برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 61 تا 70 از 218 نتیجه یافته شده در جستجوی اتریش

3 می سال 1835

فرمانروایی فردیناند اول یكی از امپراتوران اتریش در قرن نوزدهم ،آغاز شد .این امپراتور بزرگ كه هنگام رسیدن به مقام امپراتوری 42 ساله بود ،تا روز 2 فرانسوا ژوزف دسامبر 1848 میلادی امپراتور بود و چون قادر به دفع شورشهای آزادیخواهی ملل تابعه اتریش نشد ،استعفا داد و برادرزادهاش امپراتور شد .به روز 30 اوت 2 - 17 93 دسامبر 19 - 18 48 سپتامبر 1875 مراجعه شود.

4 می سال 1915

ایتالیا ،از" اتحاد مثلث "خارج شد و به این ترتیب معروفترین اتحاد سیاسی و نظامی جنه در ربع اول قرن بیستم عملاش منحل گردید .اتحاد مثلث قراردادی بود كه روز 10 اكتبر 1881 میلادی در وین پایتخت اتریش میان سه دولت ایتالیا - آلمان و اتریش به امضاص رسیده بود .خروج ایتالیا از اتحاد مثلث در جریان جنگ اول بینالملل اتفاق افتاد .به روز 10 اكتبر 1881 مراجعه شود.

8 می سال 1828

"ژان - هانری - دونان "یكی از مردان بزرگ جهان كه موئسس و بانی اصلی جمعیتهای صلیب سرخ در ممالك مسیحی مذهب جهان است ،در شهر زیبای" ژنو "در سویس متولد شد .وی در جریان جنگ سولفرینو كه بین ایتالیا و فرانسه و اتریش اتفاق افتاد ،برای رسیدگی به حال زخمیهای جنگ طرح صلیب سرخ را ریخت .دونان به سال 1910 میلادی مرد .به روز 30 اكتبر 1910 مراجعه شود.

11 می سال 1790

سلطنت كوتاهمدت" لئوبولد دوم "امپراتور اتریش در قرن هجدهم میلادی ،پس از مرگ برادرش" ژوزف دوم"آغاز شد .لئوپولد دوم فرزند ماریترز ملكه ئمعروف اتریش و برادر ماری آنتوانت ملكه ئلوئی شانزدهم پادشاه فرانسه ،روز 6 آوریل 1747 میلادی در وین متولد شده بود وی تنها دو سال سلطنت كرد و روز 1 مارس 1792 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 6 آوریل 1747 مراجعه شود.

15 می سال 1955

كشور جمهوری اتریش ،استقلال مجدد خود را به دنیا اعلام كرد .اتریش كه در جریان جنگ دوم جهانی ابتدا به امر هیتلر ضمیمه ئآلمان شده بود ،بعد از پایان جنگ به گناه كمك سیاسی به آلمان نازی از طرف 4 كشور روسیه ،آمریكا ،انگلیس و فرانسه اشغال شد .تا در این روز طی قراردادی به همت" ژولیوس راب "دوران اشغال ممالك خارجی توسط نیروهای متفقین تمام شد و اتریش به استقلال رسید.

18 می سال 1554

"برونر - بلانكولم "یكی از ادباص و فلاسفه ئقرون شانزدهم و هفدهم میلادی اتریش ،در یكی از شهرهای آن كشور به نام" برانتزبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی كه ملل ژرمننژاد و آلمانی زبان او را" معلم بزرگ "لقب دادهاند ،در طول حیات خود كتب تربیتی و آموزشی متعددی نوشت كه راهنمای اصلی تدریس علوم و فنون دانشآموزان و دانشجویان قرون بعدی اروپا شد .مرگ او به سال 1626 میلادی بود.

20 می سال 1694

"مارشال دوساكس "یكی از نامدارترین فرماندهان فرانسه در قرن هجدهم میلادی در شهر" گوسلار "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .و نام اصلی او" موریس كنت دوساكس "بود .اجداد و پدرانش از مردم آلمانینژاد بودند ولی خود او به فرانسه افتخار میكرد .وی در جنگهای فرانسه با انگلیس و اتریش و هلند سردار فرانسه بود .مرگ او روز 5 ژانویه 1750 میلادی اتفاق افتاد .به روز 5 ژانویه 1750 اتفاق افتاد .به روز 5 ژانویه 1750 مراجعه شود.

21 می سال 1809

جنگ اول" اسلینگ "در قریهای به همین نام در ساحل رود دانوب میان 92 هزار سپاه اتریشی به سرداری آرشیدوك شارل و 22 هزار فرانسوی به سرداری" ماسنا ولان "فرماندهان فرانسوی درگرفت .در این نبرد عجیب كه قوای اتریش بیش از 4 برابر قوای فرانسه بود ،به سبب تلاش و فداكاری عجیب مارشال" لان "اتریشیها نتوانستند پیروز شوند ولی در جنگ دوم ارتش فرانسه پیروز شد .به روز 22 مه 1809 مراجعه شود.

23 می سال 1618

واقعه تاریخی معروف به" تالار هرادشین "در پراگ پایتخت امروزی چك اسلواكی اتفاق افتاد .در این روز پروتستانهای چك كه به موجب فرمان" لتر دوماژس ته "از روز 27 مارس 1609 آزادی مذهبی داشتند ،از روز 27 دسامبر 1609 آزادی مذهبی داشتند ،دو نفر از نمایندگان فردیناند دوم امپراتور اتریش و آلمان را از پنجره ئتالار) هرادشین (كه قصر سلطنتی بود ،پایین انداختند و به این ترتیب مقدمه ئجنگهای مذهبی 30 ساله آغاز شد.

23 می سال 1915

دولت ایتالیا به امپراتوری اتریش اعلان جنگ داد و به این ترتیب در مقابل الحاق امپراتوری عثمانی به متحدین) آلمان و اتریش (ایتالیا نیز به متفقین) فرانسه و انگلیس (پیوست در حالی كه تا روز 4 مه همان سال ایتالیا به موجب قرارداد اتحاد مثلث جزو متحدین محسوب میشد .ایتالیا به سبب اختلافاتی كه با اتریش داشت روز 4 مه 1915 از اتحاد مثلث كنارهگیری كرد و در این روز رسماش وارد جنگ شد.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی