برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 162 نتیجه یافته شده در جستجوی ایتالیا

1 ژانویه سال 1782

"متاستازیو "یكی از برجستهترین شعرا و ادبای ایتالیا در قرن نوزدهم میلادی پس از 84 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه نام اصلیش" پیترو - بوناونتوره - تراماسی متاستازیو "بود روز 23 ژوئن 1698 میلادی در" رم "متولد شده بود .از آثار مهم او میتوان" باغهای هسپرید - آریانو - اردشیر درازدست - دمتریو - آتیلاس وركولوس "را نام برد .به روز 23 ژوئن 1698 مراجعه شود

3 ژانویه سال 1769

مارشال" لان "یكی از بزرگترین فرماندهان فرانسه در قرن هجدهم و یكی از مهمترین سرداران ناپلئون بناپارت ،در شهر" لكتور "قدم به جهان گذاشت .مارشال لان كه بعدها به مقام دوكی رسید و دوك" مونت بلو "لقب یافت فاتح نبرد معروف" مونت بلو "در 12 ژوئن 1800 میلادی در ایتالیا بود .وی روز 22 اوت 1809 میلادی وفات یافت .به روز 12 ژوئن 1800 و 22 اوت 1809 میلادی مراجعه شود

5 ژانویه سال 1858

فیلد مارشال" ژوزف رادتزكی راتز "فرمانده و سردار بزرگ اتریشی بعد از 92 سال زندگی بدرود حیات گفت .سردار نامدار اتریشی روز 2 نوامبر 1766 میلادی در شهری به نام" ترزبنیتز "متولد شده" رادتزكی رادتز "در جنگهای اتریش و استقلالطلبان ایتالیا كه به سرداری" شارل آلبرت "قیام كرده بودند در سال 1849 میلادی پیروز شده بود .به روز 2 نوامبر 1766 میلادی مراجعه شود

8 ژانویه سال 1556

"فیلیپ دوم "پادشاه معروف اسپانیا در زمان حیات پدرش شارل پنجم معروف به" شارلكن"به سلطنت رسید .شارلكن در این روز اسپانیا - آمریكا و ایتالیا را كه جزص متصرفات او بود به فرزندش فیلیپ دوم واگذار كرد .و قبلاش نیز هلند و قسمت دیگری از ایتالیا را به او داده بود .باقیمانده متصرفات شارلكن به برادر او به نام فردیناند واگذار گردید .به روز 30 ژانویه 1527 و 1 دسامبر 1598 مراجعه شود

13 ژانویه سال 1941

كنفرانس بزرگ" متفقین اروپایی انگلستان "در جنگ دوم جهانی در شهر لندن تشكیل شد .مبتكر این كنفرانس كه هدف آن نزدیك كردن سیاستهای مختلف سران ممالك اروپایی در مبارزه با فاشیسم و نازیسم در ایتالیا و آلمان بود ،چرچیل صدراعظم انگلستان بود .در این كنفرانس انگلیس ،بلژیك ،فرانسه ،هلند ،یونان ،یوگسلاوی ،لوكزامبورگ ،نروژ ،دانمارك ،لهستان و چكاسلواكی شركت داشتند.

14 ژانویه سال 1797

خونینترین جنگهای شمال ایتالیا میان 16 هزار فرانسوی به سرداری ناپلئون بناپارت و 40 هزار اتریشی به سرداری" آلوینزی "در محلی به نام" ریوولی "اتفاق افتاد .این منطقه در انتهای دره" آدیژ "واقع شده و همه چیز به نفع اتریشیها بود ولی بار دیگر به سبب تاكتیك درخشان نظامی سردار فرانسوی اتریشیها شكست خوردند و علاوه بر 10 هزار نفر اسیر در حدود 5 هزار نفر نیز از سپاه اتریش كشته شدند .جنگ" ریوولی "یكی از جنگهای مهمی بود كه ناپلئون بناپارت قبل از احراز مقام امپراتوری فرانسه در آن شركت كرد و با نبوغ نظامی خاص خویش پیروز شد.

19 ژانویه سال 1611

"ویكتوریا "موسیقیدان و آهنگساز و منقد معروف هنری اسپانیا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی ،پس از 76 سال توماسو - لودویكورا ویكتوریا زندگی بدرود حیات گفت .روز 25 آوریل 1535 میلادی در" آویلا "متولد شده بود .وی در 30 سالگی به ایتالیا رفت و آثار برجستهای از خود باقی گذاشت كه اغلب آنها زمینههای مذهبی دارند .به روز 15 آوریل 1535 مراجعه شود

22 ژانویه سال 1869

"ویكتور امانوئل سوم "یكی از سلاطین معروف ایتالیا ،در قرن بیستم میلادی در" ناپل "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی فرزند اومبرتوی اول" هومبرت اول "بود و روز 21 مه 1900 به سلطنت رسید سلطنت امانوئل سوم تا روز 9 مه 1945 كه از سلطنت خلع شد ادامه داشت .وی روز 4 نوامبر 1947 میلادی مرد .به روز 9 مه 1945 و 4 نوامبر 1947 و 21 مه 1900 مراجعه شود

23 ژانویه سال 1266

"ژیوتو - لوندون "یكی از 5 استاد نقاشی ایتالیا در قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی در شهر" فلورانس "كه موطن هنرمندان بزرگ ایتالیاتس قدم به عرصه وجود گذاشت .وی معاصر و دوست" دانته "بود و در نقاشی و معماری دست داشت .برج ناقوس فلورانس را او بنا كرد و تصاویر زیبای كلیسای" سنت ماری "در" پادو"ی ایتالیا از اوست وی به سال 1336 میلادی مرد به روز 9 اكتبر 1336 مراجعه شود

23 ژانویه سال 1919

حزب فاشیست ایتالیا توسط بنیتو - موسولینی ،یك روزنامهنگار انقلابی و ضد دولتی تاصسیس شد .افراد این حزب كه معتقد به تجدید قدرت امپراتوری روم قدیم بودند پیراهن سیاه میپوشیدند و روی این اصل به پیراهن سیاهان نیز معروف شدند .موسولینی با همین افراد روز 14 اكتبر 1922 میلادی موفق به تسخیر) رم (شد و به نخست وزیر ایتالیا رسید .به روز 14 اكتبر 1922 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی