برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی اندونزی

14 فوریه سال 1942

جزیره بزرگ" سوماترا "در اندونزی امروزی در جنگ دوم ،به تصرف نیروهای ژاپنی درآمد و پس از تصرف" برنئو "این پیروزی ،مهمترین پیرزوی ژاپن در جنگهای اقیانوس آرام بود .با وجودی كه ژاپنیها نیروی نسبتاش زیادی برای تسخیر این جزایر بسیج نكرده بودند معهذا تصرف سوماترا آسانتر از سایر جزایر صورت گرفت .به روز 8 دسامبر 1941 و 1 مارس 1942 مراجعه شود

28 مارچ سال 1947

"اكافه "بنا به تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ،طی شرایطی تاصسیس شد .اكافه یعنی" كمیسیون اقتصادی آسیا و خاور دور "و كار این سازمان اقتصادی رسیدگی به احتیاجات اقتصادی ممالك عضو آنست .آمریكا - استرالیا - ایران - افغانستان - اندونزی - انگلستان - برمه - پاكستان - تایلند - چین - رومانی - ژاپن - سیلان - شوروی - فیلیپین - كره - فرانسه - هلند و هندوستان اعضای اكافه هستند.

6 ژوئن سال 1901

"احمد سوكارنو "سیاستمدار برجسته ئاندونزی و بنیانگذار و موئسس استقلال آن كشور در" سورابایا "در جزیره بزرگ جاوه متولد شد .پدرش معلم تاریخ و مادرش یك رقاصه ئمذهبی بود .وی پس از اتمام تحصیلات خویش در مهندسی به صف آزادیخواهان و استقلالطلبان پیوست و پس از بارها زندان و تبعید وقتی اندونزی استقلال یافت ،وی به عنوان اولین رئیس جمهور آن كشور انتخاب شد.

4 ژوییه سال 1946

مجمعالجزایر" فیلیپین "از مستعمرات سابق ایالات متحده آمریكا در اقیانوس آرام به كسب استقلال توفیق یافت .فیلیپین كه در شمال مجمعالجزایر اندونزی قرار گرفته است ،روی همرفته در حدود 300000 كیلومتر مربع مساحت و 32 میلیون نفر جمعیت دارد .پایتخت فیلیپین" كزون - سیتی "در مركز جزیره" لوزون "از جزایر اصلی كشور قرار دارد و" مانیل "شهر مقدم فیلیپین محسوب میشود.

30 ژوییه سال 1602

بعد از یك پیكار سخت ،نفوذ سیاسی و استعماری هلند در جزایر اندونزی امروز كه تا قبل از استقلال" هند هلند "نامیده میشد آغاز گردید .قبل از تسلط هلندیها بر هند هلند ،آن جزایر كه به نام" جزایر - ادویه "خوانده میشد ،در تصرف پرتغالیها بود .در نیمه اول قرن هفدهم هلند دست به كار تصرف مناطق پرتغالینشین شد و در این روز هند شرقی هلند را از دست پرتغالیها بیرون آورد.

27 آگوست سال 1883

مدهشترین و پر تلفاتترین انفجارهای جهان در جزیره آتشفشانی معروف به" كراكاتوا "اتفاق افتاد .در این ماجرا بیسابقه 360 هزار نفر سكنه شهرهای این جزیره به فجیعترین وضعی نابود شدند .كراكاتوا جزیرهای بود در اندونزی بین جزایر جاوه و سوماترا كه بعد از یك آتشفشانی سخت ،كلیه جزیره منفجر شد و از صفحه روزگار محو گردید.

1 اکتبر سال 1965

پرتلفاتترین كودتای قرن بیستم در اندونزی اتفاق افتاد و در جریان این كودتا چه در زمان بحران و چه در ماجراهای بعد از آن مجموعاش 700 هزار نفر به قتل رسیدند .رهبر اصلی كودتا" آیدیت "رهبر حزب كمونیست اندونزی بود كه خود پس از شكست كودتا گریخت ولی بعد كشته شد .كودتای اندونزی كه توسط كمونیستها ترتیب داده شده بود توسط ژنرالهای ارتش كه مخالف كمونیسم بودند شكست خورد.

2 نوامبر سال 1949

موافقتنامه معروف به" موافقتنامه استقلال "بعد از چهار سال جنگ میان استقلالطلبان اندونزی و نیروهای هلندی به امضاص رسید و به موجب این موافقتنامه ،هلندیها که از روز 17 دکتر احمد سوکارنو و دکتر محمدحتا اوت 1945 دچار قیام رهبران استقلال اندونزی شده بودند ،حاضر به خروج از اندونزی شدند .این کشور روز 28 دسامبر 1949 مستقل شد .به روز 17 اوت 1945 مراجعه شود

10 نوامبر سال 1602

"گینه جدید هلند "به تصرف هلندیها درآمد و به این ترتیب ،در پرتو تلاش جمعی از افراد سپاه استعماری هلند که در آن زمان سرگرم توسعه متصرفات و مستعمرات هلند در آبهای اقیانوس آرام بودند ،سرزمینی به مساحت 38959 کیلومتر مربع که قریب به یک میلیون نفر سکنه داشت ،به تصرف آنان درآمد .این منطقه بعد از جنگهای فراوان بعد از جنگ دوم جهانی به تصرف اندونزی درآمد.

16 دسامبر سال 1949

"دکتر احمد سوکارنو "رهبر مبارزات استقلالطلبان مردم اندونزی ،بعد از بدست آوردن مقدمات استقلال کشور خویش به عنوان اولین رییس جمهوری اندونزی سوگند وفاداری یاد کرد وی از روز 17 اوت 1945 میلادی با کمک" دکتر محمد حتا "جنگهای استقلال را علیه هلندیها آغاز کرده بود .استقلال کامل و سمی اندونزی روز 28 دسامبر 1949 میلادی اعلام شد .به روز 17 اوت 1945 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی