برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 143 نتیجه یافته شده در جستجوی اسپانیا

2 ژانویه سال 1851

"مانوئل گودوئی "وزیر اعظم اسپانیا و یكی از سیاستمداران بزرگ آن كشور در دوران سلطنت شارل چهارم ،بعد از 84 سال زندگی بدرود حیات گفت" .مانوئل گودوئی "ملقب به" شاهزاده صلح "روز 27 ژوئن 1767 در" باداژوز "متولد شده بود و چون از دوستان" ماری لوئیز "ملكه اسپانیا محسوب میشد به وزارت رسید و كشور را با قدرت تمام اداره كرد .به روز 17 ژوئن 1767 مراجعه شود

3 ژانویه سال 1838

كشور" نیكاراگوا "استقلال رسمی خود را با رژیم جمهوری بدنیا اعلام كرد و به این ترتیب پس از 309 سال كه این سرزمین تحت سلطه اسپانیا و 16 سال كه زیر نظر دولت مكزیك بود ،به طور كامل مستقل شد .دوران اشغال نیكاراگوا توسط اسپانیا از روز 30 سپتامبر 1512 و دوران الحاق این كشور به مكزیك از روز 13 فوریه 1822 میلادی آغاز شده بود .به روز 13 فوریه 1822 و 30 سپتامبر 1512 مراجعه شود

5 ژانویه سال 1716

"شارل سوم "یكی از پادشاهان معروف اسپانیا در قرن هیجدهم میلادی در مادرید پایتخت اسپانیا پای به عرصه وجود گذاشت .وی كه ابتدا" دون كارلوس "نامیده میشد در 23 مه 1735 میلادی به سلطنت ناپل رسید و شارل چهارم لقب گرفت و پس از این كه در 21 اكتبر 1759 میلادی به سلطنت اسپانیا رسید عنوان خود را شارل سوم گذاشت .وی روز 23 ژوئن 1788 میلادی مرد .به روز 23 ژوئن 1788 و 21 اكتبر 1759 مراجعه شود

7 ژانویه سال 1661

"آن دوتریش "ملكه بزرگ فرانسه و یكی از زنان نامدار قرن هفدهم آن كشور پس از شصت سال زندگی بدرود حیات گفت .این زن كه پدر و شوهر و پسرش پادشاه بودند روز 21 ژوییه 1601 میلادی در مادری پایتخت اسپانیا متولد شد .پدرش فیلیپ سوم پادشاه اسپانیا بود و هنگامی كه وی به عقد ازدواج لویی سیزدهم پادشاه فرانسه درآمد ملكه فرانسه شد .به روز 21 ژوییه 1601 میلادی مراجعه شود

8 ژانویه سال 1556

"فیلیپ دوم "پادشاه معروف اسپانیا در زمان حیات پدرش شارل پنجم معروف به" شارلكن"به سلطنت رسید .شارلكن در این روز اسپانیا - آمریكا و ایتالیا را كه جزص متصرفات او بود به فرزندش فیلیپ دوم واگذار كرد .و قبلاش نیز هلند و قسمت دیگری از ایتالیا را به او داده بود .باقیمانده متصرفات شارلكن به برادر او به نام فردیناند واگذار گردید .به روز 30 ژانویه 1527 و 1 دسامبر 1598 مراجعه شود

10 ژانویه سال 1668

قرارداد معروف به" معاهده تقسیم "در وین پایتخت امپراتوری اتریش به امضاص رسید .به موجب این قرارداد ،میراث پادشاه اسپانیا یعنی فیلیپ چهارم كه شامل 22 تاج و تخت میشد میان دول معتبر اروپا یعنی فرانسه و اتریش و آلمان تقسیم شد و لویی چهاردهم پادشاه فرانسه - ماری ترز پادشاه اتریش و لئوپولد امپراتور آلمان هر كدام قسمتهایی را مدعی شدند .به علت عدم رعایت تقسیم بعدها جنگهای معروف به وراثت آغاز شد.

12 ژانویه سال 1809

جنگ خونین" دانیتو "در جریان جنگهای 5 ساله مردم اسپانیا با ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه در محلی به همین نام اتفاق افتاد .در این جنگ كه به خاطر اعتراض میهنپرستان آن كشور علیه اقدامات ناپلئون در اسپانیا از روز 7 مه 1808 آغاز شده بود ،میهنپرستان با چنگ و دندان علیه فرانسویان میجنگیدند و سرانجام نیز با وجود برتری و تفوق فرانسویها ،پیروز شدند .به روز 7 مه 1808 مراجعه شود

17 ژانویه سال 1891

"الیا ارنبورگ "نویسنده بزرگ و منقد معروف اجتماعی و ادبی عصر حاضر روسیه شوروی در" كیف "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كار ادبی خود را با سرودن اعشار آغاز كرد و اولین كتابش به نام" ژولیو ژورینتو "بود .مدتها با عنوان خبرنگار در اسپانیا به سر برد و كتاب گوهر" اسپانیا "یادگار این دوران است .از بهترین آثار او" توفان سقوط پاریس و عشق ژاننی "را باید نام برد .به روز 2 سپتامبر 1967 مراجعه شود

19 ژانویه سال 1492

با شكست مسلمانان" غرناطه "و تصرف این شهر بدست نیروهای مسیحی آخرین حكومت اسلامی در اسپانیا از بین رفت و به این ترتیب بساط حكومت و قدرت اسلام در آن كشور از میان رفت .چون" ایزابل و فردیناند "ملكه و پادشاه اسپانیا این پیروزی را بعد از 9 ماه محاصره كه از روز 25 آوریل 1491 شروع شده بود بدست آورده بودند به" سلاطین كاتولیك "ملقب شدند .به روز 25 آوریل 1491 میلادی مراجعه شود

19 ژانویه سال 1611

"ویكتوریا "موسیقیدان و آهنگساز و منقد معروف هنری اسپانیا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی ،پس از 76 سال توماسو - لودویكورا ویكتوریا زندگی بدرود حیات گفت .روز 25 آوریل 1535 میلادی در" آویلا "متولد شده بود .وی در 30 سالگی به ایتالیا رفت و آثار برجستهای از خود باقی گذاشت كه اغلب آنها زمینههای مذهبی دارند .به روز 15 آوریل 1535 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی