برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 13 نتیجه یافته شده در جستجوی ایرلند

1 فوریه سال 1872

"جمس جویس "نویسنده و ادیب بزرگ ملت ایرلند در" دوبلین "متولد شد .وی در ادبیات كشور خویش تاصثیری عمیق بر جای گذاشت زیرا ،آثار وی بیشتر جنبههای روانی و عقلی دارد .معروفترین این آثار" اولیس - تبعید شدهها - اسكاریك پولی و موسیقی مجلسی "است .جمس جویس به سال 1941 میلادی مرد .به روز 13 اوت 1941 مراجعه شود

11 فوریه سال 1882

"ادموند دو والرا "آزادیخواه و سیاستمدار معروف ایرلندی در نیویورك قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش اسپانیایی و مادرش ایرلندی بود .در كودكی به ایرلند مهاجرت كرد و بعد از اتمام تحصیلات به تدریس پرداخت .در قیام ایرلند جهت تحصیل آزادی ،وی از سران قیام محسوب میشد و بعد از كسب استقلال ،اولین رییس جمهوری ایرلند جنوبی گردید.

18 آوریل سال 1949

سرزمین ایرلند كه امروزه اصطلاحاش" ایرلند جنوبی "خوانده میشود ،كاملاش مستقل شد و مبارزاتی كه قرنها توسط میهنپرستان ایرلندی برای بدست آوردن استقلال علیه انگلیسیها وجود داشت به نتیجه رسید .گر چه انگلیسیها به موجب قرارداد 29 دسامبر 1937 به ایرلند استقلال داده بودند ولی ،به سبب بروز جنگ دوم اجرای آن قرارداد تا این روز به تعویق افتاد .به روز 29 دسامبر 1937 مراجعه شود

24 آوریل سال 1916

شورش بزرگ و خونین مردم ایرلند برای به دست آوردن آزادی و استقلال از دولت انگلستان ،علیه آن كشور آغاز شد .مركز این شورش كه در جریان آن عدهای از انگلیسیها و ایرلندیها طرفدار انگلستان به قتل رسیدند" ،دوبلین "پایتخت ایرلند) ایرلند جنوبی امروزی (بود .این شورش به سختی سركوب شد و كلیه ئسران شورش منجمله" پاتریك - پیرس "و" سروجر كیزمنت "به دار آویخته شدند.

26 آوریل سال 1838

اولین كشتی بخاری جهان موسوم به" سیریوس "پس از 18 روز اقیانوسنوردی به نیویورك رسید و به این ترتیب ،این كشتی با سفر تاریخی خود ،فصل تازهای در روابط تجاری و بازرگانی ملل مختلف دنیا باز كرد .كشتی سیریوس كه انگلیسی بود ،روز 8 آوریل همان سال از بندر" كرك "در ایرلند حركت كرده و از طریق اقیانوس اطلس به نیویورك رسیده بود .به روز روز 8 آوریل 1838 مراجعه شود.

2 می سال 1690

جنگ تاریخی" دروگدا "در ناحیهای به همین نام در جزیره ایرلند میان سپاهیان" گیوم دورانژ "شاهزاده هلندی كه بر انگلستان مسلط شده بود و ژاك دوم پادشاه معزول انگلستان كه با كمك لوئی چهاردهم از 24 نوامبر 1689 میلادی بر ایرلند مسلط شده بود ،اتفاق افتاد .در این جنگ ژاك دوم شكست خورد و پس از گریختن از ایرلند "دوباره به فرانسه پناه آورد .به روز 24 نوامبر 1689 مراجعه شود.

15 می سال 1879

جمعیت آزادیخواهان ایرلند كه برای تحصیل استقلال آن كشور قیام كرده بودند ،توسط پارنل ،سیاستمدار و میهنپرست معروف ایرلند تاصسیس شد .اعضای این جمعیت كه بعدها با وجود انحلال آن در 29 اكتبر 1881 میلادی با مبارزات خود موفق به كسب استقلال شدند .روستائیان ایرلندی بودند كه توسط ملاكین انگلیسی از زمینهای خود رانده شده بودند .به روز 29 اكتبر 1881 مراجعه شود.

13 ژوئن سال 1906

سازمان معروف و تاریخی" سین - فین "كه به زبان ایرلندی معنی" ما خودمان "را میداد ،به همت یك روزنامهنگار برجسته ایرلندی به نام" آرتور گریفیت "بینانگذاری و تاصسیس شد .در آن زمان هنوز ایرلند مستقل نشده بود و هدف گریفیت از تاصسیس" سین فین "متشكل كردن ایرلندیها برای استقلال بود .ایرلند بعد از جنگ دوم استقلال كامل خود را بازیافت.

10 آگوست سال 830

"اسكات - اریژن "كشیش و فیلسوف و متفكر معروف انگلستان در قرن نهم میلادی در ایرلند متولد شد ولی چون همه تحصیلات و اقامتش در انگلستان گذشت به انگلیسی معروف شد .مطالعات و تحقیقات وی درباره تطبیق فلسفه و مذهب از آثار بسیار ارزشمند و مفید قرن نهم میلادی است" .جان - اسكات - اریژن "روز 24 ژانویه 880 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 2 ژوئن 1522 مراجعه شود

13 آگوست سال 1941

"جمس جویس "نویسنده موشكاف و ادیب مشهور ایرلندی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،پس از 69 سال زندگی بدرود حیات گفت .جمس جویس روز 1 فوریه 1872 میلادی در" دوبلین "كه امروزه پایتخت جمهوری ایرلند است متولد شده بود .از مهمترین آثار جمس جویس) اولیس - تعبیدشدهها و موسیقی مجلسی (را باید نام برد .به روز 1 فوریه 1872 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی