برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 71 تا 80 از 218 نتیجه یافته شده در جستجوی اتریش

26 می سال 1805

مراسم تاریخی و باشكوه جشن تاجگذاری ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،و پادشاه ایتالیا ،در شهر" میلان "برگزار شد و در این جشن ،ناپلئون تاج سلطنت مخصوص امپراتوران و فرمانروایان رومی را بر سر گذاشت و سلطنت رسمی خود را بر آن شبه جزیره اعلام داشت .در مراسم تاجگذاری ناپلئون در" میلان "نماینده امپراتور اتریش كه خود را مالك اصلی ایتالیا ،میدانست حضور داشت.

26 می سال 1840

دوران سلطه و نفوذ امپراتوری عثمانی بر سرزمین هنگری) مجارستان امروزی (پایان یافت و نیروهای ترك كه از روز 20 اكتبر 1526 میلادی بر هنگری مسلط شده بودند ،از آن سرزمین اخراج شدند .مجارستان كه امروزه به صورت یكی از ممالك مستقل اروپای شرقی و با رژیم جمهوری كمونیستی اداره میشود روز 9 اكتبر 1867 جزص امپراتوری اتریش شد و بعد از جنگ اول جهانی مستقل گردید.

28 می سال 1493

"ماكسی میلیان "شاهزاده ئمعروف از خاندان سلطنتی" هابسبورگ "به امپراتوری اتریش انتخاب شد و با عنوان" ماكسی میلیان اول "زمام امور را در دست گرفت .این فرمانروای تاریخی روز 27 اوت 1459 میلادی در" واینر نوشادت "متولد شده و هنگام سلطنت 34 سال داشت .ماكسی میلیان اول ،روز 15 مه 1519 میلادی مرد .به روز 27 اوت 1459 و 15 ژوئن 1519 مراجعه شود.

2 ژوئن سال 1918

دومین حمله ئبزرگ سپاهیان اتریشی به سربازان ایتالیائی آغاز شد .این حمله دنباله ئپیروزی بزرگی بود كه در جنگ" ایزونزو "در 24 اكتبر 1917 میلادی نصیب ژنرال" كروس "اتریشی شده بود .منتها چون این بار ایتالیائیها توسط فرانسویها تقویت شده بودند ،اتریشیها به سختی شكست خوردند و انتقام شكست" ایزونزو "از اتریش گرفته شد .به روز 24 اكتبر 1917 مراجعه شود.

4 ژوئن سال 1745

پیروزی درخشان" فرید برگ "در جنگی به همین نام كه در" فریدبرگ "اتفاق افتاده بود ،نصیب سپاهیان پروسی شد و در نتیجه ایالت معروف ساكس در آلمان كه پادشاه آن جزص متفقین ماری ترز ملكه اتریش بود ،به تصرف فردریك دوم پادشاه جنگجوی پروس درآمد .در جنگ فریدبرگ با وجودی كه قوای اتریش و ساكس دو برابر پروسیها بودند باز پیروزی نصیب قوای پروس شد.

4 ژوئن سال 1859

یكی از بزرگترین شكستهای اتریش در قرن نوزدهم ،در جنگ" ماژنتا "نصیب آن كشور شد .در این جنگ اتریش با دو كشور فرانسه و ساردنی روبرو بود و مجموع قوای دو طرف به 280 هزار نفر میرسید كه بیشتر آنها اتریشی بودند .سردار فرانسه" ژنرال ماك ماهون "در این نبرد اتریشیها را به سختی شكست داد و سه هفته بعد در جنگ" سولفرینو "نیز بار دیگر پیروز شد .به روز 10 دسامبر 1858 مراجعه شود.

4 ژوئن سال 1916

حمله ئژنرال" بروسیلف "سردار معروف روسی به قوای اتریش در جریان جنگهای بینالمللی اول آغاز شد .این حمله كه سبب جنگهای معروف به" پریپت "شده به سبب كمی قوای اتریشی به شكست اتریشیها تمام شد و چون روسها به سرعت پیشرفت میكردند ،به سبب مقاومت بعدی متحدین در این جنگها ،روز 15 سپتامبر 1916 جنگ بینتیجه پایان یافت .به روز 15 سپتامبر 1916 مراجعه شود.

7 ژوئن سال 1866

سپاهیان پروسی وارد دوكنشین" هلشتاین "شدند .و قسمتهایی از این سرزمین را كه پس از شكست دانمارك از پروس و اتریش ،به اتریش واگذار شده بود به این بهانه كه اتریشیها خلاف مقررات دوستی رفتار كردند ،گرفتند بعد از معاهده ئپروس و ایتالیا در 8 آوریل 1866 میلادی این ،دومین قدم بیسمارك برای ایجاد جنگ بین دو كشور بود كه روز 14 ژوئن همان سال اتفاق افتاد.

9 ژوئن سال 1815

كار كنگره ئتاریخی" وین "كه از روز 20 اكتبر 1814 میلادی در پایتخت اتریش آغاز به كار كرده بود پایان یافت .هدف عمده ئاین كنگره كه كلیه ئدول مخالف ناپلئون بناپارت در آن عضویت داشتند ،تجزیه ئمتصرفات ناپلئون بناپارت و تضعیف قدرت نظامی فرانسه بود ولی زمام اصلی امور در دست نمایندگان انگلستان - پروس - اتریش و روسیه بود .به روز 20 اكتبر 1814 مراجعه شود.

10 ژوئن سال 1743

"مونیخ "شهر تاریخی آلمان و مركز ایالت باویر در جریان جنگهای هفت ساله میان اتریش و فرانسه به تصرف نیروهای اتریشی درآمد و با این پیروزی ،سراسر ایالت باویر كه فرمانروای آن یكی از مخالفان جدی ارتش محسوب میشد ،به دست ماریترز ملكه اتریش افتاد .این پیروزی سبب شد تا فردریك دوم پادشاه پروس از ترس ،دوباره با فرانسه متحد شد و باز به جنگ اتریش آمد.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی