برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 22 نتیجه یافته شده در جستجوی الجزایر

4 ژانویه سال 1961

كنفرانس سیاسی" دارالبیضاص "برای ایجاد یك دستهبندی سیاسی آفریقایی ،در این شهر كه در مراكش واقع شده و به آن" كازابلانكا "هم میگویند تشكیل شد .در این كنفرانس كه به ابتكار و توصیه جمال عبدالناصر رییس جمهوری متحده عربی) مصر و سوریه (تشكیل یافت دولتهای مستقل الجزایر - گانا - گینه - مالی - مراكش و جمهوری متحده عربی عضویت داشتند.

19 ژانویه سال 1957

"صحرای آفریقا "به عنوان یكی واحد اقتصادی مستقل ،ضمیمه فرانسه شد .این انضمام به موجب تصویب قانونی بود كه وكلای مجلس فرانسه با آن موافقت كردند .تا آن زمان صحرای آفریقا كه در جنوب ممالك لیبی ،تونس ،الجزایر و مراكش و موریتانیا قرار دارد جزص مستعمرات فرانسه بود و در این روز ضمیمه فرانسه شد .این صحرا بعد از استقلال الجزایر همچنان در تصرف فرانسه باقی ماند.

1 فوریه سال 1917

جنگ نامحدود زیردریایی ،توسط دولت آلمان آغاز شد و این جنگ ،به دنبال اخطاری بود كه آلمان روز 31 ژانویه 1917 میلادی به همه دولتها داده و اعلام كرده بود كه كشتیهای هر كشوری را كه در آبهای سواحل فرانسه - انگلیس - ایتالیا و الجزایر مشاهده كردند غرق خواهد كرد .مهمترین تاصثیر این جنگ زیردریایی ،ورود آمریكا در جنگ اول بینالملل به نفع متفقین بود .به روز 31 ژانویه 1917 مراجعه شود

7 مارچ سال 1912

"مراكش "تحتالحمایگی فرانسه را قبول كرد و به این ترتیب هر سه كشور معروف شمال آفریقا بدست فرانسه افتاد .اولین كشوری كه مطیع فرانسه شد الجزایر در 5 سپتامبر 1847 میلادی ،پس از تسلیم شدن" عبدالقادر "امیر معروف عرب بود دومین كشور ،تونس در 26 مه 1881 میلادی و سومین كشور نیز مراكش بود .هر سه این ممالك بعد از جنگ دوم جهانی استقلال یافتند .به روز 3 ژوییه 1962 مراجعه شود

22 آوریل سال 1961

"ارتش سری فرانسه "كه برای مقابله با ژنرال دوگل در مورد استقلال به كشور الجزایر تاصسیس شده بود ،الجزیره پایتخت آن كشور را به آتش كشید .در این روز ارتش سری كه هم علیه دوگل و هم علیه الجزایریها قیام كرده بودند 1200 نفر را كشتند .ارتش سری با دستگیری سران آن" ژنرال سالان و ژنرال ژوهو "منحل شد .به روز 24 ژانویه 1-19 60 نوامبر 1954 و 18 مارس 1962 مراجعه شود.

25 آوریل سال 146 قبل از میلاد

"كشور كارتاژ "جنگجوترین دشمن امپراتوری معروف روم باستان ،توسط نیروهای رومی تصرف شد و به این ترتیب استقلال كارتاژ با وجود جنگها و شجاعتهای افسانهای" آنیبال "پادشاه بزرگ كارتاژ از بین رفت .كارتاژ كه عربها به آن" قرطاجنه "میگویند ،در شمال آفریقا قرار داشت و تونس امروزی جزئی از آن بود .پس از كارتاژ" "نومیدیه "یا الجزایر امروزی در سال 145 قبل از میلاد به دست رومیان افتاد.

13 می سال 1958

كودتای" ماسو "برای روی كار آوردن ژنرال" شارل دوگل "اتفاق افتاد در آن زمان" رنه كوتی "سیاستمدار معروف فرانسه ریاست جمهوری را به عهده داشت و چون نخستوزیران فرانسه از حل مسائل مختلف سیاسی عاجز بودند ژنرال" ژاك ماسو "فرمانده نیروی چترباز فرانسه در الجزایر با نیروهای خود پاریس را گرفت و" رنه كوتی "را وادار به قبول نخستوزیری دوگل كرد و كمی بعد دوگل به ریاست جمهوری رسید.

15 می سال 1541

دومین جنگ شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور بزرگ اروپای قرن شانزدهم میلادی با مسلمانان شمال آفریقا با پیروزی وی پایان یافت .در جنگ اول كه روز 9 ژوییه 1534 میلادی اتفاق افتاد ،شارلكن بر تونسیها پیروز شد ولی این بار حریف او مسلمانان الجزایر بودند كه با وجود پیروزیهای اوایل جنگ سرانجام شكست خوردند .به روز 9 ژوییه 1534 مراجعه شود.

18 می سال 1830

سربازان فرانسوی در ساحل الجزایر پیاده شدند و این عملیات مقدمه ئجنگهایی بود كه در شمال آفریقا برای الحاق الجزایر به كشور فرانسه صورت گرفت .بهانه ئشارل دهم پادشاه فرانسه برای حمله ئبه الجزایر این بود كه در سال 1727 میلادی" حسین پاشا "فرمانروای الجزایر برای وصول 7 میلیون فرانك طلب خود فرانسه را تهدید كرده بود .به روز 5 ژوییه 1830 مراجعه شود.

26 می سال 1881

"تونس "تحتالحمایه فرانسه شد و به این ترتیب استعمار فرانسه در شمال آفریقا پیروزی بزرگ دیگری به دست آورد .تونس كه در شمال آفریقا همسایه شرقی الجزایر است بعد از توسعه نفوذ فرانسه در الجزایر مورد طمع فرانسویان قرار گرفته بود .روز 25 آوریل 1881 به بهانه ئحمله ئدستهای از سپاهیان و قبایل تونس به الجزایر ،فرانسویان به تونس حمله بردند و تونس در این روز تحتالحمایگی فرانسه را پذیرفت.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی