروهای 4 كشور روسیه - پورس - اتریش و سوئد كه به مارسون - مورتیه و مونسی جنگ با فرانسه و ناپلئون برخاسته بودند ،محاصره شد .در آن موقع ناپلئون از پایتخت بیرون بود ولی سه سردار فرانسه دفاع پاریس را به عهده گرفتند .روز 30 مارس جنگ متحدین و مردم پاریس آغاز شد و روز 31 مارس پاریس سقوط كرد.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی